De Rich Text Editor configureren configure-the-rich-text-editor

De Rich Text Editor (RTE) biedt auteurs een groot aantal functies voor het bewerken van hun tekstinhoud. Pictogrammen, selectiekaders, werkbalk en menu's zijn beschikbaar voor een WYSIWYG-ervaring bij het bewerken van tekst.

Om te weten hoe te om eigenschappen RTE voor creatie te gebruiken, zie Rich Text Editor gebruiken voor ontwerpen. RTE kan worden gevormd om, de eigenschappen toe te laten onbruikbaar te maken en uit te breiden beschikbaar in de auteurscomponenten. Het volgende werkschema illustreert een geadviseerde orde om de de configuratietaken van RTE in Experience Manager te voltooien.

Reeks stappen leren hoe te om RTE te vormen

Figuur: Reeks stappen leren hoe te om RTE te vormen

Interface met aanraakbediening en klassieke gebruikersinterface understand-touch-enabled-ui-and-classic-ui

De interface met aanraakbediening is de standaardgebruikersinterface voor Experience Managers. Adobe introduceerde Touch-interface met responsief ontwerp voor de ontwerpomgeving. De interface voor touch-apparaten is ontworpen voor touch- en desktopapparaten. De interface verschilt aanzienlijk van de oorspronkelijke klassieke UI.

De rijke toolbar van de Redacteur van de Tekst in Aanraaks gebruikersinterface

Afbeelding: Rich Text Editor-werkbalk in Touch-interface

De Rich Text Editor-werkbalk in de klassieke gebruikersinterface

Afbeelding: Rich Text Editor-werkbalk in klassieke gebruikersinterface

Verschillende bewerkingsmodi editingmodes

Auteurs kunnen tekstinhoud in Experience Manager maken en bewerken met de verschillende modi van componenten. De toolbaropties voor het ontwerpen en het formatteren van inhoud en de gebruikerservaring van rte-toegelaten componenten op verschillende het uitgeven wijze variëren gebaseerd op configuraties RTE.

Bewerkmodus
Bewerkingsgebied
Aanbevolen functies om te worden ingeschakeld
Aanraakinterface
Klassieke interface
Inline
Lokaal bewerken voor snelle, kleine bewerkingen; opmaken zonder dialoogvenster te openen
Minimale RTE-functies
Y
Y
RTE volledig scherm
Behandelt gehele pagina
Alle vereiste eigenschappen van RTE
Y
N
Dialoog
Dialoogvenster boven op de pagina-inhoud, maar heeft geen betrekking op de gehele pagina
Alle vereiste eigenschappen van RTE in Klassieke UI; laat oordeelkundig eigenschappen in Touch UI toe
Y
Y
Dialoogvenster volledig scherm
Hetzelfde als de modus Volledig scherm; bevat velden van het dialoogvenster naast RTE
Alle vereiste eigenschappen van RTE
Y
N
NOTE
De functie voor het bewerken van bronnen is niet beschikbaar in de inline bewerkingsmodus van de interface met aanraakbediening. U kunt afbeeldingen niet naar het volledige scherm slepen. Alle andere functies werken in alle modi.

Inline bewerken inline-editing

Als u de inhoud opent (met een langzaam dubbelklikken), kan deze op de pagina worden bewerkt. Er wordt een compacte werkbalk weergegeven met zeer basisopties.

Inline bewerken met de standaardwerkbalk in Touch-gebruikersinterface

Afbeelding: Inline bewerken met standaardwerkbalk in Touch-gebruikersinterface

In de klassieke gebruikersinterface kunt u langzaam dubbelklikken op de component om inline te bewerken en wordt de inhoud gemarkeerd met een oranje omtrek. Als de Inhoudszoeker is geopend, wordt boven in het venster een werkbalk weergegeven met de beschikbare RTE-opmaakopties. Als de Inhoudszoeker niet is geopend, worden de opmaakopties niet weergegeven en kunt u alleen standaardtekstbewerkingen uitvoeren.

Volledig scherm bewerken full-screen-editing

Componenten van Experience Managers kunnen worden geopend in de weergave Volledig scherm, waarin de pagina-inhoud wordt verborgen en het beschikbare scherm wordt ingenomen. U kunt overwegen om een gedetailleerde versie van de inlinebewerking op volledig scherm te bewerken, aangezien deze de meeste bewerkingsopties biedt. U kunt het openen door op rte_fullscreen op de compacte werkbalk als u de inline bewerkingsmodus gebruikt.

In de modus Volledig scherm van het dialoogvenster zijn, samen met een gedetailleerde RTE-werkbalk, ook de opties en componenten beschikbaar in een dialoogvenster. Het is alleen van toepassing voor een dialoog die naast andere componenten RTE bevat.

De gedetailleerde RTE-werkbalk wanneer u bewerkingen uitvoert in de modus Volledig scherm in de gebruikersinterface met aanraakbediening

Afbeelding: De gedetailleerde RTE-werkbalk wanneer u bewerkingen uitvoert in de modus Volledig scherm in de interface met aanraakbediening

Dialoogvenster bewerken dialog-editing

Wanneer dubbelgeklikt wordt op een component, wordt een dialoogvenster geopend voor het bewerken van de inhoud. Het dialoogvenster wordt boven op de bestaande pagina geopend. In sommige specifieke scenario's, opent de dialoog als pop-up venster. Wanneer een tekstcomponent bijvoorbeeld deel uitmaakt van een kolom in een paginalay-out met meerdere kolommen en het gebied dat beschikbaar is voor het dialoogvenster kleiner is.

Dialoogbewerkingsmodus in interface met aanraakbediening

Afbeelding: Dialoogbewerkingsmodus in interface met aanraakbediening

Dialoogvenster in klassieke gebruikersinterface met gedetailleerde werkbalk voor bewerken

Afbeelding: Dialoogvenster in klassieke gebruikersinterface met gedetailleerde werkbalk voor bewerken

Informatie over RTE-plug-ins en de bijbehorende functies aboutplugins

De functionaliteit wordt beschikbaar gesteld via een reeks plug-ins, elk met:

 • A features eigenschap:

  • Wordt gebruikt om de basisfunctionaliteit van die plug-in te activeren of te deactiveren
  • Dat kan worden gevormd gebruikend een gestandaardiseerde procedure
 • Indien van toepassing, extra eigenschappen en opties die gespecialiseerde configuratie vereisen.

De basisfuncties van de RTE worden geactiveerd of gedeactiveerd door de waarde van de features eigenschap op een knooppunt dat specifiek is voor de juiste insteekmodule.

In de volgende tabel worden de huidige plug-ins weergegeven:

 • Plug-in-id's met een koppeling naar de API-documentatie. ID wordt gebruikt als knooppuntnaam wanneer een plug-in activeren.
 • Toegestane waarden voor de features eigenschap.
 • Een beschrijving van de functionaliteit die door de plug-in wordt geboden.
Plug-in-id
functies
Beschrijving
bewerken
cut copy paste-default paste-plaintext paste-wordhtml
De drie plakmodi knippen, kopiëren en.
findreplace
zoeken, vervangen
Zoeken en vervangen.
format
vet cursief onderstrepen
Basistekstopmaak.
image
image
Basisondersteuning voor afbeeldingen (slepen vanuit de inhoud of de Finder). Afhankelijk van de browser heeft de ondersteuning verschillende gedragingen voor auteurs
toetsen
Zie voor het definiëren van deze waarde tabgrootte.
uitvullen
uitvullen, links uitvullen, rechts uitvullen
Alinea-uitlijning.
koppelingen
ontkoppelingsanker wijzigen
Hyperlinks en ankers.
lijsten
geordende ongeordende inspringing uitspringen
Deze insteekmodule bestuurt beide inspringing en lijsten; inclusief geneste lijsten.
misverstanden
specialchars-bronbewerking
Met diverse gereedschappen kunnen auteurs toegang krijgen tot speciale tekens of bewerk de HTML-bron. U kunt ook een geheel toevoegen bereik van speciale tekens als u uw eigen lijst wilt bepalen.
Paraformat
paraformat
De standaardindelingen voor alinea's zijn Alinea, Kop 1, Kop 2 en Kop 3 (<p>, <h1>, <h2>, en <h3>). U kunt meer alinea-indelingen toevoegen of breid de lijst uit.
spelling
checktext
Spellingcontrole taalbewust.
stijlen
stijlen
Ondersteuning voor opmaak met behulp van een CSS-klasse. Nieuwe tekststijlen toevoegen als u uw eigen reeks stijlen wilt toevoegen (of uitbreiden) voor gebruik met tekst.
subsuperscript
subscript, superscript
Extensies voor de basisindelingen, subscript en superscript toevoegen.
table
verwijderbaar inzetbare verwijderbare insteekmodule removerow insert column removecolumn cellprops mergecells splitcell selectrow selected columns
Zie tabelstijlen configureren, als u uw eigen stijlen voor of volledige lijsten of individuele cellen wilt toevoegen.
ongedaan maken
ongedaan maken, opnieuw uitvoeren
Grootte historie van ongedaan maken en opnieuw uitvoeren bewerkingen.
NOTE
De plug-in Volledig scherm wordt niet ondersteund in de dialoogmodus. Gebruik van de dialogFullScreen instellen om de werkbalk voor de modus Volledig scherm te configureren.

Begrijp de configuratiewegen en plaatsen understand-the-configuration-paths-and-locations

De wijze van het uitgeven van RTE (en UI) die u voor uw auteurs verstrekt bepaalt de plaats voor de configuratiedetails wanneer u het activeren van de stop-ins van RTE:

Bewerkmodus
Locatie voor aanraakinterface
Locatie voor klassieke gebruikersinterface
Inline
cq:editConfig/cq:inplaceEditing
cq:editConfig/cq:inplaceEditing
Volledig scherm
cq:editConfig/cq:inplaceEditing
Niet van toepassing
Dialoog
cq:dialog
dialog
Dialoogvenster Volledig scherm
cq:dialog
Niet van toepassing
NOTE
Geef het knooppunt onder geen naam cq:inplaceEditing als config. Aan cq:inplaceEditing node, definieert u de volgende eigenschappen:
 • Naam: configPath
 • Type: String
 • Waarde: pad van het knooppunt met de werkelijke configuratie
Noem niet de knoop van de configuratie RTE als config. Anders, worden de configuraties RTE van kracht voor slechts de beheerders en niet voor de gebruikers in de groep content-author.

Configureer de volgende eigenschappen die alleen van toepassing zijn in de bewerkingsmodus Dialoogvenster in Touch UI:

 • useFixedInlineToolbar: Stel deze Booleaanse eigenschap in die op de RTE-node is gedefinieerd (één met sling:resourceType= cq/gui/components/authoring/dialog/richtext) naar Trueom de RTE-werkbalk vast te maken in plaats van zwevend.

  Wanneer deze eigenschap true is, wordt het bewerken van Richtingstekst standaard gestart op de gebeurtenis "foundation-contentloaded".

  Als u dit wilt voorkomen, stelt u de eigenschap in customStart tot Trueen activeer de gebeurtenis 'rte-start' om RTE-bewerking te starten. Wanneer deze eigenschap 'true' is, werkt het standaardgedrag bij klikken met de beginwaarde niet.

 • customStart: Stel deze Booleaanse eigenschap die op het RTE-knooppunt is gedefinieerd in op True, om te controleren wanneer om RTE te beginnen door de gebeurtenis in werking te stellen rte-start.

 • rte-start: activeer deze gebeurtenis op de contenteditable-div van RTE, wanneer beginnen RTE uit te geven. Dit werkt alleen als customStart is ingesteld op true.

Wanneer RTE wordt gebruikt in de aanraking-toegelaten dialoog, plaatsend het bezit useFixedInlineToolbar naar waar is verplicht om problemen te voorkomen .

Op plaats bewerken aanpassen customizing-in-place-editing

U kunt definiëren op welke HTML-kiezer de teksteditor begint door de volgende eigenschappen te configureren:

 • editElementQuery - Gedefinieerd op cq:InplaceEditingConfig, wordt deze eigenschap gebruikt om een kiezer op te geven van het element HTML waarop de inline-bewerking voor de tekstcomponent wordt gestart. Als u deze optie niet opgeeft, wordt het inline bewerken direct gestart op de HTML van de tekstcomponent.
 • textPropertyName - Gedefinieerd op cq:InplaceEditingConfig, wordt deze eigenschap gebruikt om de naam op te geven van de eigenschap die wordt opgeslagen op het inhoudsknooppunt waar de HTML-waarde van de tekstcomponent na inline-bewerking wordt voortgezet.

De overeenkomende eigenschap voor de dialoogmodus is name.

RTE-functies inschakelen door plug-ins te activeren enable-rte-functionalities-by-activating-plug-ins

De functionaliteit van RTE wordt beschikbaar gemaakt via een reeks stop-ins, elk met eigenschappen bezit. U kunt de eigenschap features configureren om de verschillende functies van elke insteekmodule in of uit te schakelen.

Voor gedetailleerde configuraties van de stop-ins van RTE, zie hoe te om de stop van RTE te activeren en te vormen.

Monster: Downloaden deze voorbeeldconfiguratie dat illustreert hoe te om RTE te vormen. In dit pakket zijn alle functies ingeschakeld.

NOTE
De Tekstcomponent Core Components staat malplaatjeredacteurs toe om vele steekmodules van RTE in GUI als inhoudsbeleid te vormen, die de behoefte aan technische configuratie elimineren. Het inhoudsbeleid kan werken met RTE UI-configuraties, zoals in dit document wordt beschreven.
Zie de klasse De montages van de UI van RTE en inhoudsbeleid van dit document en Paginasjablonen maken en de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.
NOTE
Ter referentie kunt u de standaardtekstcomponenten (geleverd als onderdeel van een standaardinstallatie) vinden op:
 • /libs/wcm/foundation/components/text
 • /libs/foundation/components/text
Als u uw eigen tekstcomponent wilt maken, kopieert u de bovenstaande component in plaats van deze componenten te bewerken.

RTE-werkbalk configureren dialogfullscreen

Met AEM kunt u de interface voor de Rich Text Editor op een andere manier configureren voor de verschillende bewerkingsmodi. De standaardinstellingen worden hieronder gegeven. U kunt deze standaardinstellingen op basis van uw vereisten overschrijven. U kunt alleen de werkbalkfuncties aanpassen die u aan de auteurs wilt geven. U hoeft niet alle werkbalkconfiguraties op te geven.

De werkbalk configureren voor dialogFullScreenen gebruikt u de volgende voorbeeldconfiguratie.

<uiSettings jcr:primaryType="nt:unstructured">
 <cui jcr:primaryType="nt:unstructured">
  <inline
   jcr:primaryType="nt:unstructured"
   toolbar="[format#bold,format#italic,format#underline,#justify,#lists,links#modifylink,links#unlink,#paraformat]">
   <popovers jcr:primaryType="nt:unstructured">
    <justify
     jcr:primaryType="nt:unstructured"
     items="[justify#justifyleft,justify#justifycenter,justify#justifyright,justify#justifyjustify]"
     ref="justify"/>
    <lists
     jcr:primaryType="nt:unstructured"
     items="[lists#unordered,lists#ordered,lists#outdent,lists#indent]"
     ref="lists"/>
    <paraformat
     jcr:primaryType="nt:unstructured"
     items="paraformat:getFormats:paraformat-pulldown"
     ref="paraformat"/>
   </popovers>
  </inline>
  <dialogFullScreen
   jcr:primaryType="nt:unstructured"
   toolbar="[format#bold,format#italic,format#underline,justify#justifyleft,justify#justifycenter,justify#justifyright,justify#justifyjustify,lists#unordered,lists#ordered,lists#outdent,lists#indent,links#modifylink,links#unlink,table#createoredit,#paraformat,image#imageProps]">
   <popovers jcr:primaryType="nt:unstructured">
    <paraformat
     jcr:primaryType="nt:unstructured"
     items="paraformat:getFormats:paraformat-pulldown"
     ref="paraformat"/>
   </popovers>
  </dialogFullScreen>
  <tableEditOptions
   jcr:primaryType="nt:unstructured"
   toolbar="[table#insertcolumn-before,table#insertcolumn-after,table#removecolumn,-,table#insertrow-before,table#insertrow-after,table#removerow,-,table#mergecells-right,table#mergecells-down,table#mergecells,table#splitcell-horizontal,table#splitcell-vertical,-,table#selectrow,table#selectcolumn,-,table#ensureparagraph,-,table#modifytableandcell,table#removetable,-,undo#undo,undo#redo,-,table#exitTableEditing,-]">
  </tableEditOptions>
 </cui>
</uiSettings>

Er worden verschillende UI-instellingen gebruikt voor de inlinemodus en de modus Volledig scherm. De eigenschap toolbar wordt gebruikt om de knoppen van de werkbalk op te geven.

Als de knop zelf bijvoorbeeld een functie is (bijvoorbeeld Bold), wordt het opgegeven als PluginName#FeatureName (bijvoorbeeld links#modifylink).

Als de knop een pop-up is (met enkele functies van een plug-in), wordt deze opgegeven als #PluginName (bijvoorbeeld #format).

Scheidingstekens (|) tussen een groep knoppen kan worden opgegeven met -.

Het pop-upknooppunt onder de modus Inline of Volledig scherm bevat een lijst met de popovers die worden gebruikt. Elk onderliggend knooppunt onder het knooppunt 'popovers' krijgt een naam na de insteekmodule (bijvoorbeeld de indeling). Deze heeft een eigenschap 'items' die een lijst bevat met functies van de plug-in (bijvoorbeeld format#bold).

RTE-gebruikersinterface-instellingen en inhoudsbeleid rtecontentpolicies

De beheerders kunnen de opties controleren RTE gebruikend inhoudsbeleid, zeggen in plaats van de configuratie zoals hierboven beschreven. In het inhoudsbeleid worden de ontwerpeigenschappen van een component gedefinieerd wanneer deze als onderdeel van een component worden gebruikt bewerkbare sjabloon. Als bijvoorbeeld een tekstcomponent die de RTE gebruikt wordt gebruikt met een bewerkbare sjabloon, kan het inhoudsbeleid definiëren dat de optie Vet beschikbaar is en zijn enkele opties voor alineaopmaak beschikbaar. Het inhoudsbeleid is herbruikbaar en kan op meerdere sjablonen worden toegepast.

De beschikbare opties in RTE stromen stroomafwaarts van de configuraties van het gebruikersinterface aan het inhoudsbeleid.

 • De de configuratiemontages van de gebruikersinterface bepalen welke opties aan het inhoudsbeleid beschikbaar zijn.
 • Als de gebruikersinterfaceconfiguratie van RTE verwijderde of geen punt toelaat, kan het inhoudsbeleid niet het vormen.
 • Een auteur heeft toegang tot slechts dergelijke functionaliteit die door de gebruikersinterfaceconfiguraties en het inhoudsbeleid ter beschikking wordt gesteld.

Als voorbeeld kunt u de Documentatie van de component Text Core.

Toewijzing aanpassen tussen werkbalkpictogrammen en -opdrachten iconstoolbar

U kunt de afbeelding aanpassen tussen de koraalpictogrammen die worden weergegeven op de RTE-werkbalk en de beschikbare opdrachten. U kunt geen andere pictogrammen gebruiken behalve Koraalpictogrammen.

 1. Een knooppunt maken met de naam icons krachtens uiSettings/cui.

 2. Maak knooppunten voor afzonderlijke pictogrammen eronder.

 3. Geef voor elk van de afzonderlijke pictogramknooppunten een koraalpictogram en een opdracht op om aan het pictogram toe te wijzen.

Hieronder ziet u een voorbeeldfragment waarmee u de opdracht Vet maken toewijst aan het pictogram Koraal met de naam textItalic.

<text jcr:primaryType="nt:unstructured" sling:resourceType="cq/gui/components/authoring/dialog/richtext" name="./text" useFixedInlineToolbar="{Boolean}true">
  <rtePlugins jcr:primaryType="nt:unstructured">
    <format jcr:primaryType="nt:unstructured" features="bold,italic"/>
  </rtePlugins>
  <uiSettings jcr:primaryType="nt:unstructured">
    <cui jcr:primaryType="nt:unstructured">
      <inline jcr:primaryType="nt:unstructured"
        toolbar="[format#bold,format#italic,format#underline,links#modifylink,links#unlink]">
      </inline>
      <icons jcr:primaryType="nt:unstructured">
        <bold jcr:primaryType="nt:unstructured"
          command="format#bold"
          icon="textItalic"/>
      </icons>
    </cui>
  </uiSettings>
</text>

Overschakelen naar de KoralUI 2 Rich Text Editor switch-to-coralui-rich-text-editor

Voor een pagina, kunt u of CoralUI 2 KTE clientlib of CoralUI 3 KTE clientlib omvatten. Standaard bevat de Rich Text Editor de CoralUI 3 RTE clientlib. Ga als volgt te werk om over te schakelen op CoralUI 2 RTE.

NOTE
Adobe beveelt dit niet aan als beste praktijk. Schakel als laatste redmiddel over naar CoralUI 2 RTE. Aangepaste plug-ins voor CoralUI 2 RTE werken met CoralUI 3 RTE als de plug-ins niet afhankelijk zijn van interne RTE-bronnen, zoals klassen.
Als u aangepaste plug-ins gebruikt voor CoralUI3 RTE, gebruikt u rte.coralui3 bibliotheek.
 1. Het knooppunt bedekken /libs/cq/gui/components/authoring/editors/clientlibs/core krachtens /appsen voer de volgende handelingen uit:

  • Vervangen rte.coralui3 with rte.coralui2 voor het gebiedsdeelbezit.
  • Vervangen cq.authoring.editor.core.inlineediting.rte.coralui3 with cq.authoring.editor.core.inlineediting.rte.coralui2 voor de eigenschap embed.
  • Vervangen cq.authoring.rte.coralui3 with cq.authoring.rte.coralui2 voor de eigenschap embed.
 2. De knooppunten bedekken /libs/cq/gui/components/authoring/dialog/richtext/clientlibs/rte/coralui3 en /libs/cq/gui/components/authoring/dialog/richtext/clientlibs/rte/coralui2 krachtens /apps.

  Categorie verwijderen cq.authoring.dialog van /apps/cq/gui/components/authoring/dialog/richtext/clientlibs/rte/coralui3 en voeg deze toe aan /apps/cq/gui/components/authoring/dialog/richtext/clientlibs/rte/coralui2.

 3. Wijzig een andere afhankelijkheid die op de pagina wordt opgenomen vanuit rte.coralui3 tot rte.coralui2. Bijvoorbeeld na het bedekken van het knooppunt /libs/mcm/campaign/components/touch-ui/clientlibs/rte krachtens /apps, wijzigt u de afhankelijkheid ervan rte.coralui3 tot rte.coralui2.

 4. Het knooppunt bedekken cq/ui/widgets krachtens /apps. De afhankelijkheid vervangen cq.rte op het knooppunt /apps/cq/ui/widgets with cq.coralui2.rte.

NOTE
CoralUI 2 RTE gebruikt handlebars malplaatjes voor stop-in dialogen. Daarom had CoralUI 2 RTE clientlib een afhankelijkheid van handlebars clientlib. CoralUI 3 RTE gebruikt geen zakbalkmalplaatjes en heeft geen bijbehorende gebiedsdeel. Als uw aangepaste plug-ins handbalksjablonen gebruiken, neemt u de client lib-handgrepen op uw webpagina.

Aanvullende informatie further-information

Voor meer informatie over het vormen van RTE, zie Widget-API AEM referentie.

Met name om de beschikbare plug-ins en bijbehorende opties te zien:

 • De CQ.form.RichText verstrekt een vormgebied voor het uitgeven van gestileerde tekstinformatie (rijke teksten). Zie Configuratieopties voor meer informatie over alle parameters die beschikbaar zijn voor het RTF-formulier.

 • De component RichText verstrekt een brede waaier van functionaliteit gebruikend stop-ins die onder worden vermeld CQ.form.rate.plugins.Plugin. Voor elke insteekmodule:

  • zie de Eigenschappen voor details van functionaliteit die kan worden toegelaten (of worden onbruikbaar gemaakt)
  • Zie de Opties Config voor alle parameters beschikbaar voor gedetailleerde configuratie van de aangewezen stop - binnen
 • Meer informatie over de Regels van de HTML voor verbindingen is ook beschikbaar.

Deze kunnen worden gebruikt om uw eigen RTE uit te breiden en aan te passen. Als u bijvoorbeeld de ankers wilt weergeven die beschikbaar zijn op de pagina wanneer u een koppeling maakt, kunt u uw eigen implementatie van de LinkPlugin.

Bekende beperkingen known-limitations

AEM het vermogen van RTE heeft de volgende beperkingen:

 • De mogelijkheden van RTE worden gesteund slechts in AEM componentendialogen. RTE wordt niet gesteund op wizards of Stichting-vormen als Pagina-eigenschappen en Basisstructuur op interface met aanraakbediening.

 • AEM werkt niet aan Hybride apparaten.

 • Noem niet de knoop van de configuratie RTE config. Anders, treedt de configuratie RTE voor slechts de beheerders en niet voor de gebruikers in de groep van kracht content-author.

 • RTE biedt geen ondersteuning voor inlineframe of iframe voor het insluiten van inhoud.

Tips en trucs best-practices-and-tips

 • Schakel alleen de plug-ins zonder pop-up in voor een zwevend dialoogvenster. Plug-ins zonder pop-up zijn kleiner en zijn het meest geschikt voor een zwevend dialoogvenster.
 • De plug-ins met grotere pop-ups inschakelen, zoals de Paste alleen in de modus Volledig scherm of in de modus Volledig scherm. Plug-ins met een grote pop-up hebben meer ruimte in het scherm nodig voor een goede ontwerpervaring.
 • Als u aangepaste plug-ins gebruikt voor CoralUI3 RTE, gebruikt u rte.coralui3 bibliotheek.

Veelvoorkomende problemen met RTE oplossen troubleshoot-issues-with-aem-rich-text-editor

Meerdere tabelcellen selecteren?

Als u meerdere cellen in een tabel wilt selecteren, drukt u op Ctrl of Cmd en klik vervolgens één voor één op de tabelcellen.

Voer nu een bewerking uit op de selectie en stel bijvoorbeeld de eigenschappen van de geselecteerde cellen in.

Hyperlinks gaan verloren wanneer een component wordt bewerkt met de knop Configureren

Voeg een hyperlink in een tekstcomponent toe door het uit te geven gebruikend de Configure knoop. U kunt de hyperlink verliezen wanneer u deze opnieuw bewerkt en de hyperlink voor de tweede keer valideert.

Als tussenoplossing kunt u in de tekstcomponent klikken wanneer het dialoogvenster voor bewerken de tweede keer wordt weergegeven en vervolgens de koppelingsvalidatie uitvoeren.

Dit probleem is opgelost in AEM 6.3 en hoger.

HTML-inhoud die in de bronbewerkingsmodus is toegevoegd, gaat verloren

Voeg geen XSS-prone HTML toe. AEM, en niet RTE, kunnen sommige inhoud van HTML verwijderen om aan de XSS antisamy regels te voldoen.

Controleer de opgeslagen inhoud in CRXDE (in het inhoudsknooppunt) om te controleren of de geplakte HTML is opgeslagen.

Als niet bewaard, moet de HTML door RTE zijn verwijderd aangezien het niet aan de regels van RTE volgde.

Indien opgeslagen in CRXDE maar niet gerenderd op de Pagina (om het teruggeven te controleren, zie voorvertoning, wordt het verwijderd door AEM XSS-regels.

Multifield-component werkt niet zoals verwacht

Als u een component met meerdere velden wilt maken, gebruikt u uitsluitend CoralUI 3. Gebruik geen dialoogvensters met CoralUI 2-componenten.

Controleer ook of de implementatiecode en de knooppuntstructuur voor meerdere velden correct zijn.

Configuratie beschikbaar voor beheerders is niet beschikbaar voor auteurs

Als de updates van interfaceconfiguraties voor beheerders maar niet voor auteursrekeningen worden weerspiegeld, zorg ervoor dat de configuratieknoopknoop niet wordt genoemd config. Gebruik de configPath eigenschap.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2