Over deze handleiding id175MC0P0S5Z

Adobe Experience Manager-hulplijnen (later doorverwezen naar Hulplijnen AEM) is een krachtige, cloudgebaseerde oplossing voor contentbeheer voor onderdelen op bedrijfsniveau (CCMS). Het maakt native DITA-ondersteuning in Adobe Experience Manager mogelijk en biedt AEM de mogelijkheid om op DITA gebaseerde inhoud te maken en te leveren. Het machtigt auteurs om inhoud tot stand te brengen gebruikend makkelijk te gebruiken ingebouwde Redacteur van het Web en het te publiceren in diverse outputformaten.

Deze handleiding bevat de instructies voor het downloaden, installeren en configureren van AEM hulplijnen. In deze handleiding vindt u gedetailleerde instructies voor het instellen AEM hulplijnen op basis van de vereisten voor het ontwerpen en publiceren van uw organisatie.

Deze handleiding is bedoeld voor het volgende type publiek:

 • Beheerders, die AEM hulplijnen zouden installeren en beheren.

 • Uitgevers, die de publicatietaak zouden uitvoeren om uitvoer in verschillende indelingen te genereren.

Inhoudstructuur

De informatie in deze handleiding is als volgt geordend:

 • Over deze handleiding: Dit onderwerp biedt een inleiding tot deze handleiding, het beoogde publiek en de manier waarop de informatie in deze handleiding is georganiseerd.

 • Downloaden en installeren: In dit onderwerp wordt beschreven hoe u AEM hulplijnen kunt downloaden, installeren of upgraden.

 • Beheer en beveiliging van gebruikers: Dit onderwerp beschrijft het kernconcept gebruikers en authentificatie in AEM en de standaardgebruikersgroepen die door AEM Gidsen worden gecreeerd.

 • Aangepaste DITA-OT en DITA-specialisatie gebruiken: Dit onderwerp verklaart hoe te om douaneDITA-OT stop-ins te vormen en specialisatie te gebruiken DITA.

 • Documentstatussen configureren: Dit onderwerp verklaart hoe te om douanestatus voor uw documenten te vormen DITA.

 • Bestaande inhoud migreren: In dit onderwerp wordt beschreven hoe u uw bestaande inhoud in AEM opslagplaats aan boord kunt nemen.

 • Bestandsnamen configureren: In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u instellingen configureert om automatisch bestandsnamen toe te wijzen en een regex voor geldige bestandsnaamtekens te definiĆ«ren.

 • Onderwerp- en kaartsjablonen configureren: Dit onderwerp beschrijft hoe te om onderwerp en kaartmalplaatjes te vormen om aan uw auteursbehoeften te voldoen. Leer over het etiketteren van systeem in AEM en hoe te om markeringen te vormen om met AEM Gidsen te werken.

 • Webeditor aanpassen: Dit onderwerp verklaart de diverse aanpassingen die u in de Redacteur van het Web kunt maken om zijn functionaliteit te verbeteren.

 • @navtitle-kenmerk standaard opnemen: In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u het dialoogvenster @navtitle standaard verwijzen naar een referentiebestand in een kaart.

 • Profielen op algemeen niveau of mapniveau configureren: In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u mapprofielen maakt en machtigingen geeft aan specifieke gebruikers.

 • Versiebeheer: Dit onderwerp beschrijft hoe te om automatische dossiercontrole voor dossiers te vormen die voor het uitgeven in de Redacteur van het Web worden geopend.

 • Instellingen voor uitvoergeneratie configureren: Dit onderwerp beschrijft de diverse configuraties die u kunt maken om het standaardproces van de outputgeneratie aan te passen.

 • Workflows configureren en aanpassen: Dit onderwerp beschrijft diverse configuraties om de standaardwerkschema's aan te passen die in de Gidsen van de AEM worden verscheept.

 • Inhoud vertalen: In dit onderwerp vindt u koppelingen naar de desbetreffende Help-artikelen in AEM documentatie, zodat u het vertaalframework kunt begrijpen en configureren. Leer ook hoe u op componenten gebaseerde vertaalworkflows kunt inschakelen.

 • Zoeken naar gebruikersinterface van AEM Assets configureren: Dit onderwerp beschrijft hoe te om DITA inhoudsonderzoek in Activa UI te vormen en uw douanekenmerken in onderzoek toe te voegen.

Overzicht van Adobe Experience Manager (AEM)

Adobe Experience Manager (AEM) is een uitgebreide oplossing voor inhoudsbeheer voor het bouwen van websites, mobiele apps en formulieren. AEM helpt u uw marketinginhoud en -middelen te beheren. AEM is as a Cloud Service beschikbaar. AEM as a Cloud Service helpt u uw klanten van gepersonaliseerde, inhoud-geleide ervaringen te voorzien door de macht van het systeem van het Beheer van de AEM met AEM Digitaal Middelenbeheer te combineren.Enkele belangrijkste middelen die u kunnen helpen om aan AEM as a Cloud Service worden begonnen en worden opgesteld zijn als volgt:

Aanvullende bronnen

Hier volgt een lijst met andere nuttige bronnen van AEM hulplijnen, die beschikbaar zijn op de Meer informatie en ondersteuning pagina:

 • Handboek
 • API-naslaggids
recommendation-more-help
11125c99-e1a1-4369-b5d7-fb3098b9b178