Uw Postvak IN your-inbox

U kunt meldingen ontvangen van verschillende AEM, zoals workflows en projecten, bijvoorbeeld over:

 • Taken:

  • Deze kunnen ook worden gemaakt op verschillende punten binnen de AEM-interface, bijvoorbeeld onder Projecten,
  • dit kan het resultaat zijn van een workflow Taak maken of Projecttaak maken stap.
 • Workflows:

  • tijdelijke items die acties vertegenwoordigen die u op pagina-inhoud moet uitvoeren;

   • dit is het product van de workflow Deelnemer stappen
  • items zijn mislukt, zodat beheerders de mislukte stap opnieuw kunnen proberen.

U ontvangt deze meldingen in uw eigen Postvak IN waar u ze kunt bekijken en actie kunt ondernemen.

NOTE
Uit-van-de-doos AEM wordt voorgeladen met administratieve taken die aan de groep van de beheerdergebruiker worden toegewezen. Zie Administratieve taken buiten de box voor meer informatie.
NOTE
Zie ook voor meer informatie over de objecttypen:

Postvak IN van koptekst inbox-in-the-header

Van om het even welke consoles wordt het huidige aantal punten in uw inbox getoond in de kopbal. De indicator kan ook worden geopend om of snelle toegang tot de pagina's te verlenen die acties of toegang tot inbox vereisen:

wf-80

NOTE
Bepaalde acties worden ook weergegeven in het gedeelte kaartweergave van de juiste bron.

Administratieve taken buiten de box out-of-the-box-administrative-tasks

Uit-van-de-doos AEM wordt voorgeladen met vier taken die aan de groep van de beheerdergebruiker worden toegewezen.

De Postvak IN openen opening-the-inbox

U opent als volgt het AEM-vak:

 1. Klik op de indicator op de werkbalk.

 2. Selecteer Alles bekijken. De AEM Inbox wordt geopend. In de inbox ziet u items uit workflows, projecten en taken.

 3. De standaardweergave is Lijstweergave, maar u kunt ook schakelen naar Kalenderweergave. Dit gebeurt met de weergavekiezer (werkbalk, rechtsboven).

  Voor beide weergaven kunt u ook definiëren Instellingen weergeven; de beschikbare opties zijn afhankelijk van de huidige weergave.

  wf-79

NOTE
De inbox werkt als console, gebruik dus Globale navigatie of Zoeken om naar een andere locatie te gaan wanneer u klaar bent.

Postvak IN - Lijstweergave inbox-list-view

In deze weergave worden alle items weergegeven, samen met belangrijke relevante informatie:

wf-82

Postvak IN - Kalenderweergave inbox-calendar-view

In deze weergave worden de items weergegeven op basis van hun positie in de kalender en de exacte weergave die u hebt geselecteerd:

wf-93

U kunt:

 • een specifieke weergave te selecteren; Tijdlijn, Kolom, Lijst

 • de taken opgeven die moeten worden weergegeven volgens Schema; Alles, Geplant, In uitvoering, Binnenkort, Achterstallig

 • boor neer voor meer gedetailleerde informatie over een punt

 • Selecteer een datumbereik waarop u de weergave wilt scherpstellen:

wf-91

Postvak IN - Instellingen inbox-view-settings

Voor beide weergaven (Lijst en Kalender) kunt u instellingen definiëren:

 • Kalenderweergave

  Voor Kalenderweergave u kunt configureren:

  • Groeperen op
  • Planning of Geen
  • Kaartgrootte

  wf-92

 • Lijstweergave

  Voor Lijstweergave u kunt het sorteermechanisme configureren:

  • Veld sorteren
  • Sorteervolgorde

  wf-83

Inbox - Admin Control inbox-admin-control

Met de optie Beheer beheren kunnen beheerders:

 • De kolommen AEM Postvak IN aanpassen

 • Koptekst en logo aanpassen

 • De weergave van navigatiekoppelingen in koptekst bepalen

De optie Beheer is alleen zichtbaar voor de leden van de administrators of workflow-administrators groep.

 • Kolomaanpassing: Pas een AEM Inbox aan om de standaardtitel van een kolom te wijzigen, de positie van een kolom opnieuw te ordenen en extra kolommen weer te geven op basis van de gegevens van een workflow.

  • Kolom toevoegen: Selecteer een kolom die u wilt toevoegen in AEM Postvak IN.
  • Kolom bewerken: Plaats de muisaanwijzer op de kolomtitel en selecteer bewerken om een kolomweergavenaam in te voeren.
  • Kolom verwijderen: Selecteer de delete pictogram om de kolom uit AEM Inbox te verwijderen.
  • Kolom verplaatsen: Sleep de move pictogram om een kolom naar een nieuwe positie in AEM Inbox te verplaatsen.

  beheer

 • Aanpassing branding

  • Koptekst aanpassen: Geef de tekst op die in de koptekst moet worden weergegeven ter vervanging van de standaardtekst Adobe Experience Manager tekst.

  • Logo aanpassen: Geef de afbeelding op die in de koptekst moet worden weergegeven als logo. Upload een afbeelding in Digital Asset Management (DAM) en verwijs naar die afbeelding in het veld.

 • Gebruikersnavigatie

  • Navigatieopties verbergen: Selecteer deze optie om de beschikbare navigatieopties in de koptekst te verbergen. De navigatieopties omvatten verbindingen aan andere oplossingen, de verbinding van de Hulp, en de auteursopties beschikbaar op het Tikken van het embleem of de tekst van Adobe Experience Manager.
 • Opslaan: Klik deze optie om de montages te bewaren.

Actie ondernemen op een item taking-action-on-an-item

NOTE
Hoewel het mogelijk is meerdere items te selecteren, kunnen acties slechts op één item tegelijk worden uitgevoerd.
 1. Als u een actie wilt uitvoeren op een item, selecteert u de miniatuur voor het desbetreffende item. Pictogrammen voor de acties die op dat item van toepassing zijn, worden weergegeven op de werkbalk:

  wf-84

  De acties zijn geschikt voor het item en omvatten:

  • Voltooid handeling, bijvoorbeeld een taak of workflowitem.

  • Opnieuw toewijzen/Delegeren een object.

  • Openen een item; afhankelijk van het type item kan deze handeling:

   • itemeigenschappen weergeven
   • een geschikt dashboard of een geschikte wizard voor verdere actie openen
   • open gerelateerde documentatie
  • Stap terug naar een vorige stap.

  • Bekijk de lading voor een werkschema.

  • Maak een project van het item.

  note note
  NOTE
  Zie voor meer informatie:
 2. Afhankelijk van het geselecteerde item wordt een handeling gestart, bijvoorbeeld:

  • er wordt een dialoog geopend die op de actie is toegesneden .
  • er wordt een wizard Handelingen gestart.
  • er wordt een documentatiepagina geopend .

  Bijvoorbeeld: Opnieuw toewijzen Hiermee wordt een dialoogvenster geopend:

  wf-85

  Afhankelijk van of een dialoogvenster, wizard, documentatiepagina is geopend, kunt u:

  • Bevestig de juiste actie, bijvoorbeeld Opnieuw toewijzen.
  • Annuleer de handeling.
  • Pijl-terug; als bijvoorbeeld een wizard Handelingen of een documentatiepagina is geopend, kunt u terugkeren naar het Postvak IN.

Een taak maken creating-a-task

In het Postvak IN kunt u taken maken:

 1. Selecteren Maken vervolgens Taak.

 2. Vul de vereiste velden in het dialoogvenster Basis en Geavanceerd tabs; alleen de Titel is verplicht, zijn alle andere facultatief:

  • Basis:

   • Titel
   • Project
   • Geadresseerde
   • Inhoud; dit is een verwijzing van de taak naar een locatie in de repository, vergelijkbaar met Payload.
   • Beschrijving
   • Taakprioriteit
   • Begindatum
   • Vervaldatum

  wf-86

  • Geavanceerd

   • Naam: dit wordt gebruikt om de URL te vormen; als deze leeg is, wordt deze gebaseerd op de Titel.

  wf-87

 3. Selecteren Verzenden.

Een project maken creating-a-project

Voor bepaalde taken kunt u een Project op basis van die taak :

 1. Selecteer de gewenste taak door op de miniatuur te tikken of te klikken.

  note note
  NOTE
  Alleen taken die zijn gemaakt met de Maken van de Inbox kan worden gebruikt om een project tot stand te brengen.
  Workitems (van een workflow) kunnen niet worden gebruikt om een project te maken.
 2. Selecteer Project maken op de werkbalk om de wizard te openen.

 3. Selecteer de gewenste sjabloon en Volgende.

 4. Geef de vereiste eigenschappen op:

  • Basis

   • Titel
   • Beschrijving
   • Begindatum
   • Vervaldatum
   • Gebruiker en rol
  • Geavanceerd

   • Naam
  note note
  NOTE
  Zie Een project maken voor volledige informatie.
 5. Selecteren Maken om de actie te bevestigen.

Items in AEM Postvak IN filteren filtering-items-in-the-aem-inbox

U kunt de vermelde items filteren:

 1. Open de AEM Inbox.

 2. Open de filterkiezer:

  wf-88

 3. U kunt de vermelde items filteren op basis van een reeks criteria, waarvan er vele kunnen worden verfijnd, bijvoorbeeld:

  wf-89

  note note
  NOTE
  Met Instellingen weergeven u kunt de sorteervolgorde ook configureren wanneer u de Lijstweergave.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2