Skapa en målgruppskälla för att aktivera förstahandspubliker

Skapa en källa i DSP för att importera förstahandsmålgrupper till ditt DSP eller ett annonserarkonto.

Ytterligare steg som krävs för att importera segment från specifika kunddataplattformar finns i målgruppsspecifika arbetsflöden för aktivering

  1. Klicka på Audiences > Sources.

  2. Klicka på Add Source.

  3. I Select a Type väljer du källtyp.

  4. Ange Data Visibility Level: Advertiser eller Account.

  5. Ange återstående källinställningar.

    Behåll en kopia av Source Key som genereras. Du behöver värdet senare.

  6. Klicka på Save.

NOTE
När du har skapat en källa för din kunddataplattform måste du slutföra ytterligare steg. Se aktiveringsarbetsflöde för Adobe Real-time CDP och aktiveringsarbetsflöde för Tealium.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa