Info Adobe Experience Manager Assets als DAM-oplossing administering-assets

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

AEM Assets is een DAM-hulpmiddel (Digital Asset Management) dat deel uitmaakt van het Experience Manager en stelt uw onderneming in staat om digitale middelen te beheren en te distribueren. Gebruikers in een organisatie kunnen vele typen digitale elementen beheren, opslaan en openen, zoals afbeeldingen, video's, documenten, audioclips, 3D-bestanden en rijke media voor gebruik op het web, in gedrukte vorm en voor digitale distributie.

Wat is Digital Asset Management? what-is-digital-asset-management

Assets biedt bedrijfsbrede uitwisseling en distributie van de belangrijkste digitale middelen van een organisatie. Gebruikers in een organisatie kunnen digitale elementen zoals afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video en documenten via een webinterface (of een CIF- of WebDAV-map) opslaan, beheren en benaderen.

Assets vermogen van Experience Manager Hiermee kunt u het volgende doen:

 • Voeg en deel beelden, documenten, audiodossiers, en videodossiers in diverse dossierformaten toe.
 • Elementen beheren door deze te groeperen op tags, lichtbakken of sterren (uw favorieten). Annotaties toevoegen aan elementen.
 • U kunt elementen zoeken door te zoeken in bestandsnamen, de volledige tekst van documenten en door datums, documenttype en codes te zoeken.
 • Voeg metagegevens voor elementen toe of bewerk deze. Metagegevens worden automatisch bijgewerkt met het bijbehorende element. U kunt metagegevens van elementen importeren of exporteren.
 • Voer beeldbewerkingsfuncties uit, zoals schalen en afbeeldingsfilters toevoegen. U kunt meerdere digitale elementen tegelijk importeren en exporteren met een WebDAV- of CIF-map.
 • Gebruik workflows en meldingen om gezamenlijke verwerking en downloads van een set elementen mogelijk te maken en toegangsrechten voor elementen te beheren.

Experience Manager Assets is geïntegreerd met Experience Manager Sites aem-assets-fully-integrated-in-cq-wcm

Assets volledig geïntegreerd met Sites en werkt naadloos voor alle gebruiksgevallen. Wanneer u bijvoorbeeld webpagina's ontwerpt, worden de Sites auteurs kunnen de digitale middelen vinden en gebruiken via de Inhoudszoeker. De gebruikersinterface van Assets is gelijk aan die van Sites. Zie een overzicht van sites voor volledige informatie.

De basisgebruikersinterface is gelijk aan die van Sites. Zie Overzicht van de sites voor volledige informatie.

Digitaal middelenbeheer versus imageonderdeel digital-asset-management-versus-image-component

Houd rekening met de levenscyclus van de afbeelding wanneer u bepaalt of een afbeelding in de DAM-opslagplaats moet worden geplaatst of een afbeeldingscomponent moet worden gebruikt:

 • Als de afbeelding dezelfde levenscyclus heeft als de pagina, gebruikt u de component Image.
 • Als de afbeelding een aparte levenscyclus heeft, bijvoorbeeld als u de afbeelding tweemaal of buiten WCM gebruikt, gebruikt u Assets.

Wat zijn digitale middelen? what-are-digital-assets

Middelen zijn digitale documenten, afbeeldingen, video of audio (of een deel daarvan) die meerdere uitvoeringen kunnen hebben. Het kan ook subelementen hebben, bijvoorbeeld lagen in een Photoshop-bestand, dia's in een PowerPoint-bestand, pagina's in een PDF, bestanden in een ZIP.

Een element is in wezen een binair plus metagegevens plus uitvoeringen plus subelementen. Zie de DAM Performance Guide voor nadere informatie.

CAUTION
Het uploaden en/of bewerken van een groot volume aan elementen (in het bijzonder afbeeldingen) kan van invloed zijn op de prestaties van uw Experience Manager implementatie.

Experience Manager Assets terminologie aem-assets-terminology

Wanneer u werkt met digitale middelen in Experience ManagerHet is handig als u de volgende terminologie begrijpt:

 • Verzameling: Een verzameling elementen op basis van de fysieke locatie (map), algemene eigenschappen (opgeslagen zoekmap) of de selectie van de gebruiker (lichtbakmappen).

 • Metagegevens Assets beschikken over metagegevens, zoals auteur, vervaldatum en DRM-gegevens (Digital Rights Management). Metagegevens zijn toegankelijk. Assets ondersteunt de volgende verschillende algemene metagegevensschema's uit het vak:

  • Dublin Core: inclusief auteur, beschrijving, datum, onderwerp, enzovoort.
  • IPTC: inclusief gebeurtenis, model, locatie, enzovoort.
  • WCM: pagina-eigenschappen opnemen, On Time en Off Time, enzovoort.
 • Tags: Assets kunnen worden gelabeld en geclassificeerd. Zie elementen ordenen.

 • Uitvoeringen: Een vertoning is de binaire representatie van een element. Assets altijd een primaire representatie hebben, namelijk die van het geüploade bestand. Ze kunnen een aantal aanvullende voorstellingen hebben die bijvoorbeeld worden gemaakt door aangepaste workflowstappen of wanneer een element wordt geüpload. Uitvoeringen kunnen een andere grootte hebben, met een andere resolutie, met een toegevoegd watermerk of een ander gewijzigd kenmerk.

 • Versies: Met Versioning maakt u een momentopname van digitale elementen op een bepaald tijdstip. U kunt middelen aan vorige versies herstellen. Zie versioning in Assets.

 • Subactiva: Subelementen zijn elementen die een element vormen, bijvoorbeeld lagen in een Adobe Photoshop bestand of pagina's in een PDF-bestand. In AssetsU kunt subelementen beheren op dezelfde manier als elementen.

Werken met digitale middelen how-to-work-with-assets

U voert een actie op een middel of een inzameling uit. Met handelingen kunt u elementen, verzamelingen en uitvoeringen maken of wijzigen. Veel van de basishandelingen die u uitvoert op elementen - uploaden, verwijderen, bijwerken, opslaan van subelementen - activeren vooraf geconfigureerde workflows. Deze worden automatisch ingeschakeld Assets en worden in detail beschreven Assets mediahandlers.

De taken u met deze pre-gevormde werkschema's kunt uitvoeren:

 • Sla het middel op in de opslagplaats of verwijder het middel uit de opslagplaats.
 • Metagegevens voor het element extraheren en opslaan; de afzonderlijke metagegevensitems worden opgeslagen als XMP.
 • Rendities en miniaturen genereren voor het element, inclusief indien nodig automatisch vergroten/verkleinen en bijsnijden.
 • Transcodeer het element waar nodig. Zo wordt video voor mobiel gebruik en webgebruik getranscodeerd met 24 frames per seconde. Download video met 30 frames per seconde. Audio voor mobiel en webgebruik wordt getranscodeerd met 128 Kbps, audio voor downloaden met 192 Kbps.

U kunt workflows ook handmatig toepassen. Zie Media Handlers voor middelenvoor een lijst met standaardworkflows.

Experience Manager Assets en Media Library cq-dam-vs-cq-medialibrary

Zie Middelen en Media Library voor informatie over de verschillen.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2