Middelen zoeken in AEM search-assets-in-aem

Versie
Artikelkoppeling
AEM 6,5
Klik hier
AEM as a Cloud Service
Dit artikel

Adobe Experience Manager Assets biedt robuuste methoden voor het zoeken naar elementen waarmee u een hogere snelheid van de inhoud kunt bereiken. Uw teams kunnen tijd aan markt met naadloze, intelligente ervaring van middelenonderzoek verminderen gebruikend out-of-the-box functionaliteit en douanemethodes. De mogelijkheid van zoekmiddelen staat centraal in het gebruik van een systeem voor het beheer van digitale middelen — of het nu gaat om verder gebruik door klanten, voor een robuust beheer van bedrijfsmiddelen door zakelijke gebruikers en marketeers of voor beheer door DAM-beheerders. Eenvoudige, geavanceerde en aangepaste zoekopdrachten die u kunt uitvoeren via Assets In deze gebruiksgevallen kunt u met gebruikersinterface of andere apps en oppervlakken gemakkelijker aan de slag gaan.

Het zoeken van middelen in AEM steunt de volgende gebruiksgevallen en dit artikel beschrijft het gebruik, de concepten, de configuraties, de beperkingen, en het oplossen van problemen voor deze gebruiksgevallen.

Middelen zoeken met behulp van het veld Onderzoek boven aan het dialoogvenster Experience Manager webinterface. Ga naar Assets > Files in Experience Manager, klikt u op search_icon Voer in de bovenste balk het trefwoord Zoeken in en selecteer Return. U kunt ook de trefwoordsneltoets gebruiken / (slash) om het veld Onderzoek te openen. Location:Assets is vooraf geselecteerd om de zoekopdrachten te beperken tot DAM-middelen. Path:/content/dam wordt ook weergegeven wanneer u zoekopdrachten uitvoert op het hoofdniveau in het dialoogvenster Files map. Als u naar een andere map navigeert, Path:/content/dam/<folder name> wordt in het veld Onderzoek weergegeven om het zoekbereik te beperken tot de huidige map. Experience Manager biedt suggesties wanneer u een zoekwoord begint te typen.

Gebruik de Filters om te zoeken naar elementen, mappen, tags en metagegevens. U kunt zoekresultaten filteren op basis van de verschillende opties (voorspelling), zoals bestandstype, bestandsgrootte, datum van laatste wijziging, status van element, gegevens over inzichten en Adobe Stock-licenties. U kunt het deelvenster Filters aanpassen en voorvertoningen van zoekopdrachten toevoegen of verwijderen met behulp van zoekfacetten. De File Type filter in de Filters heeft selectievakjes met gemengde status. Tenzij u alle geneste voorspellen (of indelingen) selecteert, worden de selectievakjes op het eerste niveau daarom gedeeltelijk gecontroleerd.

Experience Manager zoekmogelijkheden bieden ondersteuning voor het zoeken naar verzamelingen en het zoeken naar elementen in een verzameling. Zie zoekverzamelingen.

Interface voor middelenzoekopdrachten begrijpen searchui

Verken uzelf met de interface voor het zoeken naar middelen en de beschikbare acties.
Experience Manager Assets-interface voor zoekresultaten begrijpen
Afbeelding: Begrijpen Experience Manager Assets zoekresultateninterface.

A. Sla de zoekopdracht op als een slimme verzameling.
B. Hiermee kunt u de zoekresultaten beperken door filters of voorspelling in te stellen.
C. Bestanden, mappen of beide weergeven.
D. Zoeklocatie is DAM.
E. Opgeslagen zoekopdrachten openen
F. Klik op Filters om de linkertrack te openen of te sluiten.
G. Hiermee geeft u elementen weer als standaardzoekopdracht.
H. Zoeklocatie is DAM.
I. Het gebied van het onderzoek met user-provided onderzoekssleutelwoord.
J. Selecteer de geladen zoekresultaten.
K. Sorteren op Gemaakt, Gewijzigd, Naam, Geen.
L. Sorteren op Oplopende of Aflopende volgorde.
M. Aantal weergegeven zoekresultaten van de totale zoekresultaten. N. Zoekopdracht sluiten.
O. Schakel tussen de kaartweergave en de lijstweergave.

Dynamische zoekfacetten dynamicfacets

U kunt de gewenste elementen sneller vinden op de pagina met zoekresultaten met behulp van het dynamisch bijgewerkte aantal verwachte zoekresultaten in de zoekfacetten. Het verwachte aantal elementen wordt bijgewerkt, zelfs voordat het zoekfilter wordt toegepast. Door het verwachte aantal op het filter te zien, kunt u snel en efficiënt door de zoekresultaten navigeren.

Zie het geschatte aantal elementen zonder de zoekresultaten te filteren in zoekfacetten.

Figuur: Zie het benaderende aantal activa zonder het filtreren onderzoeksresultaten in onderzoeksfacetten.

Experience Manager Assets geeft standaard facetaantallen voor twee eigenschappen weer:

 • Type element (jcr:content/metadata/dc:format)

 • Goedkeuringsstatus (jcr:content/metadata/dam:status)

Vanaf augustus 2023 bevat Experience Manager Assets een nieuwe versie 9 van damAssetLucene index. De vorige versies, damAssetLucene-8 en hieronder gebruikt u de statistical om toegangsbeheer op een steekproef van de punten voor elke telling van de onderzoeksfacet te controleren.

damAssetLucene-9 Hiermee wijzigt u het gedrag van het tellen van Oak Query-facetten zodat het toegangsbeheer niet meer wordt geëvalueerd voor de facettellingen die door de onderliggende zoekindex worden geretourneerd. Dit resulteert in snellere zoekresponstijden. Dit heeft tot gevolg dat gebruikers mogelijk waarden voor het aantal facetten krijgen, waaronder elementen waartoe ze geen toegang hebben. Deze gebruikers hebben geen toegang tot, kunnen geen gegevens downloaden van of lezen over deze elementen, inclusief de paden, of kunnen geen verdere informatie over deze elementen krijgen.

Als u naar het vorige gedrag moet schakelen (statistical modus), zie Inhoud zoeken en indexeren om een aangepaste versie van het dialoogvenster damAssetLucene-9 index. Adobe adviseert niet overschakeling aan secure Deze modus is van invloed op de responstijden van zoekopdrachten met grote resultaatsets.

Voor meer informatie over de facetmogelijkheden van Oak, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van deze wijzen, zie dit artikel.

Suggesties zoeken terwijl u typt searchsuggestions

Wanneer u een sleutelwoord begint te typen, stelt de Experience Manager de mogelijke onderzoekstrefwoorden of uitdrukkingen voor. De suggesties zijn gebaseerd op de middelen in Experience Manager. Experience Manager indexeert alle metagegevensvelden om te helpen bij het zoeken. Voor zoeksuggesties gebruikt het systeem de waarden van de volgende paar metagegevensvelden. Als u zoeksuggesties wilt doen, kunt u de volgende velden vullen met de juiste trefwoorden:

 • Elementlabels. (afbeeldingen jcr:content/metadata/cq:tags)
 • Titel van element. (afbeeldingen jcr:content/metadata/dc:title)
 • Beschrijving van element. (afbeeldingen jcr:content/metadata/dc:description)
 • Titel in de gegevensopslagruimte van het JCR. De waarde wordt mogelijk toegewezen aan de titel van het element. (afbeeldingen jcr:content/jcr:title)
 • Beschrijving in de gegevensopslagruimte van de JCR. De waarde wordt mogelijk toegewezen aan de beschrijving van het element. (afbeeldingen jcr:content/jcr:description)

Zoekresultaten en gedrag begrijpen searchbehavior

Standaardzoektermen en -resultaten searchbasics

U kunt trefwoordzoekopdrachten uitvoeren vanuit het veld UniverseelZoeken. De trefwoordzoekopdracht is niet hoofdlettergevoelig en bestaat uit een zoekopdracht in volledige tekst (in de veelgebruikte metagegevensvelden). Als meer dan één sleutelwoord wordt gebruikt, AND is de standaardoperator tussen de trefwoorden.

De resultaten worden gesorteerd op relevantie, te beginnen met de dichtstbijzijnde overeenkomsten. Voor meerdere trefwoorden zijn relevantere resultaten de elementen die beide termen in de metagegevens bevatten. Trefwoorden die in de metagegevens voorkomen, krijgen een hogere positie dan trefwoorden die in andere metagegevensvelden worden weergegeven. Experience Manager maakt het mogelijk een bepaalde zoekterm een hoger gewicht te geven. Ook is het mogelijk om de rangorde verhogen van een paar doelactiva voor specifieke onderzoekstermijnen.

Om de relevante activa snel te vinden, verstrekt de rijke interface het filtreren, het sorteren, en selectiemechanismen. U kunt resultaten filteren op basis van meerdere criteria en het aantal gezochte elementen voor verschillende filters bekijken. U kunt de zoekopdracht ook opnieuw uitvoeren door de query in het veld Onderzoek te wijzigen. Wanneer u de zoektermen of filters wijzigt, blijven de andere filters van toepassing om de context van de zoekopdracht te behouden.

Wanneer de resultaten veel elementen zijn, Experience Manager geeft de eerste 100 weer in de kaartweergave en 200 in de lijstweergave. Wanneer gebruikers schuiven, worden meer elementen geladen. Dit is om de prestaties te verbeteren. Bekijk een videodemonstratie van de aantal weergegeven elementen.

Het kan voorkomen dat de zoekresultaten een aantal onverwachte elementen bevatten. Zie voor meer informatie onverwachte resultaten.

Experience Manager U kunt naar vele dossierformaten zoeken en de onderzoeksfilters kunnen worden aangepast aan uw bedrijfsvereisten. Neem contact op met uw beheerder om te weten welke zoekopties beschikbaar worden gesteld voor uw DAM-opslagplaats en welke beperkingen uw account heeft.

Rangschikking en boosting zoeken searchrank

De zoekresultaten die overeenkomen met alle zoektermen in metagegevensvelden worden eerst weergegeven, gevolgd door de zoekresultaten die overeenkomen met een van de zoektermen in de slimme tags. In het bovenstaande voorbeeld is de weergavevolgorde van zoekresultaten bij benadering:

 1. Komt overeen met woman running in de verschillende metagegevensvelden.
 2. Komt overeen met woman running in slimme tags.
 3. Komt overeen met woman of van running in slimme tags.

U kunt de relevantie van trefwoorden voor bepaalde elementen verbeteren om zoekopdrachten op basis van trefwoorden te stimuleren. Met andere woorden, de afbeeldingen waarvoor u specifieke trefwoorden promoot, worden boven aan de zoekresultaten weergegeven wanneer u op basis van deze trefwoorden zoekt.

 1. Van de Assets gebruikersinterface, opent u de eigenschappenpagina voor het element. Klikken Advanced en klik op Add krachtens Elevate for search keywords.
 2. In de Search Promote geeft u een trefwoord op waarvoor u de zoekopdracht naar de afbeelding wilt opvoeren en klikt u vervolgens op Add. U kunt meerdere trefwoorden op dezelfde manier opgeven.
 3. Klik op Save & Close. Het element dat u voor dit trefwoord hebt gepromoot, wordt weergegeven in de beste zoekresultaten.

U kunt dit in uw voordeel gebruiken door de positie van bepaalde elementen in de zoekresultaten voor het doeltrefwoord te verhogen. Zie de onderstaande voorbeeldvideo. Zie voor meer informatie zoeken in Experience Manager.

Video: begrijp hoe zoekresultaten worden gerangschikt en hoe de rang kan worden beïnvloed.

De grootte van een elementbatch configureren om zoekresultaten weer te geven configure-asset-batch-size

Beheerders kunnen nu de batchgrootte configureren van elementen die worden weergegeven wanneer u een zoekopdracht uitvoert. De resultaten van het activaonderzoek tonen in veelvouden van het gevormde aantal van de partijgrootte wanneer u verder neer scrolt om de resultaten te laden. U kunt kiezen uit de beschikbare batchformaten van 200, 500 en 1000 elementen. Als u een lagere batch-grootte instelt, resulteert dit in snellere zoekresponstijden.

Als u bijvoorbeeld de limiet voor het aantal resultaten instelt op een batch van 200 elementen, geeft Experience Manager Assets een batch-grootte van 200 elementen weer in de zoekresultaten wanneer u de zoekopdracht uitvoert. Wanneer u omlaag schuift om door de onderzoeksresultaten te navigeren, wordt de volgende partij van 200 activa getoond. Het proces gaat door tot alle activa die de onderzoeksvraag aanpassen worden getoond.

De grootte van de elementbatch configureren:

 1. Navigeren naar Tools > Assets > Assets Configurations > Assets Omnisearch Configuration.

 2. Selecteer de limiet voor het aantal resultaten en klik op Save.

  Groepsgrootteconfiguratie van middelen

Geavanceerd zoeken scope

Experience Manager biedt verschillende methoden, zoals filters die van toepassing zijn op de gezochte elementen, zodat u de gewenste elementen sneller kunt vinden. Hieronder worden enkele veelgebruikte methoden beschreven. Sommige geïllustreerde voorbeelden worden hieronder gedeeld.

Bestanden of mappen zoeken: Zie bestanden, mappen of beide in de zoekresultaten. Van Filters kunt u de juiste optie selecteren. Zie zoekinterface.

Middelen in een map zoeken: U kunt de zoekopdracht beperken tot een specifieke map. In de Filters , voegt u het pad van een map toe. U kunt slechts één map tegelijk selecteren.

Zoekresultaten beperken tot een map door een mappad toe te voegen in het deelvenster Filters

Afbeelding: Beperk de zoekresultaten tot een map door een mappad toe te voegen in het deelvenster Filters.

Vergelijkbare afbeeldingen zoeken visualsearch

Als u afbeeldingen wilt zoeken die visueel lijken op een door de gebruiker geselecteerde afbeelding, klikt u op de optie Find Similar in de kaartweergave van een afbeelding of op de werkbalk. Experience Manager geeft de slimme getagde afbeeldingen uit de DAM-opslagplaats weer die lijken op een door de gebruiker geselecteerde afbeelding.

Vergelijkbare afbeeldingen zoeken met de optie in de kaartweergave

Afbeelding: vergelijkbare afbeeldingen zoeken met de optie in de kaartweergave.

Adobe Stock-afbeeldingen adobe-stock

Van binnen Experience Manager gebruikersinterface, gebruikers kunnen zoeken Adobe Stock-middelen en de vereiste activa in licentie geven. Toevoegen Location: Adobe Stock in de balk Onderzoek. U kunt ook het deelvenster Filters gebruiken om alle middelen te zoeken waarvoor een licentie is verleend of om een bepaald element te zoeken aan de hand van het Adobe Stock-bestandsnummer.

Dynamic Media-middelen dmassets

U kunt filteren op dynamische media-afbeeldingen door Dynamic Media > Sets te selecteren in het deelvenster Filters. Het filter en toont activa zoals beeldreeksen, carrousels, gemengde media reeksen, en spin reeksen.

U kunt zoeken in elementen op basis van exacte waarden van metagegevensvelden, zoals titel, beschrijving en maker. Met de zoekfunctie voor volledige tekst GQL haalt u alleen die elementen op waarvan de metagegevenswaarde exact overeenkomt met uw zoekopdracht. De namen van de eigenschappen (Maker, Titel, enzovoort) en de waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Metagegevensveld
Facetwaarde en gebruik
Titel
titel:John
Maker
maker:John
Locatie
locatie:NA
Beschrijving
beschrijving:"Voorbeeldafbeelding"
Gereedschap Maker
creatortool:"Adobe Photoshop"
Copyrighteigenaar
copyrightowner:"Adobe Systems"
Medewerker
contribuant:John
Gebruiksvoorwaarden
usageterms:"CopyRights Reserved"
Gemaakt
gemaakt:YYYY-MM-DDTHH
Vervaldatum
verloopt:YYYY-MM-DDTHH
Op tijd
ontime:YYYY-MM-DDTHH
Uit-tijd
offtime:YYYY-MM-DDTHH
Tijdsbereik (verloopt dateontime, offtime)
facet field : lowerbound…bovenaan
Pad
/content/dam/<folder name="">
PDF-titel
pdftitle:"Document Adoben"
Onderwerp
onderwerp: "Opleiding"
Tags
tags:"Locatie en reizen"
Type
type:"image\png"
Breedte van afbeelding
breedte:ondergrens…bovenaan
Hoogte van afbeelding
hoogte:ondergrens…bovenaan
Persoon
persoon:John

De eigenschappen path, limit, size, en orderby kan niet worden gecombineerd OR met een andere eigenschap.

Het sleutelwoord voor een user-generated bezit is zijn gebiedsetiket in de bezitsredacteur in kleine letters, met verwijderde ruimten.

Hier volgen enkele voorbeelden van zoekindelingen voor complexe query's:

 • Alle elementen weergeven met meerdere facetvelden (bijvoorbeeld: title=Jan Smit en creator tool = Adobe Photoshop): title:"John Doe" creatortool:Adobe*
 • Om alle activa te tonen wanneer de facetwaarde niet één enkel woord maar een zin (bijvoorbeeld: title=Scott Reynolds) is: title:"Scott Reynolds"
 • Elementen weergeven met meerdere waarden van één eigenschap (bijvoorbeeld: title=Scott Reynolds of Jan Smit): title:"Scott Reynolds" OR "John Doe"
 • Elementen weergeven waarvan de eigenschapswaarden beginnen met een specifieke tekenreeks (bijvoorbeeld: title is Scott Reynolds): title:Scott*
 • Elementen weergeven met eigenschapswaarden die eindigen met een specifieke tekenreeks (bijvoorbeeld: title is Scott Reynolds): title:*Reynolds
 • Elementen weergeven met een eigenschapswaarde die een specifieke tekenreeks bevat (bijvoorbeeld: title = Basel Meeting Room): title:*Meeting*
 • Elementen weergeven die een bepaalde tekenreeks bevatten en een specifieke eigenschapswaarde hebben (bijvoorbeeld: zoeken naar Adobe van tekenreeks in elementen met de naam title=Jan Smit): *Adobe* title:"John Doe"

Middelen zoeken van andere Experience Manager aanbiedingen of interfaces search-assets-other-surfaces

Adobe Experience Manager maakt verbinding met DAM-opslagplaats met verschillende andere Experience Manager oplossingen om snellere toegang tot digitale middelen te bieden en de creatieve workflows te stroomlijnen. Elke detectie van middelen begint met bladeren of zoeken. Het zoekgedrag blijft grotendeels hetzelfde op de verschillende oppervlakken en oplossingen. Sommige zoekmethoden veranderen als doelpubliek, de gebruiksgevallen en de gebruikersinterface. Dit kan per doelgroep en gebruikersinterface verschillen. Experience Manager oplossingen. De specifieke methoden worden gedocumenteerd voor de afzonderlijke oplossingen in de onderstaande koppelingen. De algemeen toepasselijke tips en gedragingen worden in dit artikel beschreven.

Middelen zoeken vanuit het deelvenster Adobe-elementkoppeling aal

Met Adobe Asset Link hebben creatieve professionals nu toegang tot inhoud die is opgeslagen in Experience Manager Assets, zonder de ondersteunde Adobe Creative Cloud-apps te verlaten. Met het deelvenster in de app in het Adobe Creative Cloud apps: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, en Adobe InDesign. Met Asset Link kunnen gebruikers ook visueel vergelijkbare resultaten zoeken. De resultaten van de visuele zoekopdrachten worden aangedreven door instructiealgoritmen van Adobe Sensei-computers en helpen gebruikers bij het zoeken naar beelden die er in esthetisch opzicht op lijken. Zie elementen zoeken en doorbladeren het gebruiken van de Verbinding van Activa van de Adobe.

Middelen zoeken in Experience Manager bureaubladtoepassing desktop-app

Creatieve professionals gebruiken de desktop-app om de Experience Manager Assets gemakkelijk doorzoekbaar en beschikbaar op hun lokale bureaublad (Win of Mac). Creative Cloud kan de gewenste middelen eenvoudig weergeven in Mac Finder of Windows Verkenner, geopend in bureaubladtoepassingen en lokaal gewijzigd - de wijzigingen worden opgeslagen in Experience Manager met een nieuwe versie die in de repository is gemaakt. De toepassing ondersteunt standaardzoekopdrachten met een of meer trefwoorden. * en ? jokertekens, en AND operator. Zie elementen zoeken, zoeken en voorvertonen in bureaubladtoepassing.

Middelen zoeken in Brand Portal brand-portal

Line-of-business gebruikers en marketers gebruiken Brand Portal om de goedgekeurde digitale middelen efficiënt en veilig te delen met hun uitgebreide interne teams, partners en wederverkopers. Zie zoekmiddelen op Brand Portal.

Zoeken Adobe Stock afbeeldingen adobe-stock1

Van binnen Experience Manager gebruikersinterface kunnen gebruikers zoeken in Adobe Stock-middelen en een licentie voor de vereiste middelen aanschaffen. Toevoegen Location: Adobe Stock op het gebied van het onderzoek. U kunt ook Filters om alle gelicentieerde of niet-gelicentieerde middelen te zoeken of een bepaald middel te zoeken met Adobe Stock-bestandsnummer. Zie beheren Adobe Stock afbeeldingen in Experience Manager.

Zoeken Dynamic Media elementen search-dynamic-media-assets

U kunt filteren op dynamische media-afbeeldingen door Dynamic Media > Sets te selecteren in het deelvenster Filters. Het filtert op en toont assets zoals afbeeldingsets, carrousels, gemengde mediasets, en spinsets. Tijdens het ontwerpen van webpagina's kunnen auteurs naar sets zoeken in de Inhoudszoeker. Een filter voor sets is beschikbaar in een pop-upmenu.

Middelen zoeken in de Inhoudszoeker bij het ontwerpen van webpagina's content-finder

Auteurs kunnen de Inhoudszoeker gebruiken om in de DAM-opslagplaats te zoeken naar de relevante elementen en de elementen te gebruiken op de webpagina's die ze maken. Auteurs kunnen ook de functie Verbonden elementen gebruiken om te zoeken naar elementen die op een externe server beschikbaar zijn Experience Manager implementatie. Auteurs kunnen deze elementen vervolgens gebruiken in webpagina's op een lokale Experience Manager implementatie. Zie externe elementen gebruiken.

Verzamelingen zoeken collections

Experience Manager zoekmogelijkheden bieden ondersteuning voor het zoeken naar verzamelingen en het zoeken naar elementen in een verzameling. Zie zoekverzamelingen.

Elementkiezer asset-picker

Asset Selector (de elementkiezer in eerdere versies van Adobe Experience Manager) kunt u de DAM-middelen op een speciale manier zoeken, filteren en doorbladeren. Asset Selector is beschikbaar op https://[aem_server]:[port]/aem/assetpicker.html. U kunt de metagegevens ophalen van elementen die u selecteert met de elementkiezer. U kunt de toepassing starten met ondersteunde aanvraagparameters, zoals het type element (afbeelding, video, tekst) en de selectiemodus (enkele of meerdere selecties). Deze parameters stellen de context van de elementenkiezer voor een bepaalde zoekinstantie in en blijven tijdens de selectie intact.

De elementkiezer gebruikt de HTML5 Window.postMessage bericht om gegevens voor het geselecteerde element naar de ontvanger te verzenden. Deze functie werkt alleen in de modus Bladeren en alleen met de resultatenpagina van Omnsearch.

Geef de volgende aanvraagparameters in een URL door om de elementenkiezer in een bepaalde context te starten:

Naam
Waarden
Voorbeeld
Doel
bronachtervoegsel (B)
Mappad als resix van de bron in de URL: https://localhost:4502/aem/assetpicker.html/<folder_path>
De elementenkiezer starten terwijl een bepaalde map is geselecteerd, bijvoorbeeld met de map /content/dam/we-retail/en/activities geselecteerd is, moet de URL de volgende vorm hebben: https://localhost:4502/aem/assetpicker.html/content/dam/we-retail/en/activities?assettype=images
Als u wilt dat een bepaalde map wordt geselecteerd wanneer de elementenkiezer wordt gestart, geeft u deze door als een bronachtervoegsel.
mode
enkelvoudig, meerdere
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mode=single
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mode=multiple
In meerdere modi kunt u meerdere elementen tegelijk selecteren met de elementkiezer.
dialog
true, false
https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?dialog=true
Gebruik deze parameters om de elementenkiezer te openen als granietdialoogvenster. Deze optie is alleen van toepassing wanneer u de elementenkiezer start via Granite Path Field en deze configureert als pickerSrc URL.
root
<folder_path>
https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?assettype=images&root=/content/dam/we-retail/en/activities
Gebruik deze optie om de hoofdmap voor de elementenkiezer op te geven. In dit geval kunt u met de elementenkiezer alleen onderliggende elementen (direct/indirect) in de hoofdmap selecteren.
viewmode
zoeken
U kunt de elementkiezer in de zoekmodus starten met assettype en mimetype parameters.
assettype
Afbeeldingen, documenten, multimedia, archieven.
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?viewmode=search&assettype=images
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?viewmode=search&assettype=documents
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?viewmode=search&assettype=multimedia
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?viewmode=search&assettype=archives
Gebruik de optie om elementtypen te filteren op basis van de opgegeven waarde.
mimetype
MIME-type (/jcr:content/metadata/dc:format) van een element (jokerteken wordt ook ondersteund).
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mimetype=image/png
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mimetype=*png
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mimetype=*presentation
 • https://localhost:4502/aem/assetpicker.html?mimetype=*presentation&mimetype=*png
Gebruik deze optie om elementen te filteren op basis van het MIME-type.

Ga naar https://[aem_server]:[port]/aem/assetpicker. Navigeer naar de gewenste map en selecteer een of meer elementen. U kunt ook naar het gewenste element zoeken in het vak Zoeken, naar wens een filter toepassen en het vervolgens selecteren.

Door element bladeren en dit selecteren in de elementenkiezer

Afbeelding: Blader door elementen en selecteer deze in de elementenkiezer.

Beperkingen limitations

De zoekfunctie in Experience Manager Assets heeft de volgende beperkingen:

 • Geef geen regelafstand op in de zoekopdracht als de zoekopdracht anders niet werkt.
 • Experience Manager Mogelijk blijft de zoekterm zichtbaar nadat u eigenschappen van een element hebt geselecteerd in de gezochte resultaten en vervolgens de zoekopdracht hebt geannuleerd.
 • Wanneer u naar mappen of bestanden en mappen zoekt, kunnen de zoekresultaten op geen enkele parameter worden gesorteerd.
 • Als u Return zonder tekst te typen op de balk Zoeken, Experience Manager Hiermee wordt een lijst geretourneerd met alleen bestanden en niet mappen. Als u specifiek naar mappen zoekt zonder een trefwoord te gebruiken, Experience Manager retourneert geen resultaten.
 • U kunt zoeken in volledige tekst op mappen. Geef een zoekterm op die de zoekopdracht moet gebruiken.

Het visuele onderzoek of het gelijkenis onderzoek heeft de volgende beperkingen:

 • Het visuele onderzoek werkt het best met een grote bewaarplaats. Hoewel er geen minimaal aantal afbeeldingen vereist is voor goede resultaten, is de kwaliteit van overeenkomsten met een paar afbeeldingen minder goed dan de overeenkomsten met een grote opslagplaats.
 • U kunt het model of de trein niet wijzigen Experience Manager om vergelijkbare afbeeldingen te zoeken. Als u bijvoorbeeld slimme tags toevoegt of verwijdert aan een paar elementen, verandert het model niet. De elementen worden wel uitgesloten van de visueel vergelijkbare zoekresultaten.

De zoekfunctionaliteit kan prestatiebeperkingen hebben in de volgende scenario's:

 • De kaartweergave heeft een snellere laadtijd dan de lijstweergave om de zoekresultaten weer te geven.

Zoektips tips

 • Gebruik bij het controleren van de revisiestatus van de middelen de juiste optie om te bepalen welke middelen zijn goedgekeurd of welke activa nog moeten worden goedgekeurd.

 • Gebruik de Insights-voorspelling om te zoeken naar ondersteunde middelen op basis van de gebruiksstatistieken die zijn verkregen van verschillende Creative-apps. Gebruiksgegevens worden gegroepeerd onder Gebruiksscore, Impressies, Klikken en Mediakanalen waar de elementen categorieën weergeven.

 • Gebruik de Select All Schakel het selectievakje in om de gezochte elementen te selecteren. Experience Manager In eerste instantie worden 100 elementen weergegeven in de kaartweergave en 200 elementen in de lijstweergave. Er worden meer elementen geladen wanneer u door de zoekresultaten schuift. U kunt meer elementen selecteren dan de geladen elementen. Het aantal geselecteerde elementen wordt in de rechterbovenhoek van de pagina met zoekresultaten weergegeven. U kunt de selectie bijvoorbeeld activeren door de geselecteerde elementen te downloaden, de eigenschappen van metagegevens voor de geselecteerde elementen bulksgewijs bij te werken of de geselecteerde elementen aan een verzameling toe te voegen. Wanneer er meer elementen zijn geselecteerd dan worden weergegeven, wordt een actie toegepast op alle geselecteerde elementen of wordt in een dialoogvenster het aantal elementen weergegeven waarop de actie wordt toegepast. Als u een handeling wilt toepassen op de elementen die niet zijn geladen, moet u ervoor zorgen dat alle elementen expliciet zijn geselecteerd.

 • Als u wilt zoeken naar elementen die de verplichte metagegevens niet bevatten, raadpleegt u verplichte metagegevens.

 • Zoeken gebruikt alle metagegevensvelden. Een generieke zoekopdracht, zoals zoeken naar 12, retourneert doorgaans veel resultaten. Voor betere resultaten gebruikt u dubbele (geen enkele) aanhalingstekens of zorgt u ervoor dat het getal aangrenzend is aan een woord zonder speciaal teken (bijvoorbeeld shoe12).

 • Bij zoeken in volledige tekst worden operatoren zoals - en ^. Als u deze letters wilt doorzoeken als letterlijke tekenreeksen, plaatst u de zoekexpressie tussen dubbele aanhalingstekens. Gebruik bijvoorbeeld "Notebook - Beauty" in plaats van Notebook - Beauty.

 • Als de zoekresultaten te veel zijn, beperkt u de instelling zoekopdracht naar nul-in op de gewenste activa. Het werkt het beste als u een idee hebt van hoe u beter kunt zoeken naar de gewenste elementen, bijvoorbeeld een specifiek bestandstype, een specifieke locatie, specifieke metagegevens, enzovoort.

 • Tags: Met tags kunt u elementen categoriseren waarin u efficiënter kunt bladeren en zoeken. Tags helpen andere gebruikers en workflows de juiste taxonomie te geven. Experience Manager biedt methoden om elementen automatisch te labelen met behulp van kunstmatig intelligente services van Adobe Sensei die uw elementen steeds beter kunnen coderen met gebruik en training. Wanneer u naar elementen zoekt, worden de slimme tags in de code opgenomen. Het werkt naast de ingebouwde zoekfunctionaliteit. Zie zoekgedrag. Als u de volgorde wilt optimaliseren waarin de zoekresultaten worden weergegeven, kunt u de zoekpositie verhogen van een paar geselecteerde elementen.

 • Indexeren: Alleen geïndexeerde metagegevens en elementen worden geretourneerd in de zoekresultaten. Voor betere dekking en betere prestaties, zorg behoorlijk indexeren en volg de beste praktijken. Zie indexeren.

Enkele voorbeelden ter illustratie van zoekopdrachten samples

Gebruik dubbele aanhalingstekens rond trefwoorden om te zoeken naar elementen die de exacte woordgroep bevatten in de exacte volgorde die de gebruiker heeft opgegeven.

Gedrag zoeken met en zonder aanhalingstekens

Afbeelding: Gedrag zoeken met en zonder aanhalingstekens.

Zoeken met jokerteken voor sterretje: Als u de zoekopdracht wilt uitbreiden, gebruikt u een sterretje voor of na het zoekwoord om het gewenste aantal tekens te zoeken. Als u bijvoorbeeld zoekt naar tekst zonder sterretje, worden er geen elementen geretourneerd die een variatie van het woord bevatten (inclusief in de metagegevens). Een sterretje vervangt het gehele aantal tekens. Bijvoorbeeld:

 • run retourneert elementen met trefwoord exact uitvoeren
 • run* retourneert elementen met running, run, runaway, enzovoort.
 • *run retourneert elementen met outrun, rerun, enzovoort.
 • *run* retourneert alle mogelijke combinaties.

Het gebruik van een sterretje in het zoeken naar elementen illustreren aan de hand van een voorbeeld

Afbeelding: het gebruik van jokertekens voor sterretjes in het zoeken naar elementen aan de hand van een voorbeeld.

Zoeken met jokerteken voor vragen: Als u de zoekopdracht wilt uitbreiden, gebruikt u een of meer '?' tekens die exact overeenkomen met het aantal tekens. In de volgende afbeelding, bijvoorbeeld:

 • run??? query komt niet overeen met enig element.

 • run???? query komt overeen met het woord running met vier tekens na run.

 • ??run query komt overeen met het woord rerun met twee tekens eerder run.

Het gebruik van jokertekens in de zoekfunctie voor elementen illustreren aan de hand van een voorbeeld

Afbeelding: een voorbeeld van het gebruik van jokertekens voor vraagtekens bij het zoeken naar elementen.

Een trefwoord uitsluiten: Gebruik een streepje om te zoeken naar elementen die geen trefwoord bevatten. Bijvoorbeeld: running -shoe query retourneert elementen die bevatten running, maar niet shoe. Op dezelfde manier camp -night query retourneert elementen die bevatten camp maar niet night. De query camp-night retourneert elementen die beide bevatten camp en night.

Gebruik van streepje om te zoeken naar elementen die geen uitgesloten trefwoord bevatten

Figuur: Het gebruik van streepje om naar activa te zoeken die geen uitgesloten sleutelwoord bevatten.

Aangepaste voorspelling van filterzoekresultaten custompredicates

Voorspellen worden gebruikt om facetten te maken. Beheerders kunnen de zoekfacetten in het deelvenster Filters aanpassen met behulp van vooraf geconfigureerde voorspellingen. Deze voorspelling kan worden aangepast met behulp van overlays. Zie aangepaste voorspelling maken.

U kunt naar digitale elementen zoeken op basis van een of meer van de volgende eigenschappen. Filters die op sommige van deze eigenschappen van toepassing zijn, zijn standaard beschikbaar en sommige andere filters kunnen op maat worden gemaakt om op de andere eigenschappen toe te passen.

Zoekveld
Waarden van eigenschappen zoeken
MIME-typen
Afbeeldingen, Documenten, Multimedia, Archieven of Overige.
Laatst gewijzigd
Uur, Dag, Week, Maand of Jaar.
Bestandsgrootte
Klein, Normaal of Groot.
Status publiceren
Gepubliceerd of Niet gepubliceerd.
Goedgekeurde status
Goedgekeurd of geweigerd.
Afdrukstand
Horizontaal, Verticaal of Vierkant.
Stijl
Kleur, of Zwart-wit.
Videohoogte
Opgegeven als minimum- en maximumwaarde. Waarde wordt alleen opgeslagen in de metagegevens van video-uitvoeringen.
Videobreedte
Opgegeven als minimum- en maximumwaarde. Waarde wordt alleen opgeslagen in de metagegevens van video-uitvoeringen.
Video-indeling
DVI, Flash, MPEG4, MPEG, OGG Theora, QuickTime, Windows Media. Waarde wordt opgeslagen in de metagegevens van de bronvideo en eventuele uitvoeringen.
Videocodec
x264. Waarde wordt alleen opgeslagen in de metagegevens van video-uitvoeringen.
Videobitsnelheid
Opgegeven als minimum- en maximumwaarde. Waarde wordt alleen opgeslagen in de metagegevens van video-uitvoeringen.
Audiocodec
Libvorbis, Lame MP3, AAC-codering. Waarde wordt alleen opgeslagen in de metagegevens van video-uitvoeringen.
Audiobitsnelheid
Opgegeven als minimum- en maximumwaarde. Waarde wordt alleen opgeslagen in de metagegevens van video-uitvoeringen.

Werken met resultaten voor middelenzoekopdrachten aftersearch

U kunt het volgende doen met de middelen u binnen hebt gezocht Experience Manager:

 • Eigenschappen van metagegevens en andere informatie weergeven.
 • Download een of meer middelen.
 • Gebruik Desktophandelingen om deze middelen in de bureaubladtoepassing te openen.
 • Slimme verzamelingen maken.
 • Een versie maken
 • Een workflow starten
 • Relatieve of ongerelateerde elementen
 • Pas filters toe met behulp van het deelvenster Filters dat na het uitvoeren van de zoekopdracht automatisch wordt weergegeven om de zoekresultaten te beperken.
 • Navigeren naar de middelenlocatie

Zoekresultaten sorteren sort

U kunt zoekresultaten sorteren om sneller de vereiste elementen te vinden. U kunt de zoekresultaten alleen sorteren in de lijstweergave en wanneer u Files van de Filters deelvenster. Assets gebruikt sorteren op de server om snel alle elementen (hoe talrijk ook) in een map of resultaten van een zoekopdracht te sorteren. Sorteren op de server levert sneller en nauwkeuriger resultaten op dan sorteren op de client.

In de lijstweergave kunt u de zoekresultaten op dezelfde manier sorteren als elementen in een willekeurige map. Sorteren werkt op deze kolommen: Naam, Titel, Status, Dimensionen, Grootte, Classificatie, Gebruik (Gemaakt op), (Datum) Gewijzigd, (Datum) Gepubliceerd, Workflow en Uitgecheckt.

Voor beperkingen van de sorteerfunctionaliteit raadpleegt u beperkingen.

Gedetailleerde informatie over een element controleren checkinfo

Op de pagina met zoekresultaten kunt u gedetailleerde informatie over een doorzocht element controleren.

Als u alle metagegevens van een element wilt weergeven, selecteert u het element en klikt u op properties op de werkbalk.

Als u de opmerkingen over een asset of de versiegeschiedenis van een asset wilt controleren, klikt u op de asset om een voorvertoning op grote grootte te openen. Open de tijdlijn in het linkerspoor en selecteer Comments of Versions. U kunt de tijdlijnactiviteit zoals opmerkingen of versies ook in chronologische volgorde sorteren.

Tijdlijnitems voor een zoekmiddel sorteren

Afbeelding: de items in de tijdlijn sorteren voor een zoekelement.

Gezochte middelen downloaden download

U kunt de gezochte elementen en hun vertoningen downloaden enkel aangezien u regelmatige activa van omslagen downloadt. Selecteer een of meer elementen in de zoekresultaten en klik op Download op de werkbalk.

Eigenschappen van metagegevens voor bulkupdates metadata-updates

Het is mogelijk om bulkupdates uit te voeren naar de algemene metagegevensvelden van meerdere elementen. Selecteer een of meer elementen in de zoekresultaten. Klikken Properties op de werkbalk en werk de metagegevens naar wens bij. Klikken Save and Close wanneer gereed. De eerder bestaande metagegevens in de bijgewerkte velden worden overschreven.

Voor de middelen die in één enkele omslag of een inzameling beschikbaar zijn, is het gemakkelijker om de metagegevens bulksgewijs bijwerken zonder de zoekfunctie te gebruiken. Voor de elementen die beschikbaar zijn in verschillende mappen of voldoen aan een algemeen criterium, is het sneller om de metagegevens bulksgewijs bij te werken door te zoeken.

Slimme verzamelingen smart-collections

Een verzameling is een geordende set elementen die elementen van verschillende locaties kunnen bevatten, omdat verzamelingen alleen verwijzingen naar deze elementen bevatten. Verzamelingen zijn van de volgende twee typen:

 • Een statische referentielijst met elementen, mappen en andere verzamelingen.
 • Een dynamische lijst (slimme verzameling) die elementen in de verzameling vult op basis van zoekcriteria.

U kunt slimme verzamelingen maken op basis van de zoekcriteria. Selecteer in het deelvenster Filters de optie Files en klik op Save Smart Collection. Zie Verzamelingen beheren.

Een versie maken create-version

Maak een versie voor de elementen die in de zoekresultaten worden weergegeven. Selecteer het element en klik op Create > Version. Voeg een optioneel label of een opmerking toe en klik op Create. U kunt ook meerdere elementen tegelijk selecteren en er versies voor maken.

Een workflow maken create-workflow

Net als bij de functie voor het maken van een versie kunt u ook een workflow maken voor de elementen die in de zoekresultaten worden weergegeven. Selecteer de elementen en klik op Create > Workflow. Selecteer het workflowmodel, geef een titel voor de workflow op en klik op Start.

Relatieve en niet-gerelateerde elementen relate-unrelate-assets

Verwante en losse elementen die in de zoekresultaten worden weergegeven. Selecteer de elementen en klik op Relate of Unrelate.

Navigeer naar de maplocatie voor elementen die in de zoekresultaten worden weergegeven. Selecteer het element en klik op Show File Location.

Onverwachte zoekresultaten en problemen unexpected-results

Fout, problemen, symptomen
Mogelijke reden
Mogelijke oplossing of begrip van het probleem
Onjuiste resultaten bij het zoeken naar elementen met ontbrekende metagegevens.
Bij het zoeken naar elementen waarbij de verplichte metagegevens ontbreken, Experience Manager kunnen elementen weergeven die geldige metagegevens hebben. De resultaten zijn gebaseerd op de eigenschap voor geïndexeerde metagegevens.
Nadat de metagegevens zijn bijgewerkt, moet de index opnieuw worden geïndexeerd om de juiste status van metagegevens voor elementen weer te geven. Zie verplichte metagegevens.
Te veel zoekresultaten.
Brede zoekparameter.
Overweeg het beperken van zoekopdracht. Het gebruik van slimme tags kan meer zoekresultaten opleveren dan u had verwacht. Zie zoekgedrag met slimme tags.
Onverwante of gedeeltelijk verwante zoekresultaten.
Wijzigingen in zoekgedrag met slimme tags.
Begrijpen hoe zoeken verandert na slimme tags.
Geen suggesties voor automatisch aanvullen van elementen.
Nieuw geüploade elementen zijn nog niet geïndexeerd. De metagegevens zijn niet direct beschikbaar als suggesties wanneer u een trefwoord in de zoekbalk typt.
Experience Manager wacht tot een time-outperiode (standaard één uur) is verstreken voordat een achtergrondtaak wordt uitgevoerd om de metagegevens voor alle nieuw geüploade of bijgewerkte elementen te indexeren en voegt de metagegevens vervolgens toe aan de lijst met suggesties.
Geen zoekresultaten.
 • Elementen die overeenkomen met uw query bestaan niet.
 • Whitespace toegevoegd vóór de zoekquery.
 • Niet-ondersteund metagegevensveld bevat het trefwoord waarnaar u hebt gezocht.
 • Zoeken tijdens offline uitvoering van een element.
 • Zoeken met een ander trefwoord. U kunt ook slim labelen of zoeken op basis van gelijkenis gebruiken om de zoekresultaten te verbeteren.
 • Bekende beperking.
 • Niet alle metagegevensvelden worden in aanmerking genomen voor zoekopdrachten. Zie bereik.
 • Later zoeken of on-time en off-time wijzigen voor de vereiste elementen.
Zoekfilter of voorspelling is niet beschikbaar.
 • Het zoekfilter is niet geconfigureerd.
 • Het is niet beschikbaar voor uw aanmelding.
 • (Minder waarschijnlijk) De onderzoeksopties worden niet aangepast op de plaatsing u gebruikt.
 • Neem contact op met de beheerder om te controleren of de zoekaanpassingen beschikbaar zijn of niet.
 • Neem contact op met de beheerder om te controleren of uw account de rechten/machtigingen heeft om de aanpassing te gebruiken.
 • Neem contact op met de beheerder en controleer de beschikbare aanpassingen voor de Assets implementatie die u gebruikt.
Bij het zoeken naar visueel vergelijkbare afbeeldingen ontbreekt een verwachte afbeelding.
 • Afbeelding is niet beschikbaar in Experience Manager.
 • Afbeelding is niet geïndexeerd. Doorgaans wanneer het onlangs is geüpload.
 • Afbeelding heeft geen slimme tags.
 • Voeg de afbeelding toe aan Assets.
 • Neem contact op met de beheerder om de gegevensopslagruimte opnieuw te indexeren. Zorg er ook voor dat u de juiste index gebruikt.
 • Neem contact op met de beheerder om de relevante elementen een slimme tag te geven.
Bij het zoeken naar visueel vergelijkbare afbeeldingen wordt een irrelevante afbeelding weergegeven.
Visuele zoekfunctionaliteit.
Experience Manager geeft zoveel mogelijk relevante activa weer. Eventuele minder relevante afbeeldingen worden aan de resultaten toegevoegd, maar met een lagere zoekpositie. De kwaliteit van de overeenkomsten en de relevantie van de gezochte elementen nemen af wanneer u de zoekresultaten omlaag schuift.
Wanneer u zoekresultaten selecteert en gebruikt, wordt niet op alle gezochte elementen ingegaan.
De Select All Hiermee selecteert u alleen de eerste 100 zoekresultaten in de kaartweergave en de eerste 200 zoekresultaten in de lijstweergave.

Zie ook

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab