Arbetsflöde för att använda DSP integrering med Adobe Real-Time CDP

  1. Tillåt DSP att översätta kunddatasegment till LiveRamp RampIDs som är igenkännbara i en anbudsbar miljö.

  2. Skapa en publikkälla för att importera målgrupper till ditt DSP eller ett annonserarkonto.

  3. I Experience Platform konfigurerar du en DSP för annonsering med Source Key som genererades i DSP källinställningar.

    Instruktioner om hur du aktiverar DSP målanslutning, markerar segment och får åtkomst till kontrollbehörigheter finns i "Adobe Advertising Cloud DSP."

Kontakta ditt kontoteam på Adobe eller adcloud-support@adobe.com.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa