De Rich Text Editor gebruiken om inhoud te ontwerpen use-rich-text-editor-to-author-content

De Rich Text Editor (RTE) is een basisbouwsteen voor het invoegen van tekstuele inhoud in AEM. Het vormt de basis van verschillende componenten, waaronder:

 • Tekst
 • Tekstafbeelding
 • Tabel

Plaatselijk bewerken in-place-editing

Als u een op tekst gebaseerde component met één klik selecteert, wordt de knop componentwerkbalk zoals bij elke component.

screen_shot_2018-03-21at163054

Als u nogmaals tikt of erop klikt, of de component aanvankelijk selecteert met een langzaam dubbelklikken, wordt ter plekke bewerken geopend met een eigen werkbalk. Hier kunt u de inhoud bewerken en basisopmaakwijzigingen aanbrengen.

screen_shot_2018-03-21at163214

Deze werkbalk bevat de volgende opties:

 • Indeling: Hiermee kunt u Vet, Cursief en Onderstrepen instellen.
 • Lijsten: Hiermee kunt u lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken of de inspringing instellen.
 • Hyperlink
 • Ontkoppelen
 • Volledig scherm
 • Sluiten
 • Opslaan

Volledig scherm bewerken full-screen-editing

Tik voor op tekst gebaseerde componenten op de modus Volledig scherm op de werkbalk Modus Volledig scherm bewerken Hiermee opent u de RTF-editor en verbergt u de rest van de pagina-inhoud.

In de modus Volledig scherm worden alle geconfigureerde opties weergegeven die u kunt gebruiken voor ontwerpen. De beschikbaarheid is opties afhankelijk van de configuratie.

screen_shot_2018-03-21at163248

Extra opties voor teksteditors met tekstopmaak zijn:

 • Anker: Maak een anker in de tekst waarnaar u later kunt koppelen.
 • Tekst links uitlijnen
 • Tekst centreren
 • Tekst rechts uitlijnen

Sluit de modus Volledig scherm door op het pictogram Minimaliseren te klikken.

screen_shot_2018-03-21at163323

NOTE
Het kopiëren van genestelde lijsten van Word van Microsoft in RTE kan inconsistente resultaten geven en kan handaanpassing vereisen na het kleven van de tekst in RTE.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2