Sales > Delivery Methods

Om du vill komma åt lagringskonfigurationsinställningarna väljer du Stores > Settings>Configuration ​från_ Administratör _sidofält.

Basic Delivery Methods

Flat Rate

Schablonbelopp

Fält
Omfång
Beskrivning
Enabled
Webbplats
När den är aktiverad visas Platt hastighet som ett alternativ i dialogrutan Beräkna frakt och skatt i kundvagnen och på Leverans under utcheckning. Alternativ: Yes / No
Title
Butiksvy
Namnet som används för den här leveransmetoden vid utcheckning.
Method Name
Butiksvy
Ett namn som beskriver den beräkningsmetod som används för att generera en leveransuppskattning. Metodnamnet visas bredvid den beräknade tariffen i kundvagnen. Standardvärdet är Fixed.
Type
Webbplats
Beskriver vilken typ av beräkning som används för att fastställa schablonbeloppet. Alternativ:
None- Ingen beräkning används. Ställer in schablonbelopp till noll, vilket motsvarar fri frakt.
Per Order - Debiterar ett schablonbelopp för hela ordern.
Per Item- Debiterar ett separat schablonbelopp för varje artikel i vagnen. Kursen multipliceras med antalet artiklar i vagnen, även om den totala kvantiteten innehåller en kombination av olika artiklar.
Price
Webbplats
Det pris du debiterar kunden för frakt till fast pris.
Calculate Handling Fee
Webbplats
Avgör hur hanteringskostnaden beräknas, om en sådan inkluderas. Alternativ: Fixed / Percent
Handling Fee
Webbplats
Ange det belopp som ska debiteras för en hanteringsavgift, baserat på den metod du har valt för att beräkna beloppet. Om avgiften t.ex. är baserad på en fast avgift anger du beloppet i decimalform, t.ex. 4,90. Om hanteringsavgiften baseras på en procentandel av ordern anger du beloppet i procent. Om du till exempel debiterar sex procent av ordern anger du värdet som .06.
Displayed Error Message
Butiksvy
Ett meddelande som visas om en kund väljer ett schablonbelopp, men av någon anledning är metoden inte tillgänglig.
Ship to Applicable Countries
Webbplats
Identifierar de länder där ni erbjuder frakt till schablonbelopp. Alternativ:
All Allowed Countries- Kunder från vilket land som helst som anges i butikskonfigurationen kan använda frakten till ett fast pris.
Specific Countries - Kunder från endast vissa länder kan använda frakt till fast pris.
Ship to Specific Countries
Webbplats
Identifierar varje land där kunderna kan använda prissatt frakt.
Show Method if Not Applicable
Webbplats
Avgör om ett schablonbelopp visas som ett alternativ vid utcheckning om metoden inte gäller för köpet. Alternativ: Yes / No
Sort Order
Webbplats
Ett tal som bestämmer i vilken ordning som ett schablonbelopp visas när det visas med andra leveransmetoder vid utcheckning.

Free Shipping

Fri frakt

Fält
Omfång
Beskrivning
Enabled
Webbplats
När alternativet är aktiverat visas Fri frakt som ett alternativ i avsnittet Leverans under utcheckning. Alternativ: Yes / No
Title
Butiksvy
Namnet som används för den här leveransmetoden vid utcheckning.
Metodnamn
Butiksvy
Ett namn som beskriver den beräkningsmetod som används för att generera en leveransuppskattning. Metodnamnet visas bredvid den beräknade tariffen i kundvagnen. Standardvärdet är Free.
Minsta orderbelopp
Webbplats
Det minimiinköp som krävs för att tillämpa Fri frakt på en order.
Inkludera moms i belopp
Webbplats
Avgör om moms ingår i beräkningen av minimiorderbelopp. Alternativ:
Ja - Moms inkluderas vid beräkning av minimiorderbelopp (Delsumma + Moms - Rabatt).
Nej - Moms inkluderas inte när minimiorderbeloppet (Delsumma - Rabatt) beräknas.
Felmeddelande som visas
Butiksvy
Ett meddelande som visas om en kund väljer Fri frakt, men metoden är inte tillgänglig av någon anledning.
Leverera till tillämpliga länder
Webbplats
Identifierar de länder där du erbjuder kostnadsfri frakt. Alternativ:
Alla tillåtna länder - Kunder från vilket land som helst som anges i butikskonfigurationen kan använda kostnadsfri frakt.
Särskilda länder - Kunder från endast vissa länder kan använda kostnadsfri frakt.
Leverera till specifika länder
Webbplats
Identifierar varje land där kunderna kan använda kostnadsfri frakt.
Visa metod om den inte är tillämplig
Webbplats
Avgör om Fri frakt visas som ett alternativ vid utcheckning om metoden inte gäller för köpet. Alternativ: Yes / No
Sort Order
Webbplats
Ett tal som bestämmer i vilken ordning som Fri frakt ska visas när det visas med andra leveransmetoder vid utcheckning.

Table Rates

Tabellavgifter

Fält
Omfång
Beskrivning
Enabled
Webbplats
När det här alternativet är aktiverat visas Registerpriser som ett alternativ i avsnittet Beräkna frakt och moms i kundvagnen och i avsnittet Leverans under utcheckningen. Alternativ: Yes / No
Title
Butiksvy
Namnet som används för den här leveransmetoden vid utcheckning.
Metodnamn
Butiksvy
Ett namn som beskriver den beräkningsmetod som används för att generera en leveransuppskattning. Metodnamnet visas bredvid den beräknade tariffen i kundvagnen. Standardvärdet är Table Rate.
Condition
Webbplats
Anger det villkor som beräkningen baseras på. Formatet på den överförda CSV-filen är specifikt för varje villkor. Alternativ: Weight vs. Destination / Price vs. Destination / # of Items vs. Destination
Include Virtual Products in Price Calculation
Webbplats
Avgör om virtuella produkter, som inte kräver frakt, inkluderas i prisberäkningarna för registersatser.
Calculate Handling Fee
Webbplats
Avgör hur hanteringskostnaden beräknas, om en sådan inkluderas. Alternativ: Fixed / Percent
Handling Fee
Webbplats
Beloppet för eventuella avgifter som läggs till i leveransavgiften för att täcka kostnaden för att hantera leveransen. Ange värdet i decimalform. Om avgiften t.ex. baseras på en procentandel anger du 0,06 i stället för 6 %. Ange ett fast belopp 6.00.
Displayed Error Message
Butiksvy
Ett meddelande som visas om en kund väljer Tabellavgifter, men av någon anledning är metoden inte tillgänglig.
Ship to Applicable Countries
Webbplats
Identifierar de länder där du erbjuder priser för frakt. Alternativ:
All Allowed Countries- Kunder från vilket land som helst som anges i butikskonfigurationen kan använda tabellradsleverans.
Specific Countries - Kunder från endast vissa länder kan använda sig av priser för frakt.
Ship to Specific Countries
Webbplats
Identifierar varje land där kunderna kan använda priser för frakt.
Show Method if Not Applicable
Webbplats
Avgör om tabellavgifter visas som ett alternativ vid utcheckning om metoden inte gäller för köpet. Alternativ: Yes / No
Sort Order
Webbplats
Ett tal som bestämmer i vilken ordning som tabellavgifter visas när de visas tillsammans med andra leveransmetoder vid utcheckning.

In-Store Delivery

Butiksleverans

Fält
Omfång
Beskrivning
Enabled
Webbplats
När det här alternativet är aktiverat kan leverans i butik visas som ett alternativ i Beräkna frakt och skatt i kundvagnen och på Leverans under utcheckning. Alternativ: Yes / No
Method Name
Butiksvy
Ett namn som identifierar butiksupptagningsfunktionen som en leveransmetod. Värdet visas som etikett på en flik högst upp på utcheckningssidan för leverans och i tabellen över tillgängliga leveransmetoder längst ned på samma sida. Standardvärdet är In-store Delivery.
Title
Butiksvy
Namnet som används för den här leveransmetoden vid utcheckning.
Price
Webbplats
Det pris ni debiterar kunden för en upphämtning i butik.
Search Radius
Webbplats
Den radie i km som ska användas vid sökning efter upphämtningsplatser.
Displayed Error Message
Butiksvy
Ett meddelande som visas när en kund väljer att hämta i butik, men leveransmetoden är inte tillgänglig.

Carriers

UPS

IMPORTANT
Från och med juni 2024 kan Adobe Commerce handlare inte längre interagera med den nuvarande UPS-integreringen. Detta beror på att de UPS-API:er (United Parcel Service) som används av den inbyggda Adobe Commerce-integreringen för närvarande inte stöder den OAuth 2.0-säkerhetsmodell som krävs. Mer information om den här ändringen finns i Guide för migrering av nyckel till Developer Portal Access.
Merchants should tillämpa en uppdatering av en kvalitetskorrigering till sin butik för att migrera från SOAP API till RESTful API, som stöder OAuth 2.0-autentiseringsprotokoll.

Inställningar för UPS REST-konto

Inställningar för UPS XML-konto

Fält
Omfång
Beskrivning
Enabled for Checkout
Webbplats
Avgör om UPS är tillgängligt för kunder som leveransmetod vid utcheckning. Alternativ: Yes / No
Enabled for RMA
Webbplats
Avgör om UPS är tillgängligt för kunder som leveransmetod för en RMA. Alternativ: Yes / No
UPS Account Settings
Live Account
Butiksvy
Anger att United Parcel Service-kontot är direktsänt. Alternativ: Yes / No
Title
Butiksvy
Namnet som används för den här leveransmetoden vid utcheckning.
UPS REST Account Settings
Gateway URL
Webbplats
För UPS REST-tjänsten visas följande URL:er som krävs för att överföra JSON-data: Gateway-URL, Spårnings-URL, Leverans-URL
Mode
Webbplats
Anger vilket överföringssätt som används för data som skickas till UPS-systemet. Alternativ:
Development- UPS:en verifierar inte att data som tas emot från Commerce Server skickas via SSL.
Live - UPS verifierar att data som tas emot från Commerce-servern skickas via ett säkert socketlager (SSL).
Användar-ID
Webbplats
Klient-ID för ditt UPS-avdelarkonto.
Origin of the Shipment
Webbplats
(Endast UPS REST) Det land eller den region där produktleveransen kommer.
Password
Butiksvy
Klienthemlighet för ditt UPS-avsändarkonto.

UPS-paketinformation

Fält
Omfång
Beskrivning
UPS Negotiated Rate Settings
Enable Negotiated Rates
Webbplats
(Endast UPS REST) Aktiverar/inaktiverar specialpriser enligt ditt avtal med UPS. Alternativ: Yes / No
Packages Request Type
Webbplats
Bestämmer hur vikt beräknas för försändelser med flera paket. Alternativ: Divide to equal weight (one request) / Use origin weight (multiple requests)
Shipper Number
Webbplats
(Endast UPS REST) Det sexsiffriga UPS-leveransnumret krävs för referens till användning av förhandlade hastigheter.
Container
Webbplats
Anger behållartypen som används för att paketera leveranser. Alternativ: Customer Packaging / UPS Letter Envelope / Customer Packaging / UPS Letter Envelope / UPS Tube / UPS Express Box / UPS Worldwide 25 kilo / UPS Worldwide 10 kilo
Weight Unit
Webbplats
Anger standardmåttenheten för produktvikt i butiken. Se Dimensionell vikt om du vill ha mer information.
Tracking URL
Webbplats
(Endast UPS REST) Den UPS-URL som används för att spåra paket.
Destination Type
Webbplats
Anger standarddestinationstypen för leverans. Alternativ: Business / Residential
Maximum Package Weight
Webbplats
Anger den maximala vikt ett paket kan ha enligt UPS-inställningarna. Om de beställda produkterna överstiger den högsta paketvikten är detta fraktalternativ inte tillgängligt. Enligt UPS.com, får paketen inte överskrida 70 kg. Kontakta din fraktfirma för att kontrollera den högsta vikten.
Pickup Method
Webbplats
Anger UPS-hämtningsmetoden. Alternativ: Regular Daily Pickup / On Call Air / One Time Pickup / Letter Center / Customer Counter
Minimum Package Weight
Webbplats
Anger den minsta vikt som ett paket kan ha enligt UPS-inställningarna. Om de beställda produkterna väger mindre än den minsta paketvikten är detta fraktalternativ inte tillgängligt. Kontrollera med din fraktfirma om du vill kontrollera minimivikten.
Calculate Handling Fee
Webbplats
Anger beräkningsmetoden för hanteringsavgift för tabellradsleverans. Alternativ:
Fixed- Hanteringsavgiften är en fast avgift.
Percent - Hanteringsavgift tillämpas som en procentandel av orderbeloppet.
Handling Applied
Webbplats
Anger om hanteringsavgift tillämpas på varje order eller på varje paket i en order.
Handling Fee
Webbplats
Anger den hantering som ingår i fraktpriset. Hanteringsavgift kan anges som ett fast belopp eller som en procentandel.

Obs! ​Om du anger ett procentvärde använder du decimalformatet 0.25 för 25 %.

Tillåtna UPS-metoder

Fält
Omfång
Beskrivning
UPS allowed methods
Allowed Methods
Webbplats
Anger vilka UPS-leveransmetoder som erbjuds kunderna. Fraktsatser beräknas på den valda leveransmetoden.
Free Method
Webbplats
Identifierar den metod som används för kostnadsfri frakt via UPS. Om du vill inaktivera fri frakt väljer du Ingen.

Obs! ​Den här metoden liknar grundläggande Fri fraktmen visas som ett UPS-leveransalternativ vid utcheckningen.
Free Shipping Amount Threshold
Webbplats
Anger om fri frakt ska användas när orderbeloppet når tröskelvärdet för fri frakt. Alternativ: Enable / Disable
Free Shipping Amount Threshold
Webbplats
Anger det minsta totala beloppet som en order måste uppnå för att få fri frakt.
Displayed Error Message
Butiksvy
Felmeddelandet som visas när den här leveransmetoden inte är tillgänglig av någon anledning.

UPS-länder och andra inställningar

Fält
Omfång
Beskrivning
UPS Applicable countries and other Settings
Ship to Applicable Countries
Webbplats
Anger vilket land kunderna får använda den här leveransmetoden. Alternativ:
All Allowed Countries- Kunder från alla länder som anges i butikskonfigurationen kan använda den här leveransmetoden.
Specific Countries - När du har valt det här alternativet visas Ship to Specific Countries visas. Välj varje land i listan där leveransmetoden kan användas.
Show Method if Not Applicable
Webbplats
Avgör om UPS alltid visas som ett leveransalternativ vid utcheckning. Alternativ:
Yes- UPS visas alltid som ett leveransalternativ vid utcheckning, även om det inte gäller för ordern.
No - UPS visas endast som leveransalternativ vid utcheckning om det är tillämpligt på ordern. (Om orderns vikt till exempel överstiger den maximala viktmängden.)
Debug
Webbplats
Anger om dataöverföringar mellan din butik och UPS är loggade i systemet för felsökning. Om det inte finns något problem som måste spåras och loggas bör det här alternativet anges till No.
Sort Order
Webbplats
Ett tal som bestämmer den ordning som UPS visas i när det visas med andra leveransmetoder vid utcheckning. Retur 0 överst i listan.

USPS

Fält
Omfång
Beskrivning
Aktiverad för utcheckning
Webbplats
Avgör om USPS är tillgängligt för kunder som leveransmetod vid utcheckning. Alternativ: Yes / No
USPS Account Settings
Gateway URL
Webbplats
Den URL som används för att ansluta till USPS-systemet för att dynamiskt hämta fraktkostnader.
Secure Gateway URL
Webbplats
Den säkra URL som används för att ansluta till USPS-systemet via ett säkert socketlager (SSL) för att dynamiskt hämta fraktkostnader.
Title
Butiksvy
Titeln på det här leveransalternativet så som det visas i kundvagnskassan.
User ID
Webbplats
Ditt användar-ID för USPS-avsändarens konto.
Password
Webbplats
Lösenordet för ditt USPS-avsändarkonto.
Mode
Webbplats
Anger vilket överföringssätt som används för data som skickas till USPS-systemet. Alternativen är:
Development- USPS verifierar inte att data som tas emot från Commerce Server skickas via SSL.
Live - USPS verifierar att data som tas emot från Commerce-servern skickas via ett säkert socketlager (SSL).

Inställningar för USPS-paketering

Fält
Omfång
Beskrivning
USPS packaging Settings
Packages Request Type
Webbplats
Bestämmer hur vikt beräknas för försändelser med flera paket. Alternativ: Divide to equal weight (one request) / Use origin weight (multiple requests)
Container
Webbplats
Anger behållartypen som används för att paketera leveranser. Alternativ: Variable / Flat Rate Box / Flat Rate Envelope / Rectangular / Icke-rektangulär
Size
Webbplats
Anger storleksalternativet till den typiska paketstorleken för leverans. Det här alternativet påverkar beräkningen av fraktkostnaden. Alternativ: Regular / Large / Oversize
Machinable
Webbplats
Anger om paketet kan bearbetas av datorn. Det här alternativet påverkar beräkningen av fraktkostnaden.
Maximum Package Weight
Webbplats
Anger den maximala vikt ett paket kan ha enligt vad som anges av USPS. Om de beställda produkterna överstiger den högsta paketvikten är detta fraktalternativ inte tillgängligt.

Avgiftsinställningar för USPS-hantering

Fält
Omfång
Beskrivning
USPS Handling Fee settings
Calculate Handling Fee
Webbplats
Anger beräkningsmetoden för hanteringsavgift för tabellradsleverans. Alternativ:
Fixed- Hanteringsavgiften är en fast avgift.
Percent - Hanteringsavgift tillämpas som en procentandel av orderbeloppet.
Handling Applied
Webbplats
Anger om hanteringsavgift tillämpas på varje order eller på varje paket i en order.
Handling Fee
Webbplats
Anger den hantering som ingår i fraktpriset. Hanteringsavgift kan anges som ett fast belopp eller som en procentandel.

Obs! ​Använd decimalformatet när du anger ett procentvärde 0.25 för 25 %.

Tillåtna USPS-metoder

Fält
Omfång
Beskrivning
USPS Allowed Methods
Allowed Methods
Webbplats
Anger vilka metoder för USPS-leverans som erbjuds kunderna. Fraktsatser beräknas på den valda leveransmetoden.
Free Method
Webbplats
Anger kostnadsfri leveransmetod via USPS, eller kan inaktiveras genom att välja None.

Obs! ​Den här leveransmetoden liknar den som används i butiken för kostnadsfri frakt, men den anges som ett alternativ för USPS-leverans och identifieras som USPS-frakt.
Minimum Order Amount for Free Shipping
Webbplats
Anger det minimiorderbelopp som måste uppfyllas för att få fri frakt.
Displayed Error Message
Butiksvy
Felmeddelandet som visas när USPS inte är tillgängligt av någon anledning.

USPS-länder

Fält
Omfång
Beskrivning
USPS Applicable Countries
Ship to Applicable Countries
Webbplats
Anger de länder där beställningar kan skickas. Alternativ:
All Allowed Countries- Kunder från alla länder som anges i butikskonfigurationen kan använda den här leveransmetoden.
Specific Countries - När du har valt det här alternativet visas Ship to Specific Countries visas. Välj varje land i listan där leveransmetoden kan användas.
Show Method if Not Applicable
Webbplats
Kontrollerar visningen av UPS-leverans vid utcheckning. Alternativ:
Yes- USPS visas alltid som ett leveransalternativ vid utcheckning, även om det inte gäller för ordern.
No - USPS visas endast som leveransalternativ vid utcheckning om det är tillämpligt för ordern (dvs. ordervikten överskrider den högsta vikten).
Debug
Webbplats
Avgör om en logg över dataöverföringar mellan din butik och USPS hanteras av systemet för felsökning. Om det inte finns något problem som måste spåras och loggas bör det här alternativet anges till No.
Sort Order
Webbplats
Ett tal som bestämmer i vilken ordning USPS visas när det visas med andra leveransmetoder vid utcheckning. Retur 0 överst i listan.

FedEx

Kontoinställningar för FedEx

Kontoinställningar för FedEx

Fält
Omfång
Beskrivning
Enabled for Checkout
Webbplats
Avgör om FedEx är tillgängligt för kunder som leveransmetod vid utcheckning. Alternativ: Yes / No
Title
Butiksvy
Titeln på det här leveransalternativet så som det visas i kundvagnskassan.
Account ID
Webbplats
Ditt FedEx-konto-ID.
Api Key
Webbplats
FedEx-kontots API-nyckel.
Secret Key
Webbplats
API-hemlig nyckel för ditt FedEx-konto.
Sandbox Mode
Webbplats
Om du vill köra FedEx-transaktioner i en testmiljö ställer du in sandlådeläget till Yes. Alternativ: Yes / No.
Web-Services URL
Webbplats
Vilken URL som krävs beror på inställningen för sandlådeläge. Alternativ:
Production- URL:en för åtkomst till FedEx-webbtjänster när butiken är aktiv.
Sandbox - URL:en för att komma åt testmiljön för FedEx-webbtjänster.

Inställningar för FedEx-paketering

FedEx Packaging

Fält
Omfång
Beskrivning
Pickup Type
Webbplats
Välj hämtningsmetod i listan:
DropOff at Fedex Location- (Standard) Anger att du släpper av leveranser på din lokala FedEx-station.
Contact Fedex to Schedule - Anger att du kontaktar FedEx för att begära en hämtning.
Use Scheduled Pickup- Anger att leveransen plockas upp som en del av en vanlig schemalagd hämtning.
On Call - Anger att hämtningen schemaläggs genom att FedEx anropas.
Package Return Program- Anger att leveransen plockas upp av FedEx Ground Package Return Program.
Regular Stop - Anger att leveransen plockas upp enligt det vanliga hämtningsschemat.
Tag- Anger att leveransupphämtningen är specifik för en Express-tagg eller markanrop. Detta gäller endast för returetiketter.
Packages Request Type
Webbplats
Bestämmer hur vikt beräknas för försändelser med flera paket. Alternativ: Divide to equal weight (one request) / Use origin weight (multiple requests)
Packaging
Webbplats
I listan väljer du den behållartyp som du vanligtvis använder för att paketera produkter som beställts från din butik.
Weight Unit
Webbplats
Den enhet som används för förpackningsvikt. Alternativ: Pounds (standard) / Kilograms
Maximum Package Weight
Webbplats
Standardvärdet för FedEx är 150 pund. Kontakta din fraktfirma för att få maximal vikt. Vi rekommenderar att du använder standardvärdet om du inte har särskilda arrangemang med FedEx.

Inställningar för FedEx-hanteringsavgift

Hanteringsavgift för FedEx

Fält
Omfång
Beskrivning
Calculate Handling Fee
Webbplats
Bestämmer den metod som används för att beräkna hanteringsavgifter. Alternativ: Fixed Fee / Percentage

Obs! ​Hanteringsavgiften är valfri och visas som en extra avgift som läggs till fraktkostnaden för FedEx.
Handling Applied
Webbplats
Avgör hur hanteringsavgifter tillämpas. Alternativ: Per Order / Per Package
Handling Fee
Webbplats
Anger det belopp som debiteras som en hanteringsavgift, baserat på den metod som används för att beräkna beloppet. Om avgiften baseras på en fast avgift, ange beloppet i decimalform, t.ex. 4.90. Om hanteringsavgiften baseras på en procentandel av ordern anger du beloppet som en procentandel. Om du till exempel vill debitera sex procent av ordern anger du värdet som .06.

Leveransmetoder för FedEx

Leveransmetoder för FedEx

Fält
Omfång
Beskrivning
Residential Delivery
Webbplats
Ange något av följande, beroende på om du säljer Business-to-Consumer (B2C) eller Business-to-Business (B2B):
Yes- För B2C-leveranser
No - För B2B-leveranser
Allowed Methods
Webbplats
Välj de leveransmetoder som du stöder i listan. Metoderna beror på ditt FedEx-konto, hur ofta och hur stora dina leveranser är och om du tillåter internationella leveranser. Som handlare kan du välja att endast erbjuda frakt på marken.
Hub ID
Webbplats
Ett ID från FedEx som används med Smart Post -metod.
Free Method
Webbplats
I listan väljer du den leveransmetod du vill använda för erbjudanden om fri frakt.

Obs! ​Den här leveransmetoden liknar den vanliga fraktmetoden, men anges i FedEx leveransalternativ och identifieras som FedEx-leverans.
Free Shipping Amount Threshold
Webbplats
Avgör om ett minimiorderbelopp krävs för fri frakt. Alternativ:
Enable- Ger kostnadsfri FedEx-leverans för beställningar som uppfyller minimibeloppet.
Disable - Inaktiverar fri FedEx-leverans med minimiorder.
Free Shipping Amount Threshold
Webbplats
Anger det minsta orderbelopp som krävs för fri frakt.
Displayed Error Message
Butiksvy
Meddelandet som visas när FedEx inte är tillgängligt av någon anledning. Du kan använda standardmeddelandet eller ange ett annat.

FedEx tillämpliga landsinställningar

FedEx tillämpliga länder

Fält
Omfång
Beskrivning
Ship to Applicable Countries
Webbplats
Anger de länder där dina kunder kan leverera med FedEx. Alternativ:
All Allowed Countries- Kunder från alla länder som anges i butikskonfigurationen kan använda den här leveransmetoden.
Specific Countries - När du har valt det här alternativet visas Ship to Specific Countries visas. Välj varje land i listan där leveransmetoden kan användas.
Ship to Specific Countries
Webbplats
Anger de specifika länder där dina kunder kan leverera via FedEx.
Debug
Webbplats
Avgör om en logg över dataöverföringar mellan din butik och FedEx bevaras av systemet för felsökning. Om det inte finns något problem som måste spåras och loggas bör det här alternativet anges till No.
Show Method if Not Applicable
Webbplats
Avgör när FedEx visas som en leveransmetod vid utcheckning. Alternativ:
Yes- Leveransalternativet FedEx visas i leveransmetodlistan, oavsett om beställningen är berättigad att använda den.
No - Leveransalternativet FedEx visas inte i leveransmetodlistan om det inte gäller för ordern (t.ex. om orderns vikt överstiger den högsta vikten).
Sort Order
Webbplats
Ett tal som bestämmer i vilken ordning FedEx ska visas när det visas med andra leveransmetoder vid utcheckning. Retur 0 överst i listan.

DHL

DHL-kontoinställningar

Fält
Omfång
Beskrivning
DHL Account Settings
Enabled for Checkout
Webbplats
Avgör om DHL är tillgängligt för kunder som leveransmetod vid utcheckning. Alternativ: Yes / No
Title
Butiksvy
Titeln på leveransmetoden så som den visas vid utcheckningen.
Gateway URL
Webbplats
Vanligtvis kan du acceptera standard-gateway-URL:en. Om DHL har gett dig en alternativ URL anger du värdet i det här fältet.
Access ID
Webbplats
Åtkomst-ID för DHL-speditorkontot.
Password
Webbplats
Lösenord till DHL-speditorkontot.
Account Number
Webbplats
Ditt DHL-fraktkontonummer.

Inställningar för DHL-paket

Fält
Omfång
Beskrivning
DHL Package Settings
Calculate Handling Fee
Webbplats
Hanteringsavgiften är valfri och visas som en extra avgift som läggs till DHL:s fraktkostnad. I listan väljer du den metod som du vill använda för att beräkna hanteringsavgifter. Alternativ: Fast avgift/procent.
Handling Applied
Webbplats
I listan väljer du hur du vill att hanteringsavgifterna ska tillämpas. Alternativ: Per Order / Per Package
Hanteringsavgift
Webbplats
Ange det belopp som ska debiteras för en hanteringsavgift, baserat på den metod du har valt för att beräkna beloppet. Om avgiften till exempel baseras på en fast avgift anger du beloppet i decimalform, till exempel 4.90. Om hanteringsavgiften baseras på en procentandel av ordern anger du beloppet i procent. Om du till exempel debiterar sex procent av ordern anger du värdet som .06.
Divide Order Weight
Butiksvy
Avgör om en order på över 70 kg kan delas upp i mindre enheter för att säkerställa en korrekt fraktkostnad. Alternativ: Yes / No
Weight Unit
Butiksvy
Bestämmer måttenheten för vikt som används i leveransberäkningar. Alternativ: Pounds / Kilograms
Size
Butiksvy
Anger paketets storlek. Alternativ:
Regular- De levererade förpackningarna uppfyller kraven i DHL:s standardförpackningsmetoder. I Allowed Methods väljer du de paketeringsmetoder som ska användas för att leverera produkter från din butik.
Specific - Om levererade paket har anpassade dimensioner fyller du i följande: Height (cm) / Depth (cm) / Width (cm)

Tillåtna DHL-metoder

Fält
Omfång
Beskrivning
DHL allowed methods
Allowed Methods
Webbplats
I listan väljer du de leveransmetoder som du stöder.
Ready Time
Webbplats
Anger när paketet är klart för hämtning (i timmar) efter att en beställning har skickats.
Displayed Error Message
Butiksvy
Det här meddelandet visas när DHL av någon anledning inte är tillgängligt. Du kan använda standardmeddelandet eller skriva ett eget meddelande.
Free Method
Den här leveransmetoden liknar den vanliga fraktmetoden, men anges i DHL:s leveransalternativ och identifieras som DHL-leverans. I listan väljer du den leveransmetod du vill använda för erbjudanden om fri frakt.
Free Shipping with Minimum Order Amount
Webbplats
Ange något av följande:
Enable- För att möjliggöra fri DHL-leverans för beställningar som uppfyller minimibeloppet.
Disable - Erbjud ingen fri DHL-leverans med minimiorder.
Minimum Order Amount for Free Shipping
Webbplats
Om du aktiverar Free Shipping with Minimum Orderanger du minimiorderns belopp i fältet.

DHL-länder

Fält
Omfång
Beskrivning
DHL applicable countries
Ship to Applicable Countries
Webbplats
Anger vilket land kunderna får använda den här leveransmetoden. Alternativ:
Alla tillåtna länder - Alla länder som tillåts kan använda metoden fri frakt. Tillåtna länder anges i General konfigurationssida.
Särskilda länder - Begränsar detta leveransalternativ till de länder som anges i listan Leverans till specifika länder.
Ship to Specific Countries
Webbplats
Anger de länder där DHL-leveranser kan skickas. Den här listan över valda länder används om Specific Countries är markerat i Ship to Applicable Countries alternativ.
Show Method if Not Applicable
Webbplats
Avgör när DHL visas som en leveransmetod vid utcheckning. Alternativ:
Yes- DHL visas alltid som ett leveransalternativ vid utcheckning, även om det inte gäller för ordern.
No - DHL visas endast som leveransalternativ vid utcheckning om det är tillämpligt för ordern (dvs. ordervikten överskrider den högsta vikten).
Debug
Webbplats
Skapar en loggfil med felinformation.
Sort Order
Webbplats
Ett tal som bestämmer i vilken ordning DHL visas när det visas med andra leveransmetoder vid utcheckning. Om du vill placera den högst upp i listan anger du 0.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672