Pagina-inhoud bewerken editing-page-content

Nadat de pagina is gemaakt (nieuw of als onderdeel van een opstart of live kopie), kunt u de inhoud bewerken om de gewenste updates uit te voeren.

Inhoud wordt toegevoegd met componenten (van toepassing op het inhoudstype) dat naar de pagina kan worden gesleept. Deze kunnen vervolgens worden bewerkt, verplaatst of verwijderd.

NOTE
Uw account heeft de passende toegangsrechten en machtigingen pagina's bewerken.
Als u om het even welke problemen ontmoet, stelt de Adobe voor dat u uw systeembeheerder contacteert.
NOTE
Als uw pagina, sjabloon of beide op de juiste wijze zijn ingesteld, kunt u een responsieve indeling bij het bewerken.
NOTE
Wanneer in Bewerken in de modus, zijn koppelingen in de inhoud zichtbaar, maar niet toegankelijk. Gebruiken Voorvertoningsmodus als u wilt navigeren met de koppelingen in de inhoud.

Werkbalk Pagina page-toolbar

De paginawerkbalk biedt toegang tot de juiste functionaliteit, afhankelijk van de paginaconfiguratie.

Werkbalk Pagina

De werkbalk biedt toegang tot een groot aantal opties. Afhankelijk van uw huidige context en configuratie zijn sommige opties mogelijk niet beschikbaar.

 • Zijpaneel in-/uitschakelen

  Hiermee opent/sluit u het zijpaneel, dat de Middelenbrowser, Componentbrowser, en Inhoudsstructuur.

  Zijpaneel in-/uitschakelen

 • Pagina-informatie

  Het verleent toegang tot Pagina-informatie menu met paginagegevens en handelingen die op de pagina kunnen worden uitgevoerd, zoals het weergeven en bewerken van pagina-informatie, het weergeven van pagina-eigenschappen en het publiceren/ongedaan maken van de publicatie van de pagina.

  Pagina-informatie

 • Emulator

  Hiermee schakelt u het emulator, werkbalk, die wordt gebruikt om het uiterlijk van de pagina op een ander apparaat na te bootsen. Dit wordt automatisch in- en uitgeschakeld in de lay-outmodus.

  Emulator

 • ContextHub

  Hiermee opent u de contexthub. Alleen beschikbaar in de modus Voorbeeld.

  Context Hub

 • Paginatitel

  Dit is puur informatief.

  Paginatitel

 • Modus selecteren

  De huidige versie wordt weergegeven mode en kunt u een andere modus selecteren, zoals bewerken, lay-out, tijdverdraaiing of doelversie.

  Modus selecteren

 • Voorvertoning

  Inschakelen voorbeeldmodus. Hiermee geeft u de pagina weer zoals deze wordt weergegeven bij publicatie.

  Voorvertoningsmodus

 • Annoteren

  Hiermee kunt u annotaties naar de pagina wanneer een pagina wordt gecontroleerd. Na de eerste annotatie schakelt het pictogram over naar een getal dat het aantal annotaties op de pagina aangeeft.

  Annoteren

Statusmelding status-notification

Als een pagina deel uitmaakt van een werkstroom Voor meerdere workflows wordt deze informatie weergegeven in een berichtenbalk boven aan het scherm wanneer u de pagina bewerkt.

workflowmelding

NOTE
De statusbalk is alleen zichtbaar voor gebruikersaccounts met de juiste rechten.

In het bericht wordt de workflow weergegeven die op de pagina wordt uitgevoerd. Als de gebruiker betrokken is bij de huidige workflowstap, kunt u de workflowstatus beïnvloeden en meer informatie over de workflow vindt u onder andere :

 • Voltooid - Opent de Voltooid werkitem dialoogvenster

 • Delegeren - Opent de Voltooid werkitem dialoogvenster

 • Details weergeven - Opent de Details venster van de workflow

Workflowstappen uitvoeren en delegeren via de berichtenbalk werkt op dezelfde manier als wanneer deelnemen aan workflows in het vak Melding.

Als de pagina aan veelvoudige werkschema's onderworpen is, wordt het aantal werkschema's getoond bij het rechtereind van het bericht samen met pijlknopen om u door de werkschema's te laten scrollen.

Melding van het aantal werkstromen

Tijdelijke aanduiding voor onderdeel component-placeholder

De tijdelijke aanduiding van de component is een indicator waarmee wordt aangegeven waar een component zich bevindt wanneer u deze neerzet - boven de component waarover u momenteel beweegt.

 • Bij het toevoegen van een component aan de pagina (slepen vanuit de componentbrowser):

  toevoegen van een nieuwe component

 • Bij het verplaatsen van een bestaande component:

  verplaatsen van een bestaande component

Een component invoegen inserting-a-component

Een component invoegen vanuit de Componentbrowser inserting-a-component-from-the-components-browser

U kunt een component toevoegen met de componentbrowser. De tijdelijke aanduiding voor onderdeel toont u waar de component wordt geplaatst:

 1. Zorg ervoor dat de pagina zich bevindt in Bewerken mode.

 2. Open de componentbrowser.

 3. Sleep de vereiste component naar de vereiste positie.

 4. Bewerken de component.

NOTE
Op een mobiel apparaat vult de componentbrowser het volledige scherm. Nadat u een component hebt gesleept, wordt de browser gesloten en wordt de pagina weer weergegeven, zodat u de component kunt plaatsen.

Een component invoegen vanuit het alineasysteem inserting-a-component-from-the-paragraph-system

U kunt een component toevoegen met de Componenten hierheen slepen vak van het alineasysteem:

 1. Zorg ervoor dat de pagina zich bevindt in Bewerken mode.

 2. Er zijn twee manieren om een component in het alineasysteem te selecteren en toe te voegen:

  • Selecteer de Component invoegen van de werkbalk van een bestaande component of van de Componenten hierheen slepen doos.

  Componentselectie invoegen

  • Als u zich op een desktopapparaat bevindt, kunt u dubbelklikken op de knop Componenten hierheen slepen doos.

  De Nieuwe component invoegen wordt geopend zodat u de gewenste component kunt selecteren:

  Nieuwe component invoegen

 3. De geselecteerde component wordt onder aan de pagina toegevoegd. Bewerken de component naar wens.

Een component invoegen met de middelenbrowser inserting-a-component-using-the-assets-browser

U kunt ook een component aan de pagina toevoegen door een element van de middelenbrowser. Hiermee wordt automatisch een component van het juiste type gemaakt (en die het element bevat).

Dit is geldig voor de volgende elementtypen (sommige zijn afhankelijk van het pagina-/alineasysteem):

Elementtype
Resulterend componenttype
Afbeelding
Afbeelding
Document
Downloaden
Product
Product
Video
Flash
Inhoudsfragment
Inhoudsfragment
NOTE
Dit gedrag kan voor uw installatie worden gevormd. Zie Een alineasysteem configureren, zodat een componentinstantie wordt gemaakt wanneer u een element sleept voor nadere bijzonderheden.

Een component maken door een van de bovenstaande elementtypen te slepen:

 1. Zorg ervoor dat de pagina zich bevindt in Bewerken mode.

 2. Open de middelenbrowser.

 3. Sleep het vereiste element naar de gewenste positie. De tijdelijke aanduiding voor onderdeel Hiermee kunt u zien waar de component zich bevindt.

  Een component die geschikt is voor het type element, wordt op de vereiste locatie gemaakt en bevat het geselecteerde element.

 4. Bewerken het onderdeel, indien nodig.

NOTE
Op een mobiel apparaat vult de middelenbrowser het volledige scherm. Wanneer u een element sleept, wordt de browser gesloten en wordt de pagina weer weergegeven, zodat u het element kunt plaatsen.

Als u tijdens het bladeren door de elementen een snelle wijziging in een element moet aanbrengen, klikt u op het bewerkingspictogram naast de naam van het element om het dialoogvenster Asset Editor.

bewerkingspictogram

Bewerken/configureren/kopiëren/knippen/verwijderen/plakken edit-configure-copy-cut-delete-paste

Als u een component selecteert, wordt de werkbalk geopend. Dit verleent toegang tot diverse acties die op de component kunnen worden uitgevoerd.

De acties die de gebruiker daadwerkelijk kan uitvoeren, worden op de juiste wijze weergegeven en niet alle acties worden hier beschreven.

werkbalkopties van component

 • Bewerken

  Afhankelijk van het componenttypekunt u de inhoud van de component bewerken. Er wordt vaak een werkbalk weergegeven.

  Bewerken

 • Configureren

  Afhankelijk van het componenttype dit laat u de eigenschappen van de component uitgeven en vormen. Er wordt vaak een dialoogvenster geopend.

  Configureren

 • Kopiëren

  Hiermee wordt de component naar het klembord gekopieerd. De oorspronkelijke component blijft na een plakbewerking.

  Kopiëren

 • Knippen

  Hiermee wordt de component naar het klembord gekopieerd. Na de plakhandeling wordt de oorspronkelijke component verwijderd.

  Knippen

 • Verwijderen

  Hiermee verwijdert u de component van de pagina met uw bevestiging.

  Verwijderen

 • Component invoegen

  Hiermee wordt het dialoogvenster geopend waarin een component toevoegen.

  Component invoegen

 • Plakken

  Hiermee plakt u de component van het klembord naar de pagina. Of het origineel overblijft, hangt af van het feit of u de kopie of de cut hebt gebruikt.

  • U kunt op dezelfde pagina of op een andere pagina plakken.
  • Het geplakte item wordt boven het item geplakt waar u de plakactie selecteert.
  • De handeling Plakken wordt alleen weergegeven als er inhoud op het klembord staat.

  Plakken

  note note
  NOTE
  Als u plakt naar een andere pagina die al was geopend vóór de knip-/kopieerbewerking, moet u de pagina vernieuwen om de geplakte inhoud te zien.
 • Groep

  Hiermee kunt u meerdere componenten tegelijk selecteren. Hetzelfde kan worden bereikt op een desktopapparaat met een Ctrl+klikken of Command+klikken.

  Groep

 • Bovenliggend

  Hiermee kunt u de bovenliggende component van de geselecteerde component selecteren.

  Bovenliggend

 • Layout

  Hiermee kunt u de layout van de geselecteerde component. Dit geldt alleen voor de geselecteerde component en activeert de component Lay-outmodus voor de gehele pagina.

  Layout

 • Omzetten in een Experience Fragment-variatie

  Hiermee kunt u een Ervaar fragment van de geselecteerde component of voeg het aan een bestaand Fragment van de Ervaring toe.

  Omzetten in ervaringsfragmentvariatie

Bewerken (inhoud) edit-content

Er zijn twee methoden om inhoud toe te voegen of te bewerken in componenten:

Dialoogvenster Component Edit component-edit-dialog

U kunt een component openen om de content te bewerken met het pictogram Bewerken (potlood) van de werkbalk van de component.

De exacte bewerkingsopties zijn afhankelijk van de component. Voor sommige componenten: alle handelingen zijn alleen beschikbaar in de modus Volledig scherm. Bijvoorbeeld:

 • Tekstcomponent

  Tekstcomponent

 • Afbeeldingscomponent

  Afbeeldingscomponent

  note note
  NOTE
  Bewerken werkt niet op een lege afbeeldingscomponent.
  Sleep of upload een beeld (gebruikend vormen) voordat u kunt beginnen met bewerken.
 • Afbeeldingscomponent - volledig scherm

  Modus Volledig scherm activeren voor de afbeeldingscomponent is er meer ruimte voor het bewerken van de afbeelding en het weergeven van extra bewerkingsopties, zoals Toewijzing starten en Zoomen herstellen. Bovendien kunt u op het volledige scherm voorinstellingen voor bijsnijden selecteren.

  Afbeeldingscomponent volledig scherm

 • Onderdelen die zijn vervaardigd uit meer dan één basisonderdeel, zoals de Component voor tekst- en afbeeldingsbasisVraag u eerst om te bevestigen welke set bewerkingsopties u wilt:

  Bewerkingsopties voor componenten

Elementen naar component slepen en neerzetten drag-and-drop-assets-into-component

Voor specifieke componenttypen kunt u elementen van de elementenbrowser rechtstreeks naar de component slepen om de inhoud bij te werken:

Elementtype
Componenttype
Afbeelding
Afbeelding
Document
Downloaden
Product
Product
Video
Flash
Inhoudsfragment
Inhoudsfragment

Modus Volledig scherm bewerken (inhoud) edit-content-full-screen-mode

Voor alle componenten kunt u de modus Volledig scherm openen (en afsluiten):

Modus Volledig scherm bewerken

Bijvoorbeeld de Tekst component:

Teksteditor

NOTE
Voor sommige componenten heeft de modus Volledig scherm meer opties beschikbaar dan de standaard interne editor.

Een component verplaatsen moving-a-component

Een alinea-component verplaatsen:

 1. Selecteer de alinea die u wilt verplaatsen met de optie voor selecteren en vasthouden of met klikken en vasthouden.

 2. Sleep de alinea naar de nieuwe locatie. AEM geeft aan waar de alinea kan worden geplaatst. Zet het neer op de gewenste plaats.

  alinea-component verplaatsen

 3. Uw alinea wordt verplaatst.

NOTE
U kunt ook Knippen en plakken een component verplaatsen.

Componentlay-out bewerken edit-component-layout

In plaats van herhaaldelijk over te schakelen van bewerken naar lay-outmodus om een component aan te passen, kunt u selecteren Layout actie voor een component om de lay-out van die component te veranderen. Hierdoor bespaart u tijd omdat u de bewerkingsmodus niet hoeft te verlaten.

 1. Wanneer in Bewerken wijze van de plaatsenconsole, die een component selecteert openbaart de toolbar van de component.

  Bewerkmodus in formulier

  Klik op de knop Layout handeling zodat u de indeling van de component kunt aanpassen.

  Component, werkbalk

 2. Nadat de handeling Lay-out is geselecteerd:

  • De formaatgrepen voor de componentweergave.
  • De emulatorwerkbalk wordt boven in het scherm weergegeven.
  • De acties van de lay-out in plaats van de standaard geeft acties uit tonen op de componententoolbar.

  Formuliervoorbeeld op meerdere apparaten

  U kunt nu de lay-out van de component wijzigen zoals u zou doen binnen lay-outmodus.

 3. Nadat u de benodigde layoutwijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Sluiten in het actiemenu van de component ophouden wijzigend de lay-out van de component. De werkbalk van de component keert terug naar de normale bewerkingsstatus.

  Sluiten

NOTE
De actie Lay-out is beperkt in werkingsgebied tot de geselecteerde component. Als u bijvoorbeeld de indeling van een component bewerkt en vervolgens een andere component selecteert, wordt de werkbalk voor standaardbewerking (niet de werkbalk voor de layout) weergegeven voor de zojuist geselecteerde component. De formaatgrepen en de emulatorwerkbalk verdwijnen.
Als u de algemene lay-out van de pagina moet bewerken en meerdere componenten moet beïnvloeden, schakelt u over naar de lay-outmodus.

Overgenomen componenten inherited-components

Overerfde componenten kunnen het product van diverse scenario's zijn, die omvatten:

U kunt de overerving annuleren (en vervolgens opnieuw inschakelen). Afhankelijk van de component, kan dit beschikbaar zijn bij:

 • Live kopie

  De componentwerkbalk als de component zich op een pagina bevindt die deel uitmaakt van een live kopie of introductie (op basis van een live kopie). Bijvoorbeeld:

  Live kopie

  De optie Overerving annuleren is beschikbaar:

  Overerving annuleren

  Of schakel overname opnieuw in als deze al is geannuleerd:

  Herhaalbare overerving

  De actie Uitvoeren is ook beschikbaar in de blauwdruk of Live kopie bron:

  Uitrol

 • Een overerfd alineasysteem

  Het dialoogvenster Configuratie. Bijvoorbeeld, zoals met het Overgenomen Systeem van de Paragraaf:

  Overgenomen alineasysteem

De paginasjabloon bewerken editing-the-page-template

Als de pagina is gebaseerd op een bewerkbare sjabloonkunt u eenvoudig overschakelen op sjablooneditor door Sjabloon bewerken in de Menu Paginagegevens.

Als de pagina is gebaseerd op een statisch sjabloonkunt u overschakelen op Ontwerpmodus met de paginamodus selecteren op de werkbalk om componenten voor gebruik op de pagina in of uit te schakelen.

U kunt gemakkelijk zien op welke sjabloon de pagina is gebaseerd wanneer u de pagina selecteert in de kolomweergave of de lijstweergave.

Status van live kopiëren live-copy-status

De De paginamodus Actieve kopie Hiermee kunt u snel een overzicht geven van de status van de live kopie en van de onderdelen die u wel of niet wilt overnemen:

 • Groene rand: Overgenomen
 • Roze rand: overerving is geannuleerd

Bijvoorbeeld:

Overervingsstatus van live kopie

Annotaties toevoegen adding-annotations

Annotaties revisoren en andere auteurs feedback geven over uw inhoud. Ze worden vaak gebruikt voor controle- en validatiedoeleinden.

Pagina's voorvertonen previewing-pages

Er zijn twee opties voor het voorvertonen van een pagina:

NOTE
 • Koppelingen in de inhoud zijn zichtbaar, maar niet toegankelijk in de bewerkingsmodus.
 • Gebruik een van de voorvertoningsopties als u door de koppelingen wilt navigeren.
 • Gebruik de sneltoets Ctrl-Shift-M om te schakelen tussen de voorvertoning en de laatst geselecteerde modus.
NOTE
Het WCM-moduscookie wordt ingesteld voor beide opties.

Voorvertoningsmodus preview-mode

Wanneer u inhoud bewerkt, kunt u de pagina voorvertonen met behulp van de voorvertoning mode. In deze modus kunt u het volgende doen:

 • U kunt verschillende bewerkingsmechanismen verbergen, zodat u snel kunt zien hoe de pagina eruitziet wanneer deze wordt gepubliceerd.
 • Gebruik koppelingen om te navigeren.
 • Het doet het niet Vernieuw de pagina-inhoud.

Tijdens het ontwerpen is de voorvertoningsmodus beschikbaar met het pictogram rechtsboven in de pagina-editor:

Voorvertoning

Weergeven als gepubliceerd view-as-published

De Weergeven als gepubliceerd Deze optie is beschikbaar via de Pagina-informatie -menu. Hierdoor wordt de pagina op een nieuw tabblad geopend, wordt de inhoud vernieuwd en wordt de pagina precies zo weergegeven als wanneer deze wordt gepubliceerd.

Een pagina vergrendelen locking-a-page

AEM kunt u een pagina vergrendelen, zodat niemand anders de inhoud kan wijzigen. Dit is handig wanneer u meerdere bewerkingen op een bepaalde pagina uitvoert of wanneer u een pagina even moet stilzetten.

Een pagina kan worden vergrendeld vanuit:

 • Sites console

  1. Selecteer de pagina met selectiemodus.
  2. Selecteer het slotpictogram.

  Vergrendelingspictogram

 • Pagina-editor

  1. Als u het menu wilt openen, selecteert u het Pagina-informatie pictogram.
  2. Selecteer de Pagina vergrendelen -optie.

Nadat de weergave op de console is vergrendeld, wordt de informatie bijgewerkt en wanneer u een vergrendelingssymbool bewerkt, wordt deze weergegeven op de werkbalk.

Symbool vergrendelen

CAUTION
U kunt een pagina vergrendelen wanneer gebruiker beleven. Een pagina die op deze manier is vergrendeld, kan echter alleen dan worden ontgrendeld door de gebruiker die zich heeft laten verpersoonlijken of door de beheerder.
Pagina's kunnen niet worden ontgrendeld door zich voor te doen als de gebruiker die de pagina heeft vergrendeld.

Een pagina ontgrendelen unlocking-a-page

Het ontgrendelen van een pagina lijkt op de pagina vergrendelen. Wanneer de pagina is vergrendeld, worden de vergrendelingsopties vervangen door ontgrendelingsacties.

In het menu Pagina-informatie wordt Ontgrendelen als optie weergegeven en het pictogram Vergrendelen in de Sites-console wordt vervangen door een pictogram Ontgrendelen.

Ontgrendelen

CAUTION
U kunt een pagina vergrendelen wanneer gebruiker beleven. Een pagina die op deze manier is vergrendeld, kan echter alleen dan worden ontgrendeld door de gebruiker die zich heeft laten verpersoonlijken of door de beheerder.
Pagina's kunnen niet worden ontgrendeld door zich voor te doen als de gebruiker die de pagina heeft vergrendeld.

Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren undoing-and-redoing-page-edits

Met de volgende pictogrammen kunt u een handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. Deze worden in voorkomend geval weergegeven op de werkbalk:

Ongedaan maken en Opnieuw

NOTE
De sneltoets Ctrl-Z is ook beschikbaar voor het ongedaan maken van paginabewerkingsacties.
De sneltoets Ctrl-Y is ook beschikbaar voor het opnieuw uitvoeren van paginabewerkingsacties.
NOTE
Zie Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren - De theorie voor de volledige details van wat mogelijk is wanneer het ongedaan maken van en het opnieuw doen van paginaedetingen.

Paginabewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren - De theorie undoing-and-redoing-page-edits-the-theory

NOTE
Uw systeembeheerder kan Verschillende aspecten van de functies Ongedaan maken/Opnieuw configureren volgens de vereisten voor uw exemplaar.

AEM slaat een geschiedenis op van acties die u uitvoert en de opeenvolging waarin u hen uitvoerde. Deze functionaliteit betekent dat u meerdere handelingen ongedaan kunt maken in de volgorde waarin u deze hebt uitgevoerd en ze opnieuw kunt uitvoeren om een of meer handelingen opnieuw toe te passen, indien nodig.

Als een element op de inhoudspagina wordt geselecteerd (zoals een tekstcomponent), dan is het ongedaan maken en opnieuw bevel op het geselecteerde punt van toepassing.

Het gedrag van de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw is vergelijkbaar met dat van andere softwareprogramma's. Met de opdrachten kunt u de recente status van uw webpagina herstellen terwijl u over de inhoud beslist. Als u bijvoorbeeld een tekstalinea naar een andere locatie op de pagina verplaatst, kunt u de opdracht Ongedaan maken gebruiken om de alinea terug te verplaatsen. Als u vervolgens besluit dat de vorige positie beter was, gebruikt u de opdracht Opnieuw uitvoeren om de bewerking Ongedaan maken ongedaan te maken.

NOTE
U kunt:
 • Voer handelingen opnieuw uit zolang u geen paginabewerking hebt uitgevoerd nadat u Ongedaan maken hebt gebruikt.
 • U kunt maximaal 20 bewerkingen ongedaan maken (standaardinstelling).
 • Ook gebruiken Sneltoetsen voor ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

U kunt Ongedaan maken en Opnieuw gebruiken voor de volgende typen paginawijzigingen:

 • Alinea's toevoegen, bewerken, verwijderen en verplaatsen
 • Lokaal bewerken van alinea-inhoud
 • Items op een pagina kopiëren, knippen en plakken

Formuliervelden die door formuliercomponenten worden gerenderd, mogen geen waarden hebben die zijn opgegeven tijdens het ontwerpen van pagina's. De opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw hebben daarom geen invloed op wijzigingen die u aanbrengt in de waarden van die typen componenten. U kunt bijvoorbeeld het selecteren van een waarde in een vervolgkeuzelijst niet ongedaan maken.

NOTE
Er zijn speciale machtigingen vereist voor het ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van wijzigingen in bestanden en afbeeldingen.
NOTE
De geschiedenis van wijzigingen in bestanden en afbeeldingen duurt minimaal tien uur. Na deze tijd is het echter niet zeker dat de veranderingen worden teruggedraaid. De beheerder kan de standaardtijd van tien uur wijzigen.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2