Skapa ett företagskonto

Företagskonton kan konfigureras från butiken av kunden eller från administratören. Alla begäranden om att skapa ett företagskonto måste godkännas av butiksadministratören innan kontot aktiveras.

Personen som skapar ett företagskonto från butiken tilldelas en roll som företagsadministratör. När begäran om att skapa ett företagskonto har godkänts kan företagsadministratören ange ett kontolösenord och logga in på kontot.

Metod 1: Kunden skapar kontot från butiken

IMPORTANT
För att stödja den här metoden (som tillåter kunderna att registrera sitt företag från butiken) måste du se till att B2B-funktioner har konfigurerats så att Allow Company Registration from the Storefront är inställd på Yes.
 1. I det övre högra hörnet av butiksrubriken klickar kunden Create an Account och väljer Create New Company Account.

  Skapa nytt företagskonto {width="700" modal="regular"}

  note note
  NOTE
  Om en besökare är inloggad på ett registrerat användarkonto kan de skapa ett företagskonto genom att gå till Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account. När företagskontot skapas blir kundens konto den primära kontakten. Annars skapar systemet en kund som får ett e-postmeddelande för att ange ett lösenord.
 2. I Company Information ​och kunden gör följande:

  • Fyller i de obligatoriska fälten:

   • Company Name
   • Company Email
  • Fyller i de återstående fälten, beroende på vad som är tillämpligt:

   • Company Legal Name
   • VAT/TAX ID
   • Reseller ID

  Företagsinformation {width="700" modal="regular"}

 3. Fyller i de obligatoriska fälten i Legal Address-avsnitt.

  • Street Address
  • City
  • Country
  • State/Province
  • ZIP/Postal Code
  • Phone Number

  Adress {width="700" modal="regular"}

 4. I Company Administrator ​gör följande:

  • Anger Email address för företagsadministratören.

   E-postadressen till företagsadministratören kan vara samma som företagets e-postadress eller en annan e-postadress. Om en annan e-postadress anges skapas ett företagsanvändarkonto förutom företagsadministratörskontot.

  • Anger First Name och Last Name av företagsadministratören.

  • Fyller i följande fält om du vill:

   • Job Title
   • Gender

  Företagsadministratör

 5. Slutför valideringen om reCAPTCHA är aktiverat för den här butiksfunktionen.

 6. När informationen är klar väljer du Submit.

  När begäran om att skapa ett företagskonto godkänns av handlaren skickas ett e-postmeddelande till företagsadministratören.

  Exempel på välkomstmeddelande {width="500"}

  När lösenordet har angetts kan företagsadministratören logga in till kontot.

Metod 2: Merchant skapar kontot från administratören

Processen att skapa ett företag från Admin är i stort sett densamma som i butiken, men med ytterligare fält.

Lägg till ett nytt företag från administratören

 1. Administratör sidebar, gå till Customers > Companies.

 2. Klicka Add New Company och gör följande:

  • Fyll i dessa obligatoriska fält:

   • Company Name
   • Company Email
  • Om du inte är redo för att börja använda kontot anger du Status till Pending Approval. (Ange som Active som standard.)

  • Välj i förekommande fall administratörskontot för Sales Representative vem som ska hantera kontot.

 3. I Account Information ​gör du följande:

  • Fyll i följande fält efter behov:

   • Company Legal Name
   • VAT/TAX ID
   • Reseller ID
  • För Comment anger du eventuell ytterligare information om kunden som behövs.

   Kommentarerna visas bara från administratören.

  Kontoinformation {width="700" modal="regular"}

 4. När man började skapa ett företag Company Hierarchy ​stödrastret är tomt när du expanderar det. När du har sparat företaget kan du inkludera det i en företagshierarki. Se Företagshantering.

 5. I Legal Address ​fyller du i dessa obligatoriska fält:

  • Street Address
  • City Country
  • ZIP/Postal Code
  • Phone Number
 6. I Company Admin ​gör du följande:

  • Fyll i dessa obligatoriska fält:

   • Email
   • First Name
   • Last Name
  • Fyll i följande valfria delar av namnet, som kan gälla för vissa kundnamn mer än andra och som du kan använda efter eget gottfinnande:

   • Prefix
   • Middle Name/Initial
   • Suffix
  • Om informationen är tillgänglig fyller du i de återstående fälten för att beskriva företagsadministratören:

   • Website
   • Job Title
   • Gender
   • Send Welcome Email From

  Företagsadministratör {width="700" modal="regular"}

 7. I Company Credit ​som visar en sammanfattning av kundens kreditaktivitet, fyll i så många fält som är tillgängliga i den nedre delen av avsnittet:

  • Credit Currency
  • Credit Limit
  • Allow to Exceed Credit Limit
  • Reason for Change

  Företagskrediter {width="700" modal="regular"}

 8. I Advanced Settings ​gör du följande:

  note note
  NOTE
  Kundgruppstilldelningen avgör vilken delad katalog som är tillgänglig för företaget och dess anställda. Som standard tilldelas företaget till kundgruppen som är inställd som standard i konfigurationen.
  • Du kan ändra Customer Group tilldelning för företaget och dess anställda till en grupp som har åtkomst till en annan delad katalog eller till en standardkundgrupp. Du uppmanas att bekräfta innan gruppen ändras.

   Ändra kundgruppen {width="600"}

  • Om du vill tillåta företagsanställda att generera offerter från sina konton anger du Allow Quotes till Yes.

  • Om du vill tillåta företagsanställda att skapa och använda inköpsorder från sina konton anger du Enable Purchase Orders till Yes.

  • Ändra Applicable Payment Methods som är tillgängliga för företaget, rensa Use config settings och välj något av följande:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
   Alternativ Beskrivning
   B2B Payment Methods (Standard) Aktiverar alla betalningsmetoder som angetts som standard för B2B-beställningar.
   All Enabled Payment Methods Gör alla aktiverade betalningsmetoder finns för kundkonton som är kopplade till företagskontot.
   Selected Payment Methods Gör att du kan välja betalningsmetoder som är tillgängliga för kundkonton som är kopplade till företagskontot. Om du vill välja flera betalningsmetoder håller du ned Ctrl (PC) eller Kommando (Mac) och väljer varje alternativ.
  • Ändra Applicable Shipping Methods som är tillgängliga för företaget, rensa Use config settings och välj något av följande:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
   Alternativ Beskrivning
   B2B Shipping Methods (Standard) Aktiverar alla leveransmetoder som angetts som standard för B2B-beställningar.
   All Enabled Shipping Methods Gör alla aktiverade leveransmetoder finns för kundkonton som är kopplade till företagskontot.
   Selected Shipping Methods Gör att du kan välja leveransmetoder som är tillgängliga för kundkonton som är kopplade till företagskontot. Om du vill välja flera leveransmetoder håller du ned Ctrl (PC) eller Kommando (Mac) och väljer varje alternativ.
 9. När du är klar väljer du Save.

  När begäran om att skapa ett företagskonto godkänns av handlaren skickas ett e-postmeddelande till företagsadministratörens e-postadress.

  När lösenordet har angetts kan företagsadministratören logga in till kontot.

Knappfält

Knapp
Beskrivning
Back
Återgår till sidan Företag utan att spara ändringar.
Reset
Återställer originalvärdena till fält som inte har sparats.
Save
Sparar ändringar i företaget och håller profilen öppen.
Save & Close
Sparar ändringar i företaget och stänger profilen.

Fältbeskrivningar

Fält
Beskrivning
Company Name
Företagsnamnet anges när företagskontot skapas för första gången och kan vara en förkortad version av det fullständiga juridiska namnet.
Status
(Endast administratör) Anger det aktuella tillståndet för företagskontot. Alternativ:
Active- Företagskontot har godkänts av butiksadministratören. Företagsadministratören och associerade medlemmar kan logga in kontot från butiken och göra inköp.
Pending Approval - En begäran om att öppna ett företagskonto har skickats, men har ännu inte godkänts av butiksadministratören.
Rejected- En begäran om att öppna ett företagskonto har skickats, men inte godkänts av butiksadministratören. De inloggningsuppgifter som användes för att skicka begäran blockeras.
​ Blockerad ​- Företagsmedlemmar kan logga in och komma åt katalogen, men kan inte göra inköp. Butiksadministratören kan blockera ett företagskonto som inte är i gott skick. Butiksadministratören kan när som helst ta bort blocket på kontot.
Company Email
E-postadressen som är associerad med företagskontot.
Sales Representative
(Endast administratör) Den Admin-användare som är den primära kontakten för företagskontot.

Account Information

Fält
Beskrivning
Company Legal Name
Företagets officiella, fullständiga namn.
VAT / TAX ID
The moms Nummer som tilldelas företaget av vissa jurisdiktioner för momsrapportering. Information om hur du konfigurerar kundens moms-/momsregistreringsnummer så att det visas i butiken finns i Skapa nya kontoalternativ.
Obs! Företagsadministratören och andra företagsanvändare har inte sina egna separata momsregistreringsnummer i sina kundkonton.
Reseller ID
Återförsäljningsnumret som har tilldelats företaget för momsrapportering.
Comment
(Endast admin) Anteckningarna om företagskontot är till för referens och visas bara från administratören.

Company Hierarchy

Fält
Beskrivning
Company ID
Företagets ID-nummer.
Company Name
Företagets fullständiga namn.
A current company indicator visas på den företagsrad som redigeras.
Company Email
E-postadressen som är associerad med företagskontot.
Phone Number
Företagets primära telefonnummer.
Country
Det land där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
State/Province
Den delstat eller provins där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
City
Ort där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
Group/Shared Catalog
(Endast administratör) Anger kundgrupp eller delad katalog som har tilldelats företaget.
Company Admin
Företagsadministratörens fullständiga namn.
Action
Listan över möjliga åtgärder för den företagsraden.
Fält
Beskrivning
Street Address
Den gatuadress där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
City
Ort där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
Country
Det land där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
State/Province
Den delstat eller provins där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
ZIP/Postal Code
Postnummer där företaget är registrerat för att bedriva verksamhet.
Phone Number
Företagets primära telefonnummer.

Company Admin

Fält
Beskrivning
Website
Anger webbplatsen som företagsadministratören tillhör.
Job Title
Namnet på den företagsadministratör som hanterar företagskontot.
Email
Företagsadministratörens e-postadress kan vara samma som företagets e-postadress. Om en annan e-postadress anges skapas ett separat individuellt konto för företagsadministratören, utöver företagskontot.
Prefix
Om tillämpligt, det prefix som är associerat med namnet på företagsadministratören (till exempel Mr., Ms., Mrs., eller Dr.). Beroende på konfigurationen kan inmatningsfältet vara ett textfält eller en lista.
First Name
Företagsadministratörens förnamn.
Middle Name/Initial
Företagsadministratörens mellannamn eller initialnamn.
Last Name
Företagsadministratörens efternamn.
Suffix
Det suffix som är associerat med namnet på företagsadministratören (till exempel Jr., Sr., eller III.). Beroende på konfigurationen kan inmatningsfältet vara ett textfält eller en lista.
Gender
Företagsadministratörens kön. Alternativ: Male / Female / Not Specified
Send Welcome Email From
Butiksvyn som välkomstmeddelandet ska skickas från.

Company Credit

Fält
Beskrivning
Credit Currency
(Endast administratör) Valutan som accepteras av butiken för köp av företagskrediter.
Credit Limit
(Endast administratör) Den kreditgräns som utökas till företagskontot.
Allow to Exceed Credit Limit
(Endast administratör) Anger om företaget har behörighet att överskrida kreditgränsen. Alternativ: Yes / No
Reason for Change
(Endast administratör) En anteckning som förklarar varför företaget tillåts eller inte tillåts överskrida kreditgränsen. Det här fältet är bara aktivt om behörigheten att överskrida kreditgränsen ändras.

Advanced Settings

Fält
Beskrivning
Customer Group
(Endast administratör) Anger kundgrupp eller delad katalog som har tilldelats företaget.
Allow Quotes
(Endast administratör) Avgör om företagsmedlemmar kan förbereda och skicka överlåtbara offerter för företagets räkning.
Enable Purchase Orders
(Endast administratör) Avgör om företagsmedlemmar kan skicka order som inköpsorder för företagets räkning.
Tillämpliga betalningsmetoder
(Endast administratör) Anger betalningsmetoder som är tillgängliga för företagsköp. Alternativ: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Selected Payment Methods
Payment Methods
(Endast administratör) Börjar vara aktivt om specifika betalningsmetoder aktiveras. Om du vill göra flera betalningsmetoder tillgängliga för företagskontot håller du ned Ctrl-tangenten (PC) eller Kommando-tangenten (Mac) och väljer varje alternativ.
Applicable Shipping Methods
(Endast administratör) Anger leveransmetoder som är tillgängliga för företagsköp. Alternativ: B2B Shipping Methods / All Enabled Shipping Methods / Selected Shipping Methods
Shipping Methods
(Endast admin) Börjar vara aktivt om specifika leveransmetoder aktiveras. Om du vill göra flera betalningsmetoder tillgängliga för företagskontot håller du ned Ctrl-tangenten (PC) eller Kommando-tangenten (Mac) och väljer varje alternativ.
recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a