Basisverwerking basic-handling

NOTE
 • Deze pagina is ontworpen om een overzicht te geven van de basisverwerking bij gebruik van de Adobe Experience Manager (AEM) Author-omgeving. Het gebruikt de Sites console als basis.

 • Bepaalde functionaliteit is niet in alle consoles beschikbaar en in sommige consoles is mogelijk aanvullende functionaliteit beschikbaar. Specifieke informatie over de afzonderlijke consoles en de bijbehorende functionaliteit wordt meer in detail besproken op andere pagina's.

 • Sneltoetsen zijn beschikbaar in alle AEM. Met name wanneer consoles gebruiken en pagina's bewerken.

Aan de slag getting-started

Een interface met aanraakbediening a-touch-enabled-ui

AEM gebruikersinterface is ingeschakeld voor aanraking. Met een interface met aanraakbediening kunt u via aanraking met de software communiceren, bijvoorbeeld door middel van bewegingen voor selecteren, aanraken en vasthouden en vegen. Dit staat in contrast met de manier waarop een traditionele bureaubladinterface werkt met muishandelingen zoals klikken, dubbelklikken, met de rechtermuisknop klikken en mouseover.

Aangezien de AEM UI aanraking-toegelaten is, kunt u de aanrakingsgebaren op uw aanrakingsapparaten (bijvoorbeeld, mobiel of tablet) en de muisacties op een traditioneel Desktopapparaat gebruiken.

Eerste stappen first-steps

Onmiddellijk nadat u zich hebt aangemeld, arriveert u op de Navigatievenster. Als u een van de opties selecteert, wordt de desbetreffende console geopend.

Navigatie

NOTE
Voor een goed inzicht in het basisgebruik van AEM is dit document gebaseerd op de Sites console.
Klik op Sites.

Productnavigatie product-navigation

Wanneer een gebruiker eerst tot een console toegang heeft, wordt een zelfstudie over productnavigatie gestart. Klik erdoor zodat krijgt u een goed overzicht van de basisbehandeling van AEM.

Productnavigatie

Klikken Volgende om naar de volgende pagina van het overzicht te gaan. Klikken Sluiten of klik buiten het overzichtsdialoogvenster om te sluiten.

Het overzicht begint opnieuw de volgende keer u tot een console toegang hebt tenzij u of alle dia's bekijkt of de optie controleert Dit bericht niet meer weergeven.

Algemene navigatie global-navigation

U kunt tussen de consoles navigeren met het algemene navigatievenster. Deze wordt geactiveerd als een vervolgkeuzelijst met volledig scherm wanneer u op de Adobe Experience Manager-koppeling linksboven in het scherm klikt.

U kunt het globale navigatievenster sluiten door te klikken of te tikken Sluiten om terug te keren naar uw vorige locatie.

Algemene navigatie

NOTE
Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt, wordt de Navigatie deelvenster

Globale navigatie heeft twee deelvensters, weergegeven door pictogrammen aan de linkermarge van het scherm:

De opties in deze deelvensters worden hieronder beschreven.

Deelvenster Navigatie navigation-panel

Het navigatievenster biedt toegang tot de AEM consoles:

Navigatie

De titel van het browsertabblad wordt bijgewerkt zodat deze uw locatie weerspiegelt terwijl u door de consoles en inhoud navigeert.

Vanuit Navigatie zijn de beschikbare consoles:

Console
Doel
Activa
Met deze consoles kunt u importeren en digitale middelen beheren zoals afbeeldingen, video's, documenten en audiobestanden. Deze elementen kunnen vervolgens worden gebruikt door elke website die op hetzelfde AEM wordt uitgevoerd.
Gemeenschappen
Met deze console kunt u bestanden maken en beheren communitysites for betrokkenheid en inschakelen.
Handel
Hiermee kunt u producten, productcatalogi en bestellingen beheren die gerelateerd zijn aan uw Handel sites.
Ervaar fragmenten
An Ervaar fragment is een stand-alone ervaring die tussen kanalen kan worden hergebruikt en variaties heeft, die het probleem van het herhaaldelijk kopiëren en het kleven ervaringen of delen van ervaringen bewaart.
Forms
Met deze console kunt u uw formulieren en documenten.
Personalisatie
Deze console biedt een kader van instrumenten voor het ontwerpen van gerichte inhoud en het presenteren van gepersonaliseerde ervaringen.
Projecten
De De console van projecten geeft u directe toegang tot uw projecten. Projecten zijn virtuele dashboards. Zij kunnen worden gebruikt om een team te bouwen, dan dat teamtoegang tot middelen, werkschema's, en taken te geven, toestaand mensen om aan een gemeenschappelijk doel te werken.
Schermen
Schermen laat u al uw klant-onder ogen ziende schermen, van om het even welke grootte en in om het even welke plaats beheren.
Sites
Met de siteconsoles kunt u websites maken, weergeven en beheren uitvoeren op uw AEM. Via deze consoles kunt u websitepagina's maken, bewerken, kopiëren, verplaatsen en verwijderen, workflows starten en pagina's publiceren.

Deelvenster Gereedschappen tools-panel

In het deelvenster Gereedschappen bevat elke optie in het zijpaneel een reeks submenu's. De Gereedschapsconsoles Hier beschikbaar biedt u toegang tot verschillende gespecialiseerde gereedschappen en consoles die u helpen uw websites, digitale middelen en andere aspecten van de opslagplaats voor inhoud te beheren.

Deelvenster Gereedschappen

De koptekst the-header

De koptekst staat altijd boven aan het scherm. Hoewel de meeste opties in de koptekst ongewijzigd blijven, ongeacht waar u zich in het systeem bevindt, zijn sommige contextspecifiek.

Koptekst

 • Algemene navigatie

  Selecteer de Adobe Experience Manager de verbinding waar u tussen consoles kunt navigeren.

  de Adobe Experience Manager-koppeling

 • Zoeken

  Zoeken

  U kunt ook de opdracht sneltoets / (forward slash) om het zoeken vanuit elke console aan te roepen.

 • Oplossingen

  Oplossingen

 • Help

  Help

 • Meldingen

  Meldingen

  Dit pictogram is gemarkeerd met het aantal momenteel toegewezen onvolledige berichten.

  note note
  NOTE
  Uit-van-de-doos AEM wordt voorgeladen met administratieve taken die aan de groep van de beheerdergebruiker worden toegewezen. Zie Uw Postvak In - uit-de-Box Administratieve Taken voor meer informatie.
 • Gebruikerseigenschappen

  Gebruikerseigenschappen

 • Spoorwegkiezer

  Linkerkant van het Adobe Experience Manager-scherm wordt weergegeven in de lijst met spoorwegkiezers.

  Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van uw huidige console. Bijvoorbeeld in Sites u kunt alleen inhoud (standaard), de tijdlijn, verwijzingen of het filterzijpaneel selecteren.

  Spoorwegkiezer

 • Broodkruimels

  Broodkruimels

  Wordt in het midden van de spoorstaaf weergegeven en geeft altijd de beschrijving van het geselecteerde item weer. Met de broodkruimels kunt u navigeren binnen een specifieke console. In de console van Plaatsen, kunt u door de niveaus van uw website navigeren.

  Als u op de tekst van de broodkruimel klikt, wordt een vervolgkeuzelijst geopend met de niveaus van de hiërarchie van het geselecteerde item. Klik op een item om naar die locatie te gaan.

  Hiërarchieniveaus

 • Selectie van analysetijdsperiode

  Tijdsperiode voor analyse

  Dit is alleen beschikbaar in de lijstweergave. Zie de klasse lijstweergave.

 • Maken knop

  Maken

  Zodra geklikt, zijn de getoonde opties aangewezen aan de console/de context.

 • Weergaven

  Het weergavepictogram bevindt zich helemaal rechts van de AEM werkbalk. De huidige weergave wordt ook gewijzigd. In de standaardweergave bijvoorbeeld Kolomweergave het laat zien :

  Kolomweergave

  U kunt schakelen tussen de kolomweergave, de kaartweergave en de lijstweergave. In de lijstweergave worden de weergave-instellingen weergegeven.

  Weergaven omwisselen

 • Toetsenbordnavigatie

  U kunt alleen met het toetsenbord door een website navigeren. Hierbij wordt de standaardbrowserfunctionaliteit van het TAB toets (of OPT+TAB) om u te verplaatsen tussen elementen op de pagina die scherpgesteld.

  In de Sites console, is er de toegevoegde optie aan Overslaan naar hoofdinhoud. Dit wordt zichtbaar als u tab door de kopbalopties, en versnelt uw navigatie door u toe te staan om de standaardelementen in de (product) toolbar over te slaan en u rechtstreeks aan de belangrijkste inhoud te nemen.

  Overslaan naar hoofdinhoud

Toegang tot Help accessing-help

Er zijn verschillende beschikbare Help-bronnen:

 • Console, werkbalk

  Afhankelijk van uw locatie Help het pictogram opent de aangewezen middelen:

  Console, werkbalk

 • Navigatie

  De eerste keer dat u door het systeem navigeert, een reeks dia ' s introduceert AEM navigatie.

 • Pagina-editor

  De eerste keer dat u een pagina bewerkt, introduceert een reeks dia's de pagina-editor.

  Pagina-editor

  Navigeren in dit overzicht zoals u overzicht van productnavigatie wanneer eerst het openen van om het even welke console.

  Van de Pagina-informatie kunt u Help om dit op elk moment weer te tonen.

 • Tools Console

  Van de Gereedschappen console, kunt u tot externe Bronnen:

  • Documentatie
   De documentatie van het Web Experience Management weergeven

  • Bronnen voor ontwikkelaars
   Bronnen en downloads voor ontwikkelaars

  note note
  NOTE
  Met de sneltoets hebt u op elk gewenst moment toegang tot een overzicht van de beschikbare sneltoetsen ? (vraagteken) wanneer in een console.
  Raadpleeg de volgende secties voor een overzicht van alle sneltoetsen:

Werkbalk Handelingen actions-toolbar

Wanneer een bron wordt geselecteerd (bijvoorbeeld een pagina of een element), worden verschillende handelingen aangegeven met pictogrammen met een uitleg op de werkbalk. Deze acties zijn afhankelijk van:

 • De huidige console
 • De huidige context
 • Als u binnen selectiemodus of

De acties die beschikbaar zijn op de werkbalk, veranderen in overeenstemming met de acties die u kunt uitvoeren op de specifieke geselecteerde items.

Hoe u een bron selecteren is afhankelijk van de weergave.

Vanwege de ruimtebeperkingen in sommige vensters kan de werkbalk snel langer worden dan de beschikbare ruimte. Als dit gebeurt, worden extra opties weergegeven. Op de ellips klikken of erop tikken (de drie stippen of ) opent u een vervolgkeuzelijst met alle resterende handelingen. Nadat u bijvoorbeeld een pagina hebt geselecteerd in de Sites-console:

Werkbalk Handelingen

NOTE
De afzonderlijke beschikbare pictogrammen worden gedocumenteerd met betrekking tot de juiste console/functie/scenario.

Snelle handelingen quick-actions

In Kaartweergavebepaalde handelingen zijn beschikbaar als snelactiepictogrammen en op de werkbalk. Er zijn snelactiepictogrammen beschikbaar voor één item tegelijk, zodat u geen voorselectie hoeft te maken.

De snelle acties zijn zichtbaar wanneer u de muis boven (desktopapparaat) een bronkaart houdt. De snelle beschikbare acties kunnen van de console en de context afhangen. Hier ziet u bijvoorbeeld de snelle acties voor een pagina in het dialoogvenster Sites console:

Snelle handelingen

Bronnen weergeven en selecteren viewing-and-selecting-resources

Het bekijken, navigeren, en het selecteren zijn elk conceptueel het zelfde over alle meningen, maar hebben kleine variaties in behandeling, afhankelijk van de mening u gebruikt.

U kunt uw bronnen weergeven, doorbladeren en selecteren (voor verdere actie) met een van de beschikbare weergaven. Elk van deze weergaven kan worden geselecteerd met het pictogram rechtsboven:

NOTE
Standaard worden in AEM Assets de oorspronkelijke uitvoeringen van elementen in de gebruikersinterface niet als miniaturen weergegeven in een van de weergaven. Beheerders kunnen met overlays de oorspronkelijke uitvoeringen als miniaturen weergeven.

Bronnen selecteren selecting-resources

Het selecteren van een specifieke bron hangt af van een combinatie van de weergave en het apparaat:

Selecteren
Selectie opheffen
Kolomweergave
 • Desktop:
  Klik op de miniatuur
 • Mobiele apparaten:
  Selecteer de miniatuur
 • Desktop:
  Klik op de miniatuur
 • Mobiele apparaten:
  Selecteer de miniatuur
Kaartweergave
 • Desktop:
  Beweging, dan gebruik de controletekens snelle actie
 • Mobiele apparaten:
  De kaart selecteren en in de wachtstand houden
 • Desktop:
  Klik op de kaart
 • Mobiele apparaten:
  Selecteer de kaart
Lijstweergave
 • Desktop:
  Klik op de miniatuur
 • Mobiele apparaten:
  Selecteer de miniatuur
 • Desktop:
  Klik op de miniatuur
 • Mobiele apparaten:
  Selecteer de miniatuur

Alles selecteren select-all

U kunt alle items in elke weergave selecteren door op de knop Alles selecteren in de rechterbovenhoek van de console.

 • In Kaartweergave, worden alle kaarten geselecteerd.
 • In Lijstweergave, worden alle items in de lijst geselecteerd.
 • In Kolomweergave, worden alle items in de kolom uiterst links geselecteerd.

Alles selecteren

Alle selecties opheffen deselecting-all

In alle gevallen waarin u items selecteert, wordt het aantal geselecteerde items rechtsboven op de werkbalk weergegeven.

U kunt alle items deselecteren en de selectiemodus afsluiten door:

 • klikken of tikken op de knop X naast de telling,

 • of gebruiken ontsnappen.

Deselecteren

In alle weergaven kunt u de selectie van alle items opheffen door op escape op het toetsenbord te tikken als u een bureaubladapparaat gebruikt.

Voorbeeld selecteren selecting-example

 1. In de kaartweergave bijvoorbeeld:

  Selecteren - Kaartweergave

 2. Wanneer u een bron hebt geselecteerd, wordt de bovenste koptekst bedekt door de werkbalk Handelingen die toegang biedt tot acties die momenteel van toepassing zijn op de geselecteerde bron.

  Als u de selectiemodus wilt afsluiten, selecteert u de optie X rechtsboven, of gebruik ontsnappen.

Kolomweergave column-view

Kolomweergave

In de kolomweergave kunt u een visuele navigatie van een inhoudsstructuur uitvoeren door een reeks trapsgewijze kolommen. Met deze weergave kunt u de boomstructuur van uw website visualiseren en doorlopen.

Als u een bron selecteert in de kolom uiterst links, worden de onderliggende bronnen weergegeven in een kolom aan de rechterkant. Als u een bron in de rechterkolom selecteert, worden de onderliggende bronnen in een andere kolom rechts weergegeven, enzovoort.

 • U kunt omhoog en omlaag navigeren in de boom door op de middelnaam of de chevron rechts van de middelnaam te tikken of te klikken.

  • De naam en het chevron van de bron worden gemarkeerd wanneer u hierop tikt of erop klikt.

   Kolomweergave

  • De kinderen van het geklikte/geplakte middel worden getoond in de kolom rechts van het aangeklikte/geplakte middel.

  • Als u een middelnaam klikt die geen kinderen heeft, worden zijn details getoond in de definitieve kolom.

 • Als u op de miniatuur tikt of erop klikt, wordt de bron geselecteerd.

  • Als deze optie is geselecteerd, wordt een vinkje op de miniatuur geplaatst en wordt de naam van de bron ook gemarkeerd.

  • De details van de geselecteerde bron worden weergegeven in de laatste kolom.

  • De werkbalk Handeling wordt beschikbaar.

   Kolomweergave

  Wanneer een pagina wordt geselecteerd in kolomweergave, wordt de geselecteerde pagina samen met de volgende details weergegeven in de laatste kolom:

  • Paginatitel
  • Paginanaam (onderdeel van de URL van de pagina)
  • Sjabloon waarop de pagina is gebaseerd
  • Wijzigingsdetails
  • Paginataal
  • Publicatiedetails

Kaartweergave card-view

bh-15-1

 • In de kaartweergave worden voor elk item op het huidige niveau informatiekaarten weergegeven. Deze bevatten informatie zoals:

  • Een visuele weergave van de pagina-inhoud.

  • De paginatitel.

  • Belangrijke datums (zoals laatst bewerkt, laatst gepubliceerd).

  • De pagina is vergrendeld, verborgen of maakt deel uit van een live kopie.

  • Indien van toepassing, wanneer u actie moet ondernemen als onderdeel van een workflow.

   • Markeertekens die aangeven dat handelingen vereist zijn, kunnen betrekking hebben op items in uw Inbox.
 • Snelle acties zijn ook beschikbaar in deze weergave, zoals selectie en algemene handelingen zoals bewerken.

  Kaartweergave - Snelle handelingen

 • U kunt door de boom omlaag navigeren door op kaarten te tikken of erop te klikken (zorg dat u de snelle acties voorkomt) of u kunt weer omhoog gaan met de broodkruimels in de koptekst.

Lijstweergave list-view

Lijstweergave

 • De lijstmening maakt een lijst van informatie voor elke middel op het huidige niveau.

 • U kunt omlaag door de boom navigeren door op de middelnaam en steun te tikken/te klikken door te gebruiken broodkruimels in de koptekst.

 • Als u alle items in de lijst gemakkelijk wilt selecteren, gebruikt u het selectievakje linksboven in de lijst.

  Lijstweergave - Alles selecteren

  • Wanneer alle items in de lijst zijn geselecteerd, wordt dit selectievakje ingeschakeld.

   • Klik op het selectievakje om de selectie van alles op te heffen.
  • Wanneer slechts enkele punten worden geselecteerd, verschijnt het met een minteken.

   • Klik op het selectievakje om alles te selecteren.
   • Klik nogmaals op het selectievakje om de selectie van alles op te heffen.
 • Selecteer de kolommen die u wilt weergeven met de Instellingen weergeven onder de knop Weergaven. De volgende kolommen zijn beschikbaar voor weergave:

  • Naam - Paginanaam, die nuttig kan zijn in een meertalige ontwerpomgeving omdat deze deel uitmaakt van de URL van de pagina en niet wordt gewijzigd, ongeacht de taal

  • gewijzigd - Datum van laatste wijziging en laatst gewijzigd door gebruiker

  • Gepubliceerd - Status van publicatie

  • Sjabloon - Sjabloon waarop de pagina is gebaseerd

  • Workflow - Werkstroom die momenteel op de pagina wordt toegepast. Er is meer informatie beschikbaar wanneer u de muis boven de tijdlijn houdt of deze opent.

  • Paginaanalyse

  • Unieke bezoekers

  • Tijd op pagina

  Instellingen weergeven - Kolommen configureren

  Standaard worden de Naam wordt een kolom weergegeven die een deel van de URL voor de pagina uitmaakt. Soms moet de auteur pagina's openen die in een andere taal zijn. Het kan nuttig zijn de naam van de pagina (die gewoonlijk onveranderlijk is) te zien als de auteur de taal van de pagina niet kent.

 • Wijzig de volgorde van de items met de gestippelde verticale balk helemaal rechts van elk item in de lijst.

  note note
  NOTE
  Het wijzigen van de volgorde werkt alleen in een geordende map die jcr:primaryType waarde als sling:OrderedFolder.

  Volgorde wijzigen

  Klik op de verticale selectiebalk en sleep het item naar een nieuwe positie in de lijst.

  Volgorde wijzigen - Slepen

 • U kunt analysegegevens tonen door de aangewezen kolommen te tonen gebruikend Instellingen weergeven in.

  Met de filteropties aan de rechterkant van de koptekst kunt u de analysegegevens voor de afgelopen 30, 90 of 365 dagen filteren.

  Analyse

Spoorwegkiezer rail-selector

De Spoorwegkiezer is linksboven in het venster beschikbaar en geeft opties weer, afhankelijk van de huidige consoles.

Spoorwegkiezer

U kunt bijvoorbeeld in Sites alleen inhoud (de standaardinstelling), de inhoudsstructuur, de tijdlijn, verwijzingen of het filterzijpaneel selecteren.

Als alleen inhoud wordt geselecteerd, wordt alleen het pictogram van de spoorstaaf weergegeven. Als er een andere optie is geselecteerd, wordt de naam van de optie weergegeven naast het pictogram van de track.

NOTE
Sneltoetsen zijn beschikbaar om snel tussen de weergaveopties van de spoorstaaf te schakelen.

Inhoudsstructuur content-tree

Met de inhoudsstructuur kunt u snel door de sitehiërarchie in het zijpaneel navigeren en veel informatie over de pagina's in de huidige map bekijken.

Met het zijpaneel van de inhoudsboomstructuur met een lijstmening of kaartmening, kunnen de gebruikers de hiërarchische structuur van het project gemakkelijk zien. Ze kunnen gemakkelijk door de inhoudsstructuur navigeren met het zijpaneel van de inhoudsstructuur en gedetailleerde pagina-informatie weergeven in de lijstweergave.

Inhoudsstructuur

NOTE
Wanneer een item in de hiërarchische weergave is geselecteerd, kunt u met de pijltoetsen snel door de hiërarchie navigeren.
Zie de sneltoetsen voor meer informatie .

Tijdlijn timeline

De tijdlijn kan worden gebruikt om gebeurtenissen te bekijken en/of te initiëren die op de geselecteerde bron zijn voorgekomen. U opent de tijdlijnkolom met de railkiezer:

In de tijdlijnkolom kunt u:

Deze opties zijn toegankelijk via de chevron naast de Opmerking veld.

Tijdlijn

Verwijzingen references

Verwijzingen toont om het even welke verbindingen aan het geselecteerde middel. In het dialoogvenster Sites console verwijzingen voor pagina's toont:

 • Lanceringen

 • Live kopieën

 • Taalkopieën

 • Content references:

  • koppelingen van andere pagina's naar de geselecteerde pagina
  • inhoud die door de component Reference van de geselecteerde pagina is geleend of geleend, of beide

bh-28

Filter filter

Hiermee wordt een deelvenster geopend dat lijkt op zoekenmet de juiste locatiefilters ingesteld, zodat u de inhoud die u wilt bekijken verder kunt filteren.

Filter

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2