Fri frakt

Fri frakt är en av de mest effektiva erbjudandena. Den kan baseras på ett minimiköp eller konfigureras som en kundvagnsprisregel som tillämpas när en uppsättning villkor uppfylls. Om båda gäller för samma order har konfigurationsinställningen företräde framför kundvagnsregeln.

NOTE
Kontrollera din transportföretagskonfiguration för ytterligare inställningar som kan behövas för fri frakt.

Steg 1: Konfigurera fri frakt

 1. Gå till Stores > Settings>Configuration ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Expandera Sales i den vänstra panelen och välj Delivery Methods.

 3. Expandera Expansionsväljaren i avsnittet Free Shipping.

  note note
  NOTE
  Om det behövs avmarkerar du kryssrutan Use system value för att ändra följande inställningar enligt beskrivningen.
 4. Ange Enabled till Yes.

 5. För Title anger du en titel som identifierar metoden Fri frakt under utcheckningen och en Method Name som beskriver den.

 6. För Minimum Order Amount anger du det minsta totala värdet som berättigar till fri frakt.

  note tip
  TIP
  Om du vill använda fri frakt med tabellavgifter måste du göra Minimum Order Amount ​så hög att den aldrig uppfylls. Om du använder det här höga värdet hindras fri frakt från att träda i kraft, såvida det inte triggas av en prisregel.
 7. Ange Include Tax to Amount:

  • Yes - Inkluderar moms vid beräkning av minimiorderbelopp (delsumma + moms - rabatt).
  • No - Inkluderar inte moms vid beräkning av minimiorderbelopp (delsumma - rabatt).

  Fri frakt {width="600" modal="regular"}

 8. För Displayed Error Message anger du meddelandet som ska visas om fri frakt inte är tillgänglig.

 9. Ange Ship to Applicable Countries:

  • All Allowed Countries - Kunder från alla länder som anges i din butikskonfiguration kan använda fri frakt.

  • Specific Countries - När du har valt det här värdet visas listan Ship to Specific Countries. Välj varje land i listan där kostnadsfri frakt kan användas.

 10. Ange Show Method if Not Applicable:

  • Yes - Visar alltid metoden för fri frakt, även om den inte är tillämplig.
  • No - Visar metoden för fri frakt endast när det är tillämpligt.
 11. För Sort Order anger du numret som bestämmer positionen för fri frakt i listan över leveransmetoder vid utcheckning.

  0 = först, 1 = sekund, 2 = tredje och så vidare.

 12. Klicka på Save Config.

Steg 2: Aktivera fri frakt i transportföretagets konfiguration

Se till att du slutför alla konfigurationer som krävs för varje fraktfirma som du tänker använda för fri frakt. Om till exempel din UPS-konfiguration annars är klar uppdaterar du följande inställningar för att aktivera och konfigurera fri frakt.

 1. Expandera Expansionsväljaren i avsnittet UPS i konfigurationen Delivery Methods.

 2. Ange Free Method till UPS Ground eller en annan typ som du vill ange för fri frakt.

 3. Ange Enable Free Shipping Threshold till Enable om du vill ha en minimiorder för fri frakt.

  Om du väljer att använda en minimiorder anger du det obligatoriska beloppet för Free Shipping Amount Threshold.

 4. Klicka på Save Config.

recommendation-more-help
dacea746-44a9-4368-b3fb-3bcff64c6be1