Förnya din certifiering för Adobe Marketo Engage

Din Adobe-certifiering gäller i två år. Om du närmar dig den här tvåårsmärkningen är det dags att förnya din certifiering för att den ska förbli aktiv.

Välj först lämplig nivå på fliken nedan (Professional, Expert eller Master). Granska sedan noggrant vad du behöver göra för att förnya din certifiering.

Se till att du hinner slutföra alla krav innan certifieringen upphör.

Observera att om din certifiering upphör att gälla måste du göra om certifieringsprovet, som INTE är kostnadsfritt.

IMPORTANT
Logga in först: Följande länkar fungerar endast efter en lyckad inloggning till Adobe Credential Management System.
Så här delar du en länk: Om du vill dela länken till ett förnyelseprov eller en utvärdering med en kollega, ska du länka till den övergripande sidan för provförnyelse, inte URL:en för provet i sig, för att undvika inloggningsproblem.
Professional

Du bör vara certifierad (inte utgånget) i:

 • Adobe Marketo Engage - Business Practitioner Professional

Instruktioner för att förnya din certifiering:

 • Steg 1: Logga in på Adobe Credential Management System och gå sedan tillbaka till den här sidan
 • Steg 2: Granska mål och resurser för provet
 • Steg 3: Ta och godkänn provet

Gör dig redo

Information om tentamen:

 • Nivå: Expert (0-12 månaders erfarenhet)
 • Passing Score: 27/36
 • Tid: 71 min
 • Leverans: On-demand/icke-upphandling
 • Tillgängliga språk: engelska
 • Kostnad: KOSTNADSFRITT
 • Exam ID: AD5-E836 - Adobe Marketo Engage Business Practitioner Professional Renewal Exam

Omfång och mål:

Avsnitt 1: Bygga och förvalta program (39 %)

 • Identifiera när var och en av de fyra programtyperna ska användas
 • Identifiera varför/när du ska använda händelseprogrammet
 • Identifiera varför/när standardprogrammet ska användas
 • Identifiera specialfunktionerna i engagemangsprogrammet
 • Identifiera specialfunktionerna i e-postprogrammet
 • Identifiera vad som kan klonas
 • Identifiera fördelarna med anpassade taggar
 • Identifiera syftet med kanaler
 • Beskriv betydelsen av periodkostnader
 • Identifiera begreppet att använda poängsättning för leads
 • Kommunikationsbegränsningar
 • Erkänna programmedlemskap och -förvärv
 • Förstå kundpreferenser (prenumeration, kommunikation)
 • Använd god praxis för granskning före lansering

Section 2: Building Assets (19%)

 • Hantera filer i Design Studio (överföra/ersätta bilder och filer)
 • Skapa/ändra ett formulär med Formulärredigeraren
 • Skapa/redigera ett e-postmeddelande med e-postredigeraren
 • Skapa/redigera en landningssida med redigeraren för landningssida
 • Skapa/redigera ett fragment i fragmentredigeraren
 • Skilj skillnaden mellan Utkast och Godkänt material
 • Skilj skillnaden mellan lokala och globala resurser

Avsnitt 3: Definiera och inrikta er på målgrupper (33 %)

 • Skapa/ändra smarta listor
 • Förstå stegen i Smart kampanjflöde
 • Lär dig att planera och/eller aktivera smarta kampanjer
 • Tolka resultat för smarta kampanjer
 • Beskriv syftet med en segmentering och dess användning
 • Identifiera och navigera i databasen
 • Förklara hur du ställer in sekretessinställningar i Adobe Marketo Engage (inom ramen för kampanjer som skapats)
 • Differentiera mellan smarta listor och statiska listor (när de ska användas)
 • Definiera smarta systemlistor
 • Jämför och kontrastera olika typer av kampanjer
 • Förstå hur smarta kampanjer triggar och filter fungerar
 • Differentiera de olika listimporterna

Avsnitt 4: Analys- och byggrapporter (9 %)

 • Förklara viktiga Adobe Marketo Engage-rapporter
 • E-postlänkens prestanda
 • E-postprestanda
 • Prestanda för landningssida
 • Personprestanda
 • Programprestanda
 • Webbsidesaktivitet
 • När en lista ska hämtas jämfört med en rapport
 • Jämför information och mätvärden på kontrollpanelen
 • E-postinsikter

Förbered

Du behöver inte genomgå någon utbildning innan du kan genomföra provet, och enbart utbildning ger dig inte de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara provet. En kombination av utbildning och framgångsrika, arbetsplatsbaserade erfarenheter är avgörande för att du ska få den databas som behövs för att klara provet.

Här följer några förslag på resurser som hjälper dig att förbereda dig:

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Förnya din certifiering

Kontrollera först att du har loggat in på Adobe Credential Management System. Klicka på länken nedan om du vill förnya certifieringen för din Marketo Engage Business Practitioner Professional på Adobe.

Ta provet AD5-E836

note note
NOTE
Det här provet är kostnadsfritt, öppet och obearbetat. Du får ta tentamen upp till tre gånger. Om du inte lyckas efter det tredje försöket måste du vänta 30 dagar för att försöka igen. Om du inte följer reglerna kan certifieringen återkallas.
Expert

Du bör vara certifierad (inte utgånget) i:

 • Adobe Marketo Engage - affärsexpert

Instruktioner för att förnya din certifiering:

 • Steg 1: Logga in på Adobe Credential Management System och gå sedan tillbaka till den här sidan
 • Steg 2: Granska mål och resurser för provet
 • Steg 3: Ta och godkänn provet

Gör dig redo

Information om tentamen:

 • Nivå: Expert (1-3 års erfarenhet)
 • Löpande poäng: 30/40
 • Tid: 80 min
 • Leverans: On-demand/icke-upphandling
 • Tillgängliga språk: engelska
 • Kostnad: KOSTNADSFRITT
 • Exam ID: AD5-E824 - Adobe Marketo Engage Business Practitioner Expert Renewal Exam

Omfång och mål:

Avsnitt 1: Administration och underhåll (12%)

 • Bestämma mappningsprocessen mellan Marketo och CRM
 • Identifiera vad som hände med en resurs med granskningsspåret
 • Känn igen skillnader mellan användare och roller
 • Identifiera det lämpligaste för arbetsyta och partitioner i ett scenario
 • Identifiera CRM-plattformar med inbyggd Marketo-synkronisering
 • I ett scenario letar du reda på var information refereras

Avsnitt 2: Marknadsföringsaktiviteter/Kampanjhantering (48 %)

 • Uppvisa förståelse för smarta kampanjer, logik, begränsningar och flödessteg
 • Ange nästa steg för ett scenario
 • Identifiera grundorsaken till ett problem
 • Tolka förhållandet mellan program, kanaler, taggar och periodkostnad
 • Uppvisa/tillämpa rätt konfiguration för engagemangsprogram
 • Ge exempel på användning för olika typer av tokens
 • Sammanfatta webbhooks i Marketo och hur de används
 • Identifiera och tillämpa lämplig användning av PMCF
 • Förklara fördelarna med Global Assets och hur man använder dem
 • Uppvisa blanketternas funktioner
 • Utföra och analysera en A/B-teststrategi
 • Identifiera var ett program eller en resurs har refererats till med"Används av"
 • Felsöka kommunikationsgränser
 • Använd information från webbinarier i ett händelseprogram

Avsnitt 3: Leadhantering (10 %)

 • Ange de viktigaste beslutspunkterna när livscykelmodellen definieras
 • Använda bästa praxis för poängsättning av leads
 • Implementera lämpliga intressanta stunder
 • Tolka lead-aktivitetsloggen
 • Identifiera skapskällan utifrån ett scenario

Avsnitt 4: Datahantering (10 %)

 • Uppvisa hur man skapar ett datahanteringsprogram
 • Analysera en förekomsts datakvalitet
 • Identifiera några viktiga delar av Marketo datalagringspolicy när det gäller smarta listor
 • Sammanfatta hur segmentering fungerar

Avsnitt 5: Rapportering (5 %)

 • Utifrån resultatet av en kampanj kan du avgöra hur ett program ska skapas för att ge bästa möjliga rapportering
 • I ett scenario kan man undersöka och tilldela lämpliga förvärvsprogram

Avsnitt 6: God praxis (15 %)

 • Uppvisa hur relevant poängsättningen är i samarbetet inom marknadsföring och försäljning
 • Fördelarna med mappstrukturen och namnkonventioner
 • Tillämpa bästa praxis kring A/B-testning
 • Förklara processen för att utföra en kvalitetskontroll av alla Marketo-program
 • Förklara processen att utföra en kvalitetskontroll på ett e-postmeddelande

Förbered

Du behöver inte genomgå någon utbildning innan du kan genomföra provet, och enbart utbildning ger dig inte de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara provet. En kombination av utbildning och framgångsrika, arbetsplatsbaserade erfarenheter är avgörande för att du ska få den databas som behövs för att klara provet.

Här följer några förslag på resurser som hjälper dig att förbereda dig:

Avsnitt 1: Administration och underhåll

Avsnitt 2: Marknadsföringsaktiviteter/Kampanjhantering

 • Adobe Marketo Nation (Slumpmässigt exempel, Smart Campaign med datavärdeeld, Wait Steps, Member.webinar url, Campaign Inspector, Filter Logic, Using Tokens in Emails, Lead creation via Form Fill Out, Assets and Workspaces, Managing Forms)
 • Experience League - Marketo Engage Produktdokumentation (smarta listor, smarta kampanjer, Forms för efterfrågegenerering, efterfrågegenereringshändelser, e-postmarknadsföring, skapa program, händelser, granskningsspår, arbeta med program, administrationstaggar, driftsättning, landningssidor, token, administration, ytterligare integreringar, webkrok, anpassade programmedlemsfält, Workspace och personpartitioner)

Avsnitt 3: Leadhantering

Avsnitt 4: Datahantering

Avsnitt 5: Rapportering

Avsnitt 6: God praxis

Förnya din certifiering

Kontrollera att du har följt steg 1 ovan och loggat in på Adobe Credential Management System först. Om du vill förnya din certifiering klickar du på förnyelseränken för Adobe Marketo Engage Business Practitioner Expert nedan.

[Ta en förnyelseexamen från affärsverkets Marketo Engage expert på Adobe AD5-E824]{class="badge informative"}

note note
NOTE
Det här provet är kostnadsfritt, öppet och obearbetat. Du får ta tentamen upp till tre gånger. Om du inte lyckas efter det tredje försöket måste du vänta 30 dagar för att försöka igen. Om du inte följer reglerna kan certifieringen återkallas.
Mallen

Du bör vara certifierad (inte utgånget) i:

 • Adobe Marketo Engage Architect Master

Instruktioner för att förnya din certifiering:

 • Steg 1: Logga in på Adobe Credential Management System och gå sedan tillbaka till den här sidan
 • Steg 2: Granska mål och resurser för provet
 • Steg 3: Ta och godkänn provet

Gör dig redo

Information om tentamen:

 • Nivå: Expert (3-5 års erfarenhet)
 • Löpande poäng: 23/36
 • Tid: 72 min
 • Leverans: On-demand/icke-upphandling
 • Tillgängliga språk: engelska
 • Kostnad: KOSTNADSFRITT
 • Exam ID: AD5-E834 - Adobe Marketo Engage Architect Master

Omfång och mål:

Avsnitt 1: Projektledarskap 16 %

 • 1.1 Utgående från en fallstudie, identifiera rätt intressenter
 • 1.2 Utvärdera en uppsättning krav och rekommendera projektgränser, budget, resurser och omfattning
 • 1.3 Fastställa krav på påverkan, ändringshantering och aktivering i en modifierad process
 • 1.4 Utgående från ett antal verksamhetskrav, utvärdera, granska och rekommendera prioriteringar och tidslinje

Section 2: Marketo Architecture Design 48 %

 • 2.1 Samla krav/behov och rekommendera en lead-hantering och livscykeldesign
 • 2.2 Granska en befintlig implementering och ge resultat
 • 2.3 Identifiera det mest effektiva sättet att lägga upp poängberäkning utifrån ett affärsbehov
 • 2.4 Granska befintliga arbetsflöden och rekommendera åtgärder för att effektivt skala kampanjgenomförandet
 • 2.5 De effektivaste strategierna för att underlätta marknadsföring och ledarhantering i olika länder
 • 2.6 Utvärdera effekten och kraven för att i ett visst fall införliva ny teknik
 • 2.7 Identifiera olika typer av integreringar (Adobe Experience Cloud eller externa produkter) och när de ska användas
 • 2.8 I en scenario-/fallstudie, identifiera de olika stadier i den inledande livscykeln som kommer att påverkas av de föreslagna ändringarna eller kraven.
 • 2.9 Rekommendera lämplig kampanjlogik för att stödja specifika affärskrav

Avsnitt 3: Rapportering och attribuering 20 %

 • 3.1 I en modell för att granska, förklara/formulera konceptet med omvägar i livscykelmodelleraren
 • 3.2 Rekommendera ett tillvägagångssätt för rapportering med tanke på en flerkanalskampanj (onlinereklam/socialt/socialt innehåll)
 • 3.3 Verifiera att Marketo rapporterar om förändringar i livscykeln
 • 3.4 Identifiera mätvärden som ska användas i en viss rapporttyp
 • 3.5 Identifiera hur man spårar flerkanalsattribuering för att utvärdera avkastningen
 • 3.6 Identifiera och beskriva för- och nackdelar med olika attribueringsmodeller
 • 3.7 Beskriv effekten av kanalkonfigurationen på rapporteringen utifrån ett affärskrav

Avsnitt 4: Avancerad administration 16 %

 • 4.1 I ett scenario bör man identifiera lämpliga åtgärder för att förbättra plattformsstyrningen
 • 4.2 Med en integreringsspecifikation rekommenderar vi ett effektivt dataschema
 • 4.3 Utvärdera en implementering och rekommendera åtgärder för att förbättra e-postprestanda
 • 4.4 Utvärdera en implementering och rekommendera åtgärder för att förbättra administrationen
 • 4.5 Samla information om implementering och rekommendera säkerhetspraxis
 • 4.6 Förklara hur arbetsytan och partitionerna kan användas i ett visst scenario

Förbered

Du behöver inte genomgå någon utbildning innan du kan genomföra provet, och enbart utbildning ger dig inte de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara provet. En kombination av utbildning och framgångsrika, arbetsplatsbaserade erfarenheter är avgörande för att du ska få den databas som behövs för att klara provet.

Här följer några förslag på resurser som hjälper dig att förbereda dig:

Avsnitt 1: Projektledarskap

Avsnitt 2: Adobe Marketo Engage arkitekturdesign

Avsnitt 3: Rapportering och attribuering

Avsnitt 4: Avancerade åtgärder

Förnya din certifiering

Kontrollera först att du har loggat in på Adobe Credential Management System. Om du vill förnya din Adobe Marketo Engage-arkitekturhuvudcertifiering klickar du på länken nedan.

Ta provet AD5-E834

note note
NOTE
Det här provet är kostnadsfritt, öppet och obearbetat. Du får ta tentamen upp till tre gånger. Om du inte lyckas efter det tredje försöket måste du vänta 30 dagar för att försöka igen. Om du inte följer reglerna kan certifieringen återkallas.

Frågor

Visa certifiering Frågor och svar.

Ytterligare frågor? Kontakta oss.

recommendation-more-help
7c2da12b-aeec-4d0c-a163-77461d697d86