Konfigurera filägarskap och behörigheter

I det här avsnittet beskrivs hur du anger läs- och skrivbehörigheter för webbservergruppen innan du installerar Adobe Commerce. Detta är nödvändigt för att kommandoraden ska kunna skriva filer till filsystemet.

Hur du använder dem varierar beroende på om du använder delad värdtjänst och har en användare eller om du använder privat server och har två användare.

Ange behörigheter för en användare vid delad värdtjänst

I det här avsnittet beskrivs hur du anger förinstallationsbehörigheter om du loggar in på programservern som samma användare som kör webbservern. Den här typen av konfiguration är vanlig i delade värdmiljöer.

Så här anger du behörigheter innan du installerar programmet:

 1. Logga in på programservern.

 2. Använd ett filhanteringsprogram som tillhandahålls av din delade värdleverantör för att verifiera att skrivbehörigheter har angetts i följande kataloger:

  • vendor (Kompositör eller komprimerad arkivinstallation)
  • app/etc
  • pub/static
  • var
  • generated
  • Andra statiska resurser
 3. Om du har kommandoradsåtkomst anger du följande kommandon i den ordning som visas:

  code language-bash
  cd <app_root>
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod u+w {} +
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod u+w {} +
  
  code language-bash
  chmod u+x bin/magento
  

  Om du vill ange alla kommandon på en rad anger du följande under förutsättning att programmet är installerat i /var/www/html/magento2:

  code language-bash
  cd /var/www/html/magento2 && find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod u+w {} + && find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod u+w {} + && chmod u+x bin/magento
  
 4. Om du inte redan har gjort det ska du skaffa programmet på något av följande sätt:

 5. När du har angett ägarskap och behörigheter för filsystemet, installera programmet

NOTE
Om du vill begränsa behörigheter ytterligare efter att du har installerat programmet kan du konfigurera en mask.

Ange ägarskap och behörigheter för två användare

I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in ägarskap och behörigheter för din egen server eller en privat värdkonfiguration. I den här typen av konfiguration brukar du inte loggar in som, eller växlar till, webbserveranvändaren. Du loggar vanligtvis in som en användare och kör webbservern som en annan användare.

Så här anger du ägarskap och behörigheter för ett tvåanvändarsystem:

Utför följande uppgifter i den ordning som visas:

Om den delade gruppen

Att göra det möjligt för webbservern att skriva filer och kataloger i filsystemet, men även att underhålla ägandeskap av filsystemägaren måste båda användarna finnas i samma grupp. Detta är nödvändigt för att båda användarna ska kunna dela åtkomst till filer (inklusive filer som skapats med Admin eller andra webbaserade verktyg).

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar en ägare av ett filsystem och placerar användaren i webbservergruppen. Du kan använda ett befintligt användarkonto om du vill. Vi rekommenderar att användaren har ett starkt lösenord av säkerhetsskäl.

NOTE
Hoppa till Hitta webbserverns användargrupp om du tänker använda ett befintligt användarkonto.

Skapa filsystemets ägare och ge användaren ett starkt lösenord

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar filsystemets ägare. (filsystemets ägare är en annan term för kommandoradsanvändare.)

Om du vill skapa en användare i CentOS eller Ubuntu anger du följande kommando som en användare med root behörighet:

adduser <username>

Om du vill ge användaren ett lösenord anger du följande kommando som användare med root behörighet:

passwd <username>

Följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett lösenord för användaren.

WARNING
Om du inte har root behörighet på programservern kan du använda ett annat lokalt användarkonto. Kontrollera att användaren har ett starkt lösenord och fortsätt med Placera filsystemets ägare i webbservergruppen.

Om du till exempel vill skapa en användare med namnet magento_user och ge användaren ett lösenord, ange:

sudo adduser magento_user
sudo passwd magento_user
WARNING
Eftersom syftet med att skapa den här användaren är att lägga till extra säkerhet måste du skapa en starkt lösenord.

Hitta webbserverns användargrupp

Så här hittar du webbserverns användargrupp:

 • CentOS:

  code language-bash
  grep -E -i '^user|^group' /etc/httpd/conf/httpd.conf
  

  eller

  code language-bash
  grep -Ei '^user|^group' /etc/httpd/conf/httpd.conf
  

Vanligtvis är både användar- och gruppnamnet apache.

 • Ubuntu: ps aux | grep apache för att hitta Apache-användaren groups <apache user> för att hitta gruppen.

Vanligtvis är både användarnamnet och gruppnamnet www-data.

Placera filsystemets ägare i webbservergruppen

Om du vill placera filsystemägaren i webbserverns primära grupp (med det typiska Apache-gruppnamnet för CentOS och Ubuntu) anger du följande kommando som en användare med root behörighet:

 • CentOS: usermod -a -G apache <username>
 • Ubuntu: usermod -a -G www-data <username>
NOTE
The -a -G alternativ är viktiga eftersom de lägger till apache eller www-data som sekundär grupp till användarkontot, som bevarar användarens primär grupp. Om du lägger till en sekundär grupp till ett användarkonto blir det enklare begränsa filägarskap och behörigheter för att säkerställa att medlemmar i en delad grupp endast har åtkomst till vissa filer.

Om du till exempel vill lägga till användaren magento_user till apache primär grupp i CentOS:

sudo usermod -a -G apache magento_user

Bekräfta att användaren är medlem i webbservergruppen genom att ange följande kommando:

groups magento_user

I följande exempelresultat visas användarens primära (magento) och sekundära (apache) grupper.

magento_user : magento_user apache
NOTE
Vanligtvis är användarnamnet och det primära gruppnamnet samma.

Starta om webbservern för att slutföra åtgärden:

 • Ubuntu: service apache2 restart
 • CentOS: service httpd restart

Skaffa programvaran

Om du inte redan har gjort det ska du skaffa programmet på något av följande sätt:

Ange ägarskap och behörigheter för den delade gruppen

Så här anger du ägarskap och behörigheter innan du installerar programmet:

 1. Logga in på programservern som, eller växla till, ägare av filsystemet.

 2. Ange följande kommandon i den ordning som visas:

  code language-bash
  cd <app_root>
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} +
  
  code language-bash
  find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} +
  
  code language-bash
  chown -R :<web server group> .
  
  code language-bash
  chmod u+x bin/magento
  

Om du vill ange alla kommandon på en rad anger du följande under förutsättning att programmet är installerat i /var/www/html/magento2 och webbservergruppens namn är apache:

cd /var/www/html/magento2 && find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} + && find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} + && chown -R :apache . && chmod u+x bin/magento

Om filsystembehörigheterna inte har angetts korrekt och inte kan ändras av filsystemets ägare, kan du ange kommandot som en användare med root behörighet:

cd /var/www/html/magento2 && sudo find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} + && sudo find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} + && sudo chown -R :apache . && sudo chmod u+x bin/magento

Växla till filsystemets ägare

När du har utfört de andra uppgifterna i det här avsnittet, anger du något av följande kommandon för att växla till den användaren:

 • Ubuntu: su <username>
 • CentOS: su - <username>

Exempel:

su magento_user
recommendation-more-help
0f8e7db5-0e9c-4002-a5b8-a0088077d995