Sökmotor

Sökmotorn dimension rapporterar sökmotorer som besökare använder för att nå din webbplats. En referent måste uppfylla båda följande för att kunna klassificeras som sökmotor:

  • Den refererande domänen känns igen av Adobe som en giltig sökmotor.
  • Det finns en nyckelordsfrågesträngsparameter i den refererande URL:en. Frågesträngsparametern kan vara tom (vilket är fallet med flera sökmotorer på grund av sekretesspraxis).

Om du vill skilja på betald och naturlig sökning Påvisande av betald sökning är obligatoriskt. Det finns flera dimensioner för sökmotorer:

  • Sökmotor: Sökmotorn som används för att nå din webbplats, oavsett om den är betald eller naturlig.
  • Sökmotor - betald: Sökmotorn som används för att nå din webbplats, vilket matchade betald sökningsidentifiering.
  • Sökmotor - naturlig: Sökmotorn som användes för att nå din webbplats, vilket inte matchade betald sökidentifiering.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen refererar till flera uppslagstabeller som är interna för Adobe. Varje värde baseras på hänvisare av träffen, som är beroende av Interna URL-filter. Kontrollera att referensdimensionen och interna URL-filter är korrekt konfigurerade.

Dimensioner

Bland Dimensionerna finns sökmotorer som används för att nå din webbplats. Exempelvärden innehåller "Google", "Microsoft Bing"och "DuckDuckGo". The "Unspecified" dimensionsobjektet är all trafik som inte söks.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e