Beheer en beveiliging van gebruikers id181AED00G5Z

Om tot eigenschappen in de Gidsen van de AEM toegang te hebben en te vormen, moet u gebruikers creëren. Deze gebruikers kunnen dan toestemmingen worden toegewezen om tot alle of specifieke eigenschappen in de Gidsen van de AEM toegang te hebben. Leer hoe te om gebruikersvergunning te vormen en te handhaven en ook de theorie achter te begrijpen hoe de authentificatie en de vergunning in AEM werken.

De volgende onderwerpen in AEM documentatie zullen u helpen het gebruikersbeleid en veiligheid-gerelateerde concepten en eigenschappen begrijpen:

Gebruikersgroepen die zijn gemaakt met AEM hulplijnen id181TF0K0MHT

AEM de Gidsen verstrekt drie uit-van-de-doos groepen om verschillende taken in een DITA- project te beheren. Deze groepen zijn: Auteurs, Revisoren, en Uitgevers. Afhankelijk van de groep waaraan een gebruiker is gekoppeld, mogen deze specifieke taken uitvoeren. Zo kan het publiceren alleen worden uitgevoerd door een uitgever, maar niet door een auteur of een revisor. Op dezelfde manier kan een auteur een nieuw onderwerp tot stand brengen, en een recensent kan slechts een onderwerp herzien.

TIP
Zie de Machtigingen in de gids met aanbevolen procedures voor aanbevolen procedures voor het instellen van gebruikersmachtigingen.

De volgende lijst maakt een lijst van diverse taken en de groepen die die taken kunnen uitvoeren:

Taak
Auteurs
Revisoren
Uitgevers
DITA-onderwerp maken
Ja
Ja
DITA-kaart maken
Ja
Ja
Verzamelingen toewijzen
Ja
Ja
Revisietaak maken
Ja
Ja
Revisieonderwerp1
Ja
Ja
Ja
Belangrijkste resolutie
Ja
Ja
Uitchecken/Inchecken
Ja
Ja
Onderwerp bewerken
Ja
Ja
Onderwerp verplaatsen
Ja
Ja
Eigenschappen van onderwerp bewerken
Ja
Ja
Kopiëren
Ja
Ja
Verwijderen
Ja
Ja
Delen
Ja
Ja
Documentstatus
Profiel documentstatus maken/bewerken
Ja
Documentstatus wijzigen2
Ja
Ja
Ja
Functies beschikbaar in DITA-kaartconsole (tabblad Uitvoervoorinstellingen)
Genereren
Ja
Bewerken
Ja
Dupliceren
Ja
Maken
Ja
Voorinstelling verwijderen
Ja
Functies beschikbaar in DITA-kaartconsole (tabblad Uitvoer)
Gegenereerde uitvoer weergeven
Ja
Ja
Functies beschikbaar in DITA-kaartconsole (tabblad Onderwerpen)
Revisietaak maken
Ja
Ja
Bewerken
Ja
Ja
Functies beschikbaar in DITA-kaartconsole (tabblad Basislijnen)
Maken
Ja
Bewerken
Ja
Dupliceren
Ja
Verwijderen
Ja
DITA-kaartconsole (tabblad Rapporten)
Ja
Ja
Functies beschikbaar in DITA-kaartconsole (Voorinstellingen voorwaarde)
Voorinstelling voorwaarde maken/bewerken
Ja

Aanvullende opmerkingen over gebruikersgroepen

De volgende lijst bevat enkele aanbevelingen en punten die betrekking hebben op gebruikersgroepen en de bijbehorende machtigingen:

 • Als u wilt dat een gebruiker de vertalings- of revisiewerkstroom start, moet u ervoor zorgen dat de gebruiker lid is van de Uitgevers en projecten-beheerders groep.

 • Gebruikers moeten beschikken over de machtigingen voor lezen, maken, verwijderen en wijzigen die beschikbaar zijn in de mappen voor de bron- en doeltaal waaraan zij moeten werken.

 • Als u een project creeert, bent u de eigenaar van het project met Uitgevers machtigingen. Andere gebruikers in een project kunnen hun teamleden zien, taken creëren, of werkschema's tot stand brengen, moeten zij gelezen toegang hebben op /home/users en /home/groups knooppunten. Eén manier om leesrechten toe te staan op /home/users en /home/groups knooppunten is door leestoegang te geven tot de projects-users groep.

 • Revisoren U kunt tot revisiecommentaren over een onderwerp toegang hebben en toevoegen onder overzicht van de console van het Project of van de verbinding van het inbox bericht. Deze toegang is ook alleen beschikbaar tot de tijd dat de revisietaak is geopend.

 • Standaard, Uitgevers krijgen toegang en machtigingen voor de volgende mappen in DAM:

  • /content/fmdita -> Lezen en schrijven

  • /content/dam/fmdita-outputs -> Lezen en schrijven

  • /content/output/sites -> Lezen en schrijven

  U moet expliciete lees- en schrijfmachtigingen aan uw uitgever geven als u een andere locatie gebruikt dan de hierboven vermelde standaardpublicatielocaties.

 • Alle gebruikers onder Auteurs, Revisoren, en Uitgevers groepen hebben leestoegang voor alle inhoud in DAM.

 • Machtigingen op mapniveau moeten aan gebruikers worden toegewezen via de pagina voor gebruikersbeheer.

 • Als u wilt dat uw gebruikers zoekbewerkingen op DAM kunnen uitvoeren, maakt u van uw gebruikers een lid van de stuwdammen groep.

 • Als u beheerdersrechten aan een gebruiker wilt geven, kunt u dit doen door deze toegang te geven via AEM standaardgroepen, zoals beheerders, projectbeheerders, of OSGI-configuratie (Felix console).

 • Als u een gebruiker rechten wilt geven om een documentstatus te wijzigen, moet u de gebruiker toevoegen in het gedeelte over statusovergang van het documentstatusprofiel.

1 Indien Auteurs en Uitgevers worden uitgenodigd voor een evaluatie.2 Afhankelijk van de rechten die aan de gebruiker zijn verleend in het documentstatusprofiel.

recommendation-more-help
11125c99-e1a1-4369-b5d7-fb3098b9b178