Egenskapen Crons

Adobe Commerce använder crons för att schemalägga repetitiva aktiviteter. Det är idealiskt för schemaläggning av en viss uppgift som ska köras vid vissa tidpunkter på dygnet. På grund av skrivskyddade miljöer kan endast ett kroniskt jobb köras åt gången på webbinstansen för Adobe Commerce i molninfrastrukturprojekt. Det är en god rutin att dela upp långvariga uppgifter i mindre uppgifter som ligger i kö. Du kan även skapa en arbetarinstans.

Adobe rekommenderar att du kör crons som ägare av filsystem. Gör not run crons as root eller som webbserveranvändare.

Den här konfigurationen skiljer sig från lokala distributioner av Adobe Commerce, som har flera standardcron-jobb. Se Konfigurera cron-jobb i Konfigurationsguide.

Ställ in cron-jobb

The crons egenskap beskriver processer som aktiveras enligt ett schema. Varje jobb kräver ett namn och följande alternativ:

 • spec—Kronuttrycket som används för schemaläggning.
 • cmd—Det kommando som ska köras på start och stop.
 • shutdown_timeout—(Valfritt) Om ett cron-jobb avbryts är detta antalet sekunder som en SIGKILL-signal skickas för att stoppa jobbet eller processen. Standardvärdet är 10 sekunder.
 • timeout—(Valfritt) Den längsta tid ett cron-jobb kan köras före timeout. Standardvärdet är det högsta tillåtna värdet 86400 sekunder (24 timmar).

Som standard har alla Commerce-molnprojekt följande standardinställningar crons i .magento.app.yaml fil:

crons:
  cronrun:
    spec: "* * * * *"
    cmd: "php bin/magento cron:run"

Om ditt projekt kräver anpassade cron-jobb kan du lägga till dem i standardinställningarna crons konfiguration. Se Bygg ett cron-jobb.

crontab

Adobe Commerce har lagt till ett konfigurationsalternativ för automatiska kroner endast i Pro-projekt som stöder självbetjäning crons konfiguration i mellanlagrings- och produktionsmiljöer. Om det här alternativet är aktiverat kan du använda crontab för att granska cron-konfigurationen. Det här är not som är tillgängliga med Starter-projekt.

Du kan använda crontab för att granska konfiguration i Pro-projekt, använder inte Adobe Commerce crontab för att köra cron-jobb för webbplatser som distribueras i molninfrastrukturen.

Granska cron-konfigurationen i Pro-miljöer:

 1. Använd SSH för att logga in på fjärrmiljön.

 2. Visa en lista över schemalagda kroniprocesser.

  code language-shell
  crontab -l
  
  note note
  NOTE
  Om crontab -l returnerar ett Command not found fel (endast i Pro Staging- och Production-miljöer) måste du Skicka in en Adobe Commerce-supportanmälan för att aktivera självbetjäningskonfigurationsalternativet för automatiska kroner i ditt projekt.

I följande exempel visas crontab utdata för en miljö som bara har standardvärdet crons konfiguration:

username@hostname:~$ crontab -l
# Crontab is managed by the system, attempts to edit it directly will fail.
SHELL=/etc/platform/6fck2obu3244c/cron-run
MAILTO=""

# m h dom mon dow job_name

* * * * *      cronrun

Bygg ett cron-jobb

Ett cron-jobb innehåller schema- och timingspecifikationen och det kommando som ska köras vid den schemalagda tidpunkten. För Starter-miljöer och Pro integration i miljöer är minimiintervallet en gång per fem minuter. För Pro Staging- och Production-miljöer är minimiintervallet en gång per minut. På Adobe Commerce i molninfrastruktur lägger du till anpassade kundvärdesjobb i .magento.app.yaml i crons -avsnitt. Det allmänna formatet är spec för planering och cmd för att ange det kommando eller anpassade skript som ska köras.

Specifikation

Adobe Commerce använder ett femvärdesuttryck för crons specifikation (spec): * * * * *

 1. Minut (0 till 59) För alla Starter- och Pro-miljöer är den minsta frekvens som stöds för kronijobb fem minuter. Du kan behöva konfigurera inställningarna i din administratör.
 2. Timme (0 till 23)
 3. Dag i månaden (1 till 31)
 4. Månad (1 till 12)
 5. Veckodag (0 till 6) (söndag till lördag; 7 är också söndag på vissa system)

Några exempel:

 • 00 */3 * * * kör var tredje timme på den första minuten (12:00, 3:00, 6:00)
 • 20 */8 * * * kör var 8:e timme klockan 20 (12:20, 8:20, 4:20)
 • 00 00 * * * kör en gång om dagen vid midnatt
 • 00 * * * 1 kör en gång i veckan på måndag vid midnatt.
NOTE
The crons den tid som anges i .magento.app.yaml filen baseras på serverns tidszon, inte på den tidszon som anges i lagringskonfigurationsvärdena i databasen.

När du bestämmer schemaläggningen bör du tänka på hur lång tid det tar att slutföra uppgiften. Om du till exempel kör ett jobb var tredje timme och aktiviteten tar 40 minuter att slutföra kan du ändra den schemalagda tidpunkten.

Kommando

The cmd anger det kommando eller anpassade skript som ska köras. Kommandots skriptformat kan innehålla följande:

<path-to-php-binary> <project-dir>/<script-command>

Exempel:

crons:
  spec: "00 */8 * * *"
  cmd: "/usr/bin/php /app/abc123edf890/bin/magento export:start catalog_category_product"

I detta exempel <path-to-php-binary> är /usr/bin/php. Installationskatalogen som innehåller projekt-ID:t är /app/abc123edf890/bin/magentooch skriptåtgärden är export:start catalog_category_product.

Lägg till anpassade cron-jobb i ditt projekt

På Adobe Commerce om molninfrastrukturplattform kan du lägga till anpassningar i crons i .magento.app.yaml -fil.

NOTE
För Starter-miljöer och Pro integration i miljöer är minimiintervallet en gång per fem minuter. För Pro Staging- och Production-miljöer är minimiintervallet en gång per minut. Du kan inte konfigurera mer frekventa intervall än standardminimumen.

I Adobe Commerce Pro-projekt finns funktionen för automatiska kroner måste vara aktiverat i ditt projekt innan du kan lägga till anpassade cron-jobb i förings- och produktionsmiljöer med .magento.app.yaml -fil. Om funktionen inte är aktiverad Skicka in en Adobe Commerce-supportanmälan för att aktivera autocrons.

Lägga till anpassade cron-jobb:

 1. I den lokala utvecklingsmiljön kan du redigera .magento.app.yaml i ADOBE COMMERCE /app katalog.

 2. I crons lägger du till din anpassning med följande format:

  code language-yaml
  crons:
    <cron_name_1>:
      spec: "<schedule_time>"
      cmd: "<schedule_command>"
    <cron_name_2>:
      spec: "<schedule_time>"
      cmd: "<schedule_command>"
  

  I följande exempel productcatalog exporterar produktkatalogen var 8:e timme, 20:e minut efter timmen.

  code language-yaml
  crons:
    magento:
      spec: '* * * * *'
      cmd: 'php bin/magento cron:run'
    productcatalog:
      spec: '20 */8 * * *'
      cmd: 'bin/magento export:start catalog_product_category'
  
 3. Lägg till, implementera och push-ändra kod.

  code language-bash
  git add .magento.app.yaml && git commit -m "cron config updates" && git push origin <branch-name>
  

Uppdatera cron-jobb

Om du vill lägga till, ta bort eller uppdatera ett anpassat jobb ändrar du konfigurationen i crons i .magento.app.yaml -fil. Testa sedan uppdateringarna på fjärrkontrollen integration miljö innan ändringarna implementeras i förproduktionsmiljö.

Inaktivera cron-jobb

Du kan inaktivera cron-jobb manuellt innan du slutför underhållsåtgärder som att indexera om eller rensa cachen för att förhindra prestandaproblem. Du kan använda ece-tools CLI, kommando cron:disable för att inaktivera alla kronjobb och stoppa alla aktiva kronprocesser.

Så här inaktiverar du cron-jobb:

 1. Byt till din projektkatalog på din lokala arbetsstation.

 2. Använd SSH för att logga in i fjärrmiljön.

  code language-bash
  magento-cloud ssh
  
 3. Inaktivera cron-jobb och stoppa aktiva cron-processer.

  code language-shell
  ./vendor/bin/ece-tools cron:disable
  
 4. När du har slutfört nödvändiga underhållsåtgärder måste du aktivera cron-jobben igen.

  code language-shell
  ./vendor/bin/ece-tools cron:enable
  

Felsökning av cron-jobb

Adobe har uppdaterat Adobe Commerce om molninfrastrukturspaket för att optimera kundbearbetningen på Adobe Commerce om molninfrastrukturplattformen och för att åtgärda kronrelaterade problem. Om du får problem med seriebearbetningen bör du kontrollera att projektet använder den senaste versionen av ece-tools paket. Se Uppdatera ECE-verktyg.

Du kan granska information om cron processing i loggfiler på programnivå för varje miljö. Se Programloggar.

Se följande Adobe Commerce supportartiklar för hjälp med felsökning av kronrelaterade problem:

recommendation-more-help
05f2f56e-ac5d-4931-8cdb-764e60e16f26