Adobe Experience Manager 6.5 Laatste Opmerkingen bij de release Service Pack aem-service-pack-release-notes

Gegevens vrijgeven release-information

Product
Adobe Experience Manager 6,5
Versie
6.5.18.0.
Type
Service Pack-release
Datum
donderdag 24 augustus 2023
URL downloaden
Softwaredistributie

Wat is inbegrepen in Experience Manager 6.5.18.0. what-is-included-in-aem-6518

Experience Manager 6.5.18.0 omvat nieuwe eigenschappen, zeer belangrijke klant-gevraagde verhogingen, insectenmoeilijke situaties, en prestaties, stabiliteit, en veiligheidsverbeteringen die sinds de aanvankelijke beschikbaarheid van 6.5 in April 2019 zijn vrijgegeven. Dit servicepack installeren op Experience Manager 6.5

Enkele belangrijke functies en verbeteringen in deze release zijn onder andere:

Belangrijkste kenmerken

 • Middelen, Dynamic Media - Ondersteuning voor meerdere bijschriften en audiotracks voor video's in Dynamic Media—U kunt nu eenvoudig meerdere ondertitels en meerdere audiotracks toevoegen aan een primaire video. Dit betekent dat uw video's toegankelijk zijn voor een breed publiek. U kunt één gepubliceerde primaire video aanpassen aan een wereldwijd publiek in meerdere talen en de richtlijnen voor toegankelijkheid voor verschillende geografische regio's naleven. Auteurs kunnen de ondertitels en audiotracks ook beheren vanaf één tabblad in de gebruikersinterface.

 • Middelen - Vanuit de zoekresultaten kunt u nu naar de maplocatie navigeren die een element bevat waarmee u verschillende taken voor middelenbeheer kunt uitvoeren. (ACTIVA-23182)

Belangrijke verbeteringen

 • De Plukker van Polaris van Plaatsen in de Fragmenten van de Inhoud heeft betere prestaties. (SITES-14092)

 • Gebruikers van de Pagina-editor/afbeeldingscomponent van Sites konden naar elementen van de Cloud Service voor externe middelen verwijzen. (SITES-13448, SITES-13433)

 • Om snel een project in de mening van de Lijst te vinden, waar u vele projecten in uw systeem kunt hebben, steunt de Adobe nu server-zijhet sorteren. Projectknooppunten worden op de achtergrond gesorteerd op basis van de kolom die door de gebruiker is geselecteerd voordat ze in de gebruikersinterface worden weergegeven. (NPR-41027)

 • AEM 6.5.18.0 ondersteunt MongoDB 5.0 tot 6.0.

Verouderde functie

 • ActiveMQ in AEM is vervangen. ActiveMQ is gebruikt voor communicatie tussen twee AEM Publish-instanties. Adobe raadt klanten aan een taakverdelingsmechanisme te gebruiken.

Forms

 • Verbeterde fout behandeling met de managers van de douanefout in de regelredacteur - U kunt nu een aangepaste functie aanroepen (met behulp van de clientbibliotheek) als reactie op een fout die door een externe service is geretourneerd. En u kunt eindgebruikers een op maat gesneden reactie geven. Of u kunt specifieke acties uitvoeren voor fouten die door een service worden geretourneerd. Bijvoorbeeld, kunt u een douanewerkschema in de achtergrond voor specifieke foutencodes aanhalen of de klant meedelen dat de dienst neer is

 • Verbeterde Adobe Sign Workflow-stap - Adobe Sign-workflowstap in AEM Workflows is beschikbaar met de volgende verbeteringen.

  • Uitgebreide beveiliging met verificatie op basis van overheidsidentiteitskaart voor Adobe Sign - Verificatie op basis van Adobe Acrobat Sign-gebruikersnaam biedt een extra verificatielaag. Het stelt gebruikers in staat hun identiteit te verifiëren met behulp van door de overheid afgegeven id's (rijbewijs, nationale identiteitskaart, paspoort). Door vertrouwde identificatiedocumenten te gebruiken, voegt deze verbetering een extra niveau van vertrouwen aan het ondertekeningsproces toe, die het ideaal maakt voor scenario's die verhoogde veiligheid, naleving, en gebruikersbevestiging vereisen.

  • Verbeterde transparantie met audittrail voor Adobe Sign-documenten - Gebruik de functie Audittrail voor meer informatie over de levenscyclus van uw Adobe Sign-documenten. Met het audittrail, kunt u een uitvoerig verslag van alle acties en interactie handhaven met betrekking tot uw documenten. Dit omvat gegevens zoals wie het document heeft bekeken, bewerkt of ondertekend, samen met tijdstempels voor elke gebeurtenis. Deze verbetering is van cruciaal belang voor het handhaven van de naleving, het oplossen van geschillen en het verzekeren van de integriteit van uw digitale overeenkomsten.

  • De rollen voor overeenkomstontvangers uitbreiden tot buiten alleen de ondertekenaar - Met Adobe Acrobat Sign kunt u de rollen voor overeenkomstontvangers uitbreiden naar een andere plaats dan alleen de ondertekenaar, zodat ze beter aansluiten op hun workflowvereisten. Wanneer toegelaten, heeft elke ontvanger in een Overeenkomst zijn rol individueel configureerbaar, met Ondertekenaar die het gebrek is.

 • AEM Forms op JEE volledig installatieprogramma - Het servicepakket biedt een volledig installatieprogramma voor AEM Forms op JEE dat ondersteuning biedt voor meerdere nieuwe softwarecombinaties, waaronder:

  • Microsoft® Windows Server 2022
  • Microsoft® Active Directory 2022
  • Oracle WebLogic 14C op Windows Server 2022
  • Red Hat® JBoss® 7.4.10
  • MongoDB 6.0
  • MySQL JDBC-connector 8

Als u de nieuwste software voor uw AEM 6.5 Forms in JEE-omgeving installeert of wilt gebruiken, raadt Adobe u aan AEM 6.5.18.0 Forms in te voeren in het volledige installatieprogramma van JEE. Raadpleeg de documentatie voor AEM Forms op JEE of AEM Forms op OSGi voor meer informatie over de volledige lijst met nieuw toegevoegde en vervangen software.

Opgeloste problemen in Service Pack 18 fixed-issues

Sites sites-6518

 • Met de Bulkeditor kunt u de eigenschappen van meerdere pagina's bijwerken door het gereedschap tsv Exporteren, wijzigingen offline doorvoeren en vervolgens het dialoogvenster tsv terug naar Experience Manager. Hoewel de pagina's zijn bijgewerkt, bevat de eigenschap JCR cq:lastModified is niet bijgewerkt en bevindt zich in de tijdlijn. (SITES-14072)
 • De verwijzing van de verbinding wordt niet bijgewerkt binnen een Fragment van de Ervaring wanneer het creëren van een levende exemplaar of de uitrol van een Fragment van de Ervaring. (SITES-14759)
 • Een actie van de workflowsynchronisatie werd toegevoegd aan de uit-van-de-doos standaard uitrolconfiguratie van de Experience Manager, de "pagina Rollout en subpages", van de ouderpagina, en de asynchrone baan ontbreekt met uitzondering NullPointer. De bronlocatiepagina (en-us) bestaat niet in het bovenliggende element, maar wel op de doellocatie (Live copy) (en). (SITES-12207)
 • U hebt een 'en'-pagina die jcr:description en heeft de pagina ter vertaling verzonden. De jcr:description wordt vertaald en het bezit is aanwezig onder lancering. Wanneer de lancering echter wordt bevorderd, jcr:description wordt niet bijgewerkt op de pagina. (SITES-13146)
 • Gelokaliseerde inhoud in Live kopie gaat verloren na het rollout van de blauwdruk. (SITES-12602)

Gebruikersinterface Admin sites-adminui-6518

 • Als de schrappingstoestemming van een gebruiker door middel van gebruikersadmin console wordt verwijderd, ziet de gebruiker niet meer de knoop van "Eigenschappen"in de console sites.html (wanneer het selecteren van de pagina). Deze optie is echter beschikbaar als de gebruiker de pagina-editor opent. (SITES-14341)
 • Wanneer een map veel pagina's bevat en elke map een groot aantal versies heeft, wordt bij gebruik van de functie Vergelijkingsversie de belasting voor de instantie hoog. Wanneer meerdere gebruikers de functie tegelijkertijd gebruiken, kan de instantie omlaag gaan. (SITES-13026)

Content Fragments sites-contentfragments-6518

 • Er is een probleem ontdekt met de uitzonderingsbehandeling in het dialoogvenster RemoteAssetClientImpl. Wanneer een IOException of RuntimeException terwijl het vragen van de meta-gegevens voorkomt, probeert de huidige draad om gedeelde httpClient te sluiten en opnieuw te creëren die in een cascade van andere fouten in de draden kon resulteren. (SITES-14092)
 • Wanneer auteurs het RTF-veld in een inhoudsfragment invullen en een afbeelding in een koppeling invoegen, wordt het foutbericht weergegeven wanneer het inhoudsfragment wordt opgevraagd via de GraphQL API Exception while fetching data (/genericContentByPath) : null wordt geretourneerd. Deze fout is alleen opgetreden als er een koppeling was met een afbeelding in de fout. Als u de afbeelding uit de koppeling verwijdert, ging het foutbericht weg. (SITES-13988)
 • De GraphQL-implementatie van Experience Manager 6.5 was niet op dezelfde manier verlopen als de meester en er ontbraken enkele belangrijke correcties. (SITES-13096)
 • Een verplichte HTTP-header is nodig voor toegang tot het eindpunt van de metagegevensservice. (SITES-13068)

Kernonderdelen sites-core-components-6518

 • Met de functie voor het selecteren van elementen wordt geen bijgewerkte lijst met elementen opgehaald wanneer deze wordt gesloten en opnieuw geopend. Als nieuwe elementen in de repository worden geüpload, worden ze pas weergegeven in de assetkiezer als de pagina met de assetkiezer is vernieuwd. (SITES-14828)
 • De gebruikersinterface van de de selecteur van activa, die in de redacteur van Plaatsen (CS) wordt geïntegreerd, reageert niet wanneer het venster wordt verminderd. (SITES-14127)
 • De configuratie van Adobe IMS (Identity Management System) voor de integratie van Asset Selector accepteerde onjuiste waarden. (SITES-13962)
 • Als Asset Selector is geïntegreerd in de component Sites Image, mag deze geen andere elementen dan de afbeelding selecteren. (SITES-13879)
 • Nadat de aanmelding is voltooid, wordt de gebruiker omgeleid naar de Pagina-editor. De gebruiker moet de kiezer voor middelen opnieuw openen om Externe elementen te kiezen. (SITES-13851)
 • De Remote Asset Picker leidt altijd naar de werkgebiedomgeving van Adobe IMS (Identity Management System). (SITES-13448, SITES-13433)

Pagina-editor sites-pageeditor-6518

 • Wanneer de auteur Pagina-eigenschappen opent, wordt in het dialoogvenster een onjuiste weergave weergegeven. Er is dus een extra horizontale schuifbalk en extra marges zichtbaar. (SITES-14502)
 • De stijlen die in Experience Manager 6.5, Service Pack 17, voor anker en body-tag zijn toegevoegd, veroorzaakten CSS-problemen. Ankertags zijn niet onderstreept weergegeven in Auteur. (SITES-14261)

Assets assets-6518

 • De schermlezer kondigt de toestand voor uitvouwen of samenvouwen van het dialoogvenster Start Crop tijdens het bewerken van een element. (NPR-40593)
 • Experience Manager geeft fout- en waarschuwingsberichten weer tijdens het uploaden van een element op AEM 6.5.17.0-instantie. (ACTIVA-26232)
 • Wanneer u middelen van een omslag met volledige toegang tot activa van een omslag met read-only toegang met elkaar in verband brengt, toont de Experience Manager een foutenmelding, maar leidt nog tot een gedeeltelijk verband tussen de twee activa. (ACTIVA-25832)
 • Verbonden elementen werken niet tussen een AMS-instantie en een Cloud Service-instantie. (ACTIVA-24930)
 • Tijdens het bewerken van Metadata Schema Forms worden de waarden van On time en Off time velden worden niet correct opgeslagen. (ACTIVA-24871)
 • Als u het rapport Slimme tags genereert voor de opgeleide tags, worden de tags met lage betrouwbaarheidsscores niet weergegeven. (ACTIVA-24109)
 • Experience Manager geeft een leeg scherm weer terwijl u een afbeelding bewerkt en annoteert in de kolomweergave. (ACTIVA-24108)
 • Schermlezers geven het doel van het veld Gebruiker toevoegen niet aan wanneer u een verzameling maakt. (ACTIVA-21736)
 • De Verzamelingen label is niet gelokaliseerd op de pagina Eigenschappen van verzamelingen. (ACTIVA-21102)
 • Wanneer u een regel toevoegt of een bestaande regel bewerkt met het standaardformulier Metagegevensschema, worden de talen in de vervolgkeuzelijst niet gelokaliseerd. (ACTIVA-2012)
 • Experience Manager geeft een niet-gelokaliseerd foutbericht weer bij het toevoegen van een JSON-pad in het metagegevensschema. (ACTIVA-2012)
 • De tijdlijnoptie op de linkernavigatie toont niet de aangewezen contrastverhouding. (ACTIVA-17348)
 • Kalenderelementen maken geen gebruik van de vereiste ARIA-kenmerken. (ACTIVA-17282)
 • In de navigatietekst links wordt de juiste contrastverhouding niet weergegeven. (ACTIVA-17268)
 • De lichtbakafbeelding wordt niet verborgen voor schermlezers. (ACTIVA-17263, ACTIVA-17242)
 • De status van een actieve gebruikersinterface biedt geen geschikte contrastverhouding voor de achtergrond. (ACTIVA-17260)
 • De schermlezer herkent tijdens het annoteren van een element de Save as version of Start workflow navigeren met de pijltoetsen op het toetsenbord. (ACTIVA-17253)
 • Bepaalde rollen van ARIA bevatten niet de aangewezen kindrollen op de homepage van Activa. (ACTIVA-17248)
 • Wanneer u met het toetsenbord naar de bewerkingsopties voor een element van een afbeeldingstype navigeert, Launch Map wordt niet herkend en gaat de toetsenbordfocus naar de knop Annuleren. (ACTIVA-17238)

Dynamic Media assets-dm-6518

 • Wanneer VTT niet kan worden gedownload, is de video niet zichtbaar. Er wordt een leeg scherm weergegeven, terwijl de videoscrubber voorwaarts wordt weergegeven. (ACTIVA-21909)
 • Wanneer u met Tab op het toetsenbord navigeert, gaat de focus niet naar meerdere besturingselementen onder de video. Als zodanig zijn ze niet toegankelijk. Verbeterde toetsenbordnavigatie voor interactieve video's. (ACTIVA-25749)
 • Voorinstellingen van de viewer met vaste functionaliteit die worden weergegeven in de Dynamic Media-component. (ACTIVA-22922)
 • Verwijderd "Beeldverwerking" op het tabblad Algemene instellingen Beveiliging. (ACTIVA-24618)
 • Correctie van activa die niet aan Dynamic Media en StringIndexOutOfBoundsException konden uploaden. (ACTIVA-25787)
 • Er is een visuele asterisk toegevoegd voor het verplichte bewerkingsveld 'width' op het tabblad 'Basic'. (ACTIVA-25741)
 • Watermark Dynamic Media Rendition is nu gedownload. (ACTIVA-26173)
 • De limiet van 127 tekens voor namen van niet-video-elementen wordt opnieuw ingesteld. (ACTIVA-26074)

Forms forms-6518

 • Document Services

  • Wanneer een gebruiker een transformPDF-service gebruikt, mislukt deze met een uitzondering: java.lang.ClassNotFoundException: default task-158Class name com.adobe.internal.afml.AFMLExceptionInvalidParameter from package com.adobe.internal.afml (FORMS-9957)
  • Als de server wordt afgesloten tijdens het genereren van een PDF-document, worden fouten bij het uitvoeren van een opstarttaak na de server gegenereerd. Het argument -Dcom.adobe.livecycle.dsc.deferServiceStart=true moet tijdens het opstarten van de server worden toegevoegd. (FORMS-9836)
  • Als een gebruiker probeert om PDF samen te voegen gebruikend de methode AssemblerService.Invoke, ontbreekt de assembleur om de taak uit te voeren. (FORMS-9550)
  • Wanneer u aan AEM 6.5.15.0 Service Pack op milieu's OSGI en JEE bevordert, houdt de dienst van de Assembler gebruikend een specifiek malplaatje op het werk. (FORMS-9355, FORMS-9445, FORMS-9408)
  • Java™ garbage collection is unable to clear old-gen heap on an AEM Forms OSGi server, because the Global Timeout for XMLFormService is not configured to a proper value. (FORMS-9384, FORMS-9035)
  • Tijdens het weergeven van de PDF-voorvertoning van een adaptief formulier worden de ongewenste Java™-stackdumps weergegeven in de foutlogboeken. (FORMS-8865)
  • Wanneer een gebruiker de documentstatus voor documenten in de sectie met documentdetails bekijkt, wordt deze niet correct weergegeven. (FORMS-8946, FORMS-10424)
  • Wanneer een gebruiker upgradet naar AEM Forms en de sendToPrinter-service gebruikt, neemt het heapgebruik voortdurend toe. (FORMS-10148)
  • Op JBoss® 7.4 EAP-server mislukt de e-mailfunctionaliteit met java.io.IOException. (FORMS-10138)
  • Wanneer een gebruiker de dienst transformPDF gebruikt, ontbreekt het met een fout: java.lang.ClassNotFoundException: default task-158Class name com.adobe.internal.afml.AFMLExceptionInvalidParameter from package com.adobe.internal.afml(FORMS-9957)
  • Na bevordering aan AEM Service Pack 6.5.14.0, komt de kwestie in de assembleerdienst voor wanneer het gebruiken van een specifiek malplaatje voor. (FORMS-9445, FORMS-9408)
 • Adaptieve Forms

  • Wanneer een gebruiker een aangepaste functie probeert aan te roepen zonder een veld te wijzigen, zoals het instellen van de waarde van een ander veld, mislukt dit. (FORMS-9921)

  • Wanneer u werkt met de aangepaste foutfunctie voor de Rule Editor in een adaptief formulier, treden de volgende fouten op:

   • Wanneer een gebruiker @param probeert te gebruiken{boolean} met een functie staat de regeleditor niet toe dat Booleaanse waarden worden doorgegeven aan een functie.
   • Wanneer een gebruiker @param probeert te gebruiken{string} met een functie, ontbreekt de regelredacteur om de facultatieve waarden en de waarschuwingen van onvolledige regels over te gaan. (FORMS-9816, FORMS-9815)
  • De formulieren-gebruikersgroep roept de Redacteur van de Regel tweemaal in een Aangepast Vorm. (FORMS-9051)

  • Wanneer een gebruiker in een visuele editor een object Form selecteert, wordt het hele object field instance doorgegeven aan de aangepaste functie in plaats van alleen de waarde van het veld. (FORMS-10015)

  • Wanneer een gebruiker een op een basiscomponent gebaseerd adaptief formulier maakt en een tekstinvoercomponent toevoegt, Is Empty en Is Not Empty werken niet in de redacteur van de Regel. (FORMS-10098)

  • Als een veld in een op kerncomponenten gebaseerd adaptief formulier als ongeldig is gemarkeerd, wordt een wijzigingsgebeurtenis in het veld gestart. (FORMS-10087)

  • Wanneer een gebruiker een adaptief formulier probeert te maken met een complex JSON-schema, mislukt het. De fout treedt op als:

   GET /content/forms/af/katezeroone/testaf1.html HTTP/1.1] com.adobe.aemds.guide.service.impl.JsonObjectCreatorImpl Could not emit JSON with context java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException:0. (FORMS-9639)

  • Als een gebruiker in een adaptief formulier het selectievakje "Ik ga akkoord met de voorwaarden" uitschakelt, wordt dit weer ingeschakeld wanneer de gebruiker omlaag schuift. (FORMS-9458)

  • Wanneer een gebruiker een adaptief formulier opent op een Android™-apparaat met Google Chrome/Firefox en het maximaal toegestane aantal tekens invoert in een tekstvak, wordt de waarde in het tekstvak niet gewist. (FORMS-9354)

  • Wanneer het label van het selectievakje speciale tekens bevat, zoals ',', '/' of '.', wordt het desbetreffende selectievakje niet ingeschakeld wanneer u op de tekst/het label klikt. (FORMS-9313)

  • Wanneer een gebruiker de component Voorwaarden en Voorwaarden probeert te valideren, kan de component niet worden gevalideerd als de component geen focus heeft terwijl de andere component wordt gevalideerd. (FORMS-8725, FORMS-8913)

  • Als een adaptief formulier na de upgrade naar AEM 6.5.16.0 Service Pack opnieuw wordt geladen, mislukt het ophalen van de bestandsbijlage. (FORMS-8906)

  • In een adaptief formulier dat is gebaseerd op een XDP, wordt de teksttitel afgekapt en komt deze niet overeen met de toegewezen waarde als een component van het selectievakje een teksttitel bevat waaraan een numerieke waarde is toegewezen. (FORMS-8743)

  • Als een gebruiker probeert om het laden uit te voeren op een fragment dat in een adaptief formulier is ingesloten voor de auteursomgeving, worden de regels/logica die voor het fragment zijn gedefinieerd niet weerspiegeld in het formulier. (FORMS-8554, FORMS-9182)

  • Wanneer u probeert om het even welke dialoog van het Koraal in AEM 6.5.16.0 Service Pack te openen, produceert het error.log: cannot render resource uitzondering. (FORMS-8942)

  • Wanneer een gebruiker een selectievakje met één optie in een adaptief formulier probeert te vertalen, mislukt dit. (FORMS-10181)

  • Niet alle Document of Record (DoR)-sjablonen publiceren. Alleen Engelstalige, op landinstellingen gebaseerde DoR-sjablonen en de bijbehorende, op Forms gebaseerde DoR-sjablonen worden gepubliceerd. (FORMS-10535)

 • Toegankelijkheid

  • Wanneer u de component Krabbelhandtekening in een adaptief formulier gebruikt, treden de volgende fouten op:

   • Als er meer componenten zijn en u na de component Krabbelhandtekening drukt, wordt de Tab-toets niet doorgestuurd naar het dialoogvenster Handtekening. In plaats daarvan wordt de component verplaatst naar de volgende component. Alleen nadat alle componenten zijn doorlopen, wordt het document uiteindelijk naar het dialoogvenster Handtekening verplaatst.
   • Wanneer een gebruiker zich in het handtekeningdialoogvenster aanmeldt met een penseel of toetsenbord, wordt het dialoogvenster niet gesloten als u op Enter drukt.
   • Het dialoogvenster voor het bevestigen van handtekeningen kan niet worden geopend met een toetsenbord.
   • De schermlezer kan de informatie die in een dialoogvenster is ingevoerd, niet lezen.
   • U kunt de handtekening niet wissen zonder een muis te gebruiken. (FORMS-9317)
  • Wanneer een gebruiker een adaptief formulier verzendt, leest de schermlezer geen foutberichten voor de verplichte velden. (FORMS-9316)

  • Wanneer een schermlezer een HTML-formulier leest, doet zich het probleem voor bij het lezen van de tekst met spatiëring. (FORMS-9258)

  • In een adaptief formulier worden de verwijzingen/voetnoten die aan de tekst zijn gekoppeld, niet uitgeroepen met de schermlezer. (FORMS-8920)

  • Toegankelijkheidstags worden niet goed herkend in de nieuwste Designer. (FORMS-10139)

 • Interactieve communicatie

  • In Correspondence Management werkt de lokalisatie niet. (FORMS-8926)
  • De conceptbrief kan niet worden geopend wanneer de service publishAll wordt gebruikt. (FORMS-8589)
  • Na Experience Manager, is Service Pack 16 geïnstalleerd op de servers, beginnen alle Interactieve communicatie Brieven aan klok als zij proberen om deze brieven uit te geven. Als ze een voorbeeldlading leveren om de eigenschappenpagina voor te vertonen, weer te geven of te bewerken, werken ze. Ze kunnen de letters echter niet bewerken. (FORMS-9067)

Stichting foundation-6518

Inhoudsdistributie foundation-content-distribution-6518

 • De wachtrij voor het verwijderen van elementen mag niet worden geblokkeerd en er mag geen fout optreden in het logbestand. (NPR-40570)

Platform foundation-platform-6518

 • Nadat Service Pack 17 is geïnstalleerd, worden er fouten weergegeven in de stderr.log. Er mogen geen fouten optreden bij Vanilla-installaties. (CQ-4353637)
 • De knop Maken in het scherm Tags toevoegen respecteert geen ACL (Access Control List). (NPR-40973)
 • Onbekwaam om, of toegang, of allebei, geheim voorgeheugenknoop van ContextHub op Experience Manager tot stand te brengen. (NPR-40515)

Replicatie foundation-replication-6518

 • Met het filter Drijven verwijdert u alle afstammingen van het gevraagde pad. (NPR-40569)

Sling foundation-sling-6518

 • Wanneer een Rapport van het Aandeel van de Verbinding wordt geproduceerd, bevat de kolomVerbinding niet de correcte waarden. (NPR-40798)
 • Met AEM 6.5.15.0 worden alle vanity URL's, sling-aliassen en sling-toewijzing verbroken nadat de AEM opnieuw is opgestart. (NPR-40420)

Vertaalprojecten foundation-translation-6518

 • Vertaling rules.xml slecht gesorteerd wanneer de regels van het gebruikersinterface van de vertaalconfiguratie worden toegevoegd. (NPR-40431)
 • De verbindingen van de steun met vraagparameters tijdens vertaling. (NPR-40339)
 • De gebruikersinterface van het woordenboek wordt niet voor de klant geladen nadat de extra basisinhoud van de context is bijgewerkt. (NPR-40650)
 • Fout bij het maken van taalkopieën wanneer een van de elementen een inhoudsfragment is dat een meerveld bevat met de typen ReferenceFragment of ContentFragment. (NPR-40892)

Gebruikersinterface foundation-ui-6518

 • Zoals beschreven in het Documentatie van de configuratievenster, De naam wordt de knooppuntnaam in de repository. Nochtans, in Browser van de Configuratie, wordt de Titel van de Configuratie gebruikt voor Weg in CRXDE Lite, en de Naam van de Configuratie wordt genegeerd. (NPR-40607)

Workflow foundation-workflow-6518

 • Als u een versie van een element omkeert, blijft het element in de verwerkingsmodus staan. (NPR-41029)
 • Probleem met sorteren in de gebruikersinterface Middelen en Projecten. Sommigen hebben de douanekolommen op het de gebruikersinterface van Activa en van Projecten volgens bedrijfsvereisten overlapt. Ze hebben een sortering geïmplementeerd met de eigenschap out-of-the-box sortable=true. Ze zien echter inconsistenties in het sorteren wanneer er veel items zijn in de gebruikersinterface Projecten of Elementen. (NPR-41027)
 • Logbestanden worden gevuld met NullPointerException in de EMailNotificationService, en e-mailberichten, die workflows moeten verzenden, worden niet verzonden. (NPR-40898)

Installeren Experience Manager 6.5.18.0. install

 • Experience Manager 6.5.18.0 vereist Experience Manager 6.5. Zie upgradedocumentatie voor gedetailleerde instructies.
 • De download van het de dienstpak is beschikbaar op Adobe Softwaredistributie.
 • Bij een implementatie met MongoDB en meerdere exemplaren, installeert u Experience Manager 6.5.18.0 op één van de instanties van de Auteur die de Manager van het Pakket gebruiken.
IMPORTANT
Adobe raadt u niet aan de Experience Manager 6.5.18.0-pakket. Voordat u het pakket installeert, moet u daarom een back-up maken van het crx-repository voor het geval u het terug moet rollen.

Installeer het de dienstpak op Experience Manager 6,5 install-service-pack

 1. Start de instantie opnieuw vóór de installatie als de updatemodus voor de instantie is geactiveerd (wanneer de instantie is bijgewerkt vanaf een eerdere versie). Adobe raadt aan de toepassing opnieuw te starten als de huidige uptime voor een instantie hoog is.

 2. Maak een momentopname of een nieuwe back-up van uw Experience Manager -instantie.

 3. Download het servicepack van Softwaredistributie.

 4. Pakketbeheer openen en vervolgens selecteren Upload Package om het pakket te uploaden. Zie voor meer informatie Pakketbeheer.

 5. Selecteer het pakket en selecteer Install.

 6. Om de S3 schakelaar bij te werken, stop de instantie na installatie van het Service Pack, vervang de bestaande schakelaar met een nieuw binair dossier dat in de installatiemap wordt verstrekt, en begin de instantie opnieuw. Zie Amazon S3 Data Store.

NOTE
De dialoog over de Manager UI van het Pakket bestaat soms tijdens de installatie van het de dienstpak. De Adobe adviseert dat u op foutenlogboeken wacht om zich te stabiliseren alvorens tot de plaatsing toegang te hebben. Wacht op de specifieke logboeken met betrekking tot het verwijderen van de updaterbundel alvorens wordt verzekerd dat de installatie succesvol is. Dit probleem treedt meestal op in het dialoogvenster Safari browser, maar kan soms voorkomen op om het even welke browser.

Automatische installatie

Er zijn twee verschillende methoden die u automatisch kunt installeren Experience Manager 6.5.18.0.

 • Plaats het pakket in ../crx-quickstart/install als de server online beschikbaar is. Het pakket wordt automatisch geïnstalleerd.
 • Gebruik de HTTP-API van Package Manager. Gebruiken cmd=install&recursive=true zodat de geneste pakketten worden geïnstalleerd.
NOTE
Experience Manager 6.5.18.0 steunt geen Bootstrap installatie.

De installatie valideren

Als u wilt weten welke platformen gecertificeerd zijn voor deze release, raadpleegt u de technische voorschriften.

 1. De pagina met productinformatie (/system/console/productinfo) geeft de bijgewerkte versietekenreeks weer Adobe Experience Manager (6.5.18.0) krachtens Installed Products.

 2. Alle OSGi-pakketten zijn ACTIVE of FRAGMENT in de Console OSGi (de Console van het Gebruik: /system/console/bundles).

 3. De OSGi-bundel org.apache.jackrabbit.oak-core is versie 1.22.16 of hoger (webconsole gebruiken: /system/console/bundles).

Service Pack installeren voor Experience Manager Forms install-aem-forms-add-on-package

Voor instructies voor het installeren van het servicepakket op Experience Manager Forms raadpleegt u Installatie-instructies voor Experience Manager Forms Service Pack.

GraphQL-indexpakket voor Experience Manager-inhoudsfragmenten installeren install-aem-graphql-index-add-on-package

Klanten die GraphQL gebruiken, moeten de Experience Manager-inhoudsfragment met GraphQL Index-pakket 1.1.1.

Zo kunt u de vereiste indexdefinitie toevoegen op basis van de functies die ze daadwerkelijk gebruiken.

Als u dit pakket niet installeert, kan dit leiden tot trage of mislukte GraphQL-query's.

NOTE
Installeer dit pakket slechts eenmaal per instantie; het hoeft niet opnieuw te worden geïnstalleerd met elk Service Pack.

UberJar uber-jar

The UberJar for Experience Manager 6.5.18.0 is beschikbaar in de Maven Central-opslagplaats.

Om UberJar in een Geweven project te gebruiken, zie gebruiken van UberJar en neem het volgende gebiedsdeel in uw project POM op:

<dependency>
   <groupId>com.adobe.aem</groupId>
   <artifactId>uber-jar</artifactId>
   <version>6.5.18</version>
   <scope>provided</scope>
</dependency>
NOTE
UberJar en de andere verwante artefacten zijn beschikbaar op Maven Central Repository in plaats van Adobe Public Maven repository (repo.adobe.com). De naam van het hoofdbestand van UberJar wordt gewijzigd in uber-jar-<version>.jar. Er is dus geen classifier, met apis als de waarde voor de dependency -tag.

Verouderde en verwijderde functies removed-deprecated-features

Zie Verouderde en verwijderde functies.

Bekende problemen known-issues

 • Page publishing not working in Page Editor after upgrade to Service Pack 18 (6.5.18.0)

  Nadat u een geval van AEM 6.5.0.0-6.5.17.0 aan AEM 6.5.18.0 bevordert, wanneer u klikt Pagina publiceren In de Pagina-editor wordt u omgeleid naar een URL die niet bestaat.

  Voer een van de volgende handelingen uit om dit probleem te verhelpen:

  • Verwijder de volgende eigenschap "path".

   /libs/wcm/core/content/editor/jcr:content/content/items/content/header/items/headerbar/items/pageinfopopover/items/list/items/publish/granite:data

  • Plak de juiste URL rechtstreeks in de browser.

   http://localhost:4504/editor.html/libs/wcm/core/content/sites/publishpagewizard.html?item=/content/we-retail/language-masters/en/about-us.html

 • Verwant aan eikenhout
  Van Service Pack 13 en hierboven, is het volgende foutenlogboek begonnen te verschijnen dat het persistentiegeheime voorgeheugen beïnvloedt:

  code language-shell
  org.h2.mvstore.MVStoreException: The write format 1 is smaller than the supported format 2 [2.0.202/5]
  at org.h2.mvstore.DataUtils.newMVStoreException(DataUtils.java:1004)
    at org.h2.mvstore.MVStore.getUnsupportedWriteFormatException(MVStore.java:1059)
    at org.h2.mvstore.MVStore.readStoreHeader(MVStore.java:878)
    at org.h2.mvstore.MVStore.<init>(MVStore.java:455)
    at org.h2.mvstore.MVStore$Builder.open(MVStore.java:4052)
    at org.h2.mvstore.db.Store.<init>(Store.java:129)
  

  of

  code language-shell
  org.h2.mvstore.MVStoreException: The write format 1 is smaller than the supported format 2 [2.1.214/5].
  

  U kunt deze uitzondering als volgt oplossen:

  1. De volgende twee mappen verwijderen uit crx-quickstart/repository/

   • cache
   • diff-cache
  2. Installeer het Service Pack of start de Experience Manager as a Cloud Service opnieuw.
   Nieuwe mappen van cache en diff-cache automatisch worden gemaakt en er is geen uitzondering meer die betrekking heeft op mvstore in de error.log.

 • Werk uw GraphQL-query's bij die mogelijk een aangepaste API-naam voor uw inhoudsmodel hebben gebruikt om in plaats daarvan de standaardnaam van het inhoudsmodel te gebruiken.

 • Een GraphQL-query kan de opdracht damAssetLucene index in plaats van de fragments index. Deze handeling kan resulteren in GraphQL-query's die mislukken of die lang duren.

  Om het probleem te verhelpen, damAssetLucene moet worden gevormd om de volgende twee eigenschappen te omvatten:

  • contentFragment
  • model

  Nadat de indexdefinitie is gewijzigd, is opnieuw indexeren vereist (reindex = true).

  Na deze stappen zouden de vragen van GraphQL sneller moeten presteren.

 • Wanneer u probeert inhoudsfragmenten, sites of pagina's te verplaatsen, te verwijderen of te publiceren, is er een probleem wanneer verwijzingen naar inhoudsfragmenten worden opgehaald, omdat de achtergrondquery mislukt. De functionaliteit werkt dus niet.
  Om correcte verrichting te verzekeren, moet u de volgende eigenschappen aan de knoop van de indexdefinitie toevoegen /oak:index/damAssetLucene (opnieuw indexeren is niet vereist):

  code language-xml
  "tags": [
    "visualSimilaritySearch"
   ]
  "refresh": true
  
 • Als u uw Experience Manager -exemplaar van 6.5.0 - 6.5.4 naar het nieuwste servicepakket op Java™ 11, zie RRD4JReporter uitzonderingen in de error.log bestand. Als u de uitzonderingen wilt stoppen, start u de instantie van Experience Manager.

 • Gebruikers kunnen de naam wijzigen van een map in een hiërarchie in Assets en publiceer een geneste map naar Brand Portal. De maptitel wordt echter niet bijgewerkt in Brand Portal totdat de hoofdmap opnieuw wordt gepubliceerd.

 • De volgende fouten en waarschuwingsberichten kunnen tijdens de installatie van Experience Manager 6.5.x.x:

  • "Wanneer de Adobe Target-integratie is geconfigureerd in Experience Manager Als u de standaard-API (IMS-verificatie) van het doel gebruikt, leidt het exporteren van ervaringsfragmenten naar Doel tot onjuiste aanbiedingstypen die worden gemaakt. In plaats van het type "Experience Fragment"/bron "Adobe Experience Manager" maakt Target verschillende aanbiedingen met het type "HTML"/bron "Adobe Target Classic".
  • com.adobe.granite.maintenance.impl.TaskScheduler: Geen onderhoudsvensters gevonden bij graniet/bediening/onderhoud.
  • De validatie aan de adaptieve formulierserver-side mislukt wanneer statistische functies zoals SUM, MAX en MIN worden gebruikt (CQ-4274424).
  • com.adobe.granite.maintenance.impl.TaskScheduler - Geen onderhoudsvensters gevonden bij graniet/bediening/onderhoud.
  • De hotspot in een interactieve Dynamic Media-afbeelding is niet zichtbaar wanneer u een voorvertoning van het element weergeeft via de Shopable Banner-viewer.
  • com.adobe.cq.social.cq-social-jcr-provider bundle com.adobe.cq.social.cq-social-jcr-provider:1.3.5 (395)[com.adobe.cq.social.provider.jcr.impl.SpiSocialJcrResourceProviderImpl(2302)] : Time-out bij wachten op wijziging register is niet-geregistreerd.
 • Vanaf AEM 6.5.15 wordt de Rhino JavaScript Engine geleverd door de org.apache.servicemix.bundles.rhino bundle heeft een nieuw hoistinggedrag. Scripts die de strikte modus gebruiken (use strict;) moeten hun variabelen correct declareren, anders worden ze niet uitgevoerd, maar wordt er een runtimefout gegenereerd.

Bekende problemen voor AEM Forms

Ondersteunde platforms

 • JDK-versies hoger dan 1.8.0_281 worden niet ondersteund voor WebLogic JEE-server. (FORMS-8498, CQDOC-20383)
 • Als Microsoft® Windows Server 2019 ondersteunt niet MySQL 5.7 en JBoss® EAP 7.1, Microsoft® Windows Server 2019 ondersteunt geen kant-en-klare installaties voor Experience Manager Forms 6.5.10.0. (CQDOC-18312)
 • JDK 11.0.20 wordt niet ondersteund voor de installatie van AEM Forms op JEE Installer. Alleen JDK 11.0.19 of eerdere versies worden ondersteund voor de installatie van AEM Forms op JEE Installer. (FORMS-10659)

Installatie

 • Op het JBoss® 7.1.4-platform, wanneer de gebruiker Experience Manager 6.5.16.0 of hoger servicepack installeert, adobe-livecycle-jboss.ear implementatie mislukt. (CQ-4351522, CQDOC-20159)

 • Na upgrade naar AEM Forms 6.5.18.0 JBoss volledig installatieprogramma op Windows Server 2022, kan bij het compileren van de code van de Output-clienttoepassing met behulp van Java 11 de volgende compilatiefout optreden:

  code language-none
  error: error reading [AEM_Forms_Installation_dir]\sdk\client-libs\common\adobe-output-client.jar; java.net.URISyntaxException:
  Illegal character in path at index 70: file:/[AEM_Forms_Installation_dir]/sdk/client-libs/common/${clover.jar.name} 1 error
  

  Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

  1. Navigeren naar [AEM_Forms_Installation_dir]\sdk\client-libs\common\ en unzip adobe-output-client.jar om de Manifest.mf bestand.

  2. Werk de Manifest.mf bestand verwijderen door het item te verwijderen ${clover.jar.name} uit het kenmerk class-path.

   note note
   NOTE
   U kunt ook een programma voor het op locatie bewerken gebruiken, bijvoorbeeld 7-zip, om het dialoogvenster Manifest.mf bestand.
  3. Sla de bijgewerkte versie van de Manifest.mf in de adobe-output-client.jar archief.

  4. De gewijzigde versie opslaan adobe-output-client.jar en voert de installatie opnieuw uit. (CQDOC-20878)

 • Na installatie van AEM volledige installer van Service Pack 6.5.18.0, ontbreekt de EAR-implementatie op JEE met JBoss® Turnkey.
  Als u het probleem wilt oplossen, zoekt u de <AEM_Forms_Installation_dir>\jboss\bin\standalone.bat bestand en update Adobe_Adobe_JAVA_HOME tot Adobe_JAVA_HOME voor alle instanties alvorens de configuratiemanager in werking te stellen. (CQDOC-20803)

Adaptieve Forms

 • Wanneer een adaptief formulier wordt gepubliceerd, worden alle afhankelijkheden, inclusief het beleid, opnieuw gepubliceerd, zelfs als er geen wijzigingen in zijn aangebracht. (FORMS-10454)
 • Wanneer een gebruiker een veld voor het eerst in een adaptief formulier configureert, wordt de optie voor het opslaan van een configuratie niet weergegeven in de eigenschappenbrowser. Als u een ander veld van het adaptieve formulier in dezelfde editor selecteert, wordt het probleem opgelost.
 • Wanneer een omleidings-URL wordt ingesteld in de hulplijncontainer van een adaptief formulier, werkt de inlinehandtekening niet meer. (FORMS-10493). Er is een hotfix beschikbaar voor dit probleem. Zie voor informatie over het downloaden en installeren van de hotfix Adobe Experience Manager Forms Hotfixes
 • Niet alle Document of Record (DoR)-sjablonen publiceren. Alleen Engelstalige, op landinstellingen gebaseerde DoR-sjablonen en de bijbehorende, op Forms gebaseerde DoR-sjablonen worden gepubliceerd. (FORMS-10535). Er is een hotfix beschikbaar voor dit probleem. Zie voor informatie over het downloaden en installeren van de hotfix Adobe Experience Manager Forms Hotfixes
 • De popup voorproef is niet functioneel voor de Scribble handtekeningcomponent in AEM 6.5 Forms Service Pack 18. (FORMS-12073). Er is een hotfix beschikbaar voor dit probleem. Zie voor informatie over het downloaden en installeren van de hotfix Adobe Experience Manager Forms Hotfixes.
 • Wanneer u een adaptief formulier verzendt, slaat het selectievakje de verkeerde waarde op. Er wordt een extra ‘/’ toegevoegd voor elke ‘,’. (FORMS-12093)

Interactieve communicatie

 • Na de bevordering aan AEM Service Pack 18, is het niet mogelijk om interactieve communicatie brieven uit te geven. (FORMS-10578). Er is een hotfix beschikbaar voor dit probleem. Zie voor informatie over het downloaden en installeren van de hotfix Adobe Experience Manager Forms Hotfixes

AEM Forms op JEE

 • De service PDF Generator kan de fonts die beschikbaar zijn op de server niet opsommen. Daarom blijft het deelvenster voor lettertypeselectie op de pagina Adobe PDF-instellingen in de gebruikersinterface van PDFG Admin leeg, zodat insluiting van gekozen lettertypen niet mogelijk is. (FORMS-12095)

OSGi-bundels en inhoudspakketten inbegrepen osgi-bundles-and-content-packages-included

In de volgende tekstdocumenten worden de OSGi-bundels en Content Packages weergegeven die zijn opgenomen in Experience Manager 6.5.18.0:

Beperkte websites restricted-sites

Deze websites zijn alleen beschikbaar voor klanten. Als u een klant bent en toegang nodig hebt, neemt u contact op met uw accountmanager van de Adobe.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2