Berichten bijhouden en controleren gs-ac-reports

Traceermogelijkheden in campagne

De het volgen van de campagne mogelijkheden volgen de verzonden berichten en helpen u het gedrag van ontvangers analyseren: openen, klikken op koppelingen, abonnementen/abonnementen enzovoort. U kunt tot specifieke logboeken, rapporten en metriek toegang hebben, het gegevensbestand vragen om verzamelde gegevens te herzien, en meer.

Raadpleeg voor meer informatie hierover Campaign Classic v7-documentatie.

Het leveringsdashboard is een belangrijk hulpmiddel om uw leveringen en potentiële problemen tijdens het verzenden van berichten te controleren.

Zie voor meer informatie Campaign Classic v7-documentatie.

De belangrijkste volgende mogelijkheden beschikbaar in Campagne zijn hieronder vermeld.

Berichten tracken message-tracking

Bijgehouden koppelingen

U kunt de ontvangst van berichten en de activering van de verbindingen volgen die in de berichtinhoud worden opgenomen om het gedrag van ontvangers beter te begrijpen.

Meer informatie in de Campaign Classic v7-documentatie

URL-tracking

Traceringsopties kunnen worden geconfigureerd door bijgehouden URL's te activeren of deactiveren.

Meer informatie in de Campaign Classic v7-documentatie

Aanpassing van koppelingen

Met de mogelijkheden voor bijhouden van campagnes kunt u koppelingen toevoegen in e-mailberichten die u kunt aanpassen en die het bijhouden van campagnes ondersteunen.

Meer informatie in de Campaign Classic v7-documentatie

Logboeken bijhouden

De Tekstspatiëring de technische workflow haalt de volgende gegevens op nadat de levering is verzonden en het bijhouden van gegevens is geactiveerd. Deze gegevens vindt u op het tabblad Bijhouden van de levering.

Meer informatie in de Campaign Classic v7-documentatie

Tracking van tests

Voordat u de berichten verzendt met het bijhouden van de berichten, kunt u het bijhouden van de berichten testen op de spiegel-, e-maillogboeken en koppelingen.

Meer informatie in de Campaign Classic v7-documentatie

Webtoepassing bijhouden web-application-tracking

Een webapplicatie opvolgen

U kunt bezoeken op de toepassingspagina's van het Web met het volgen markeringen ook volgen en meten. Deze functionaliteit kan voor alle toepassingstypes van het Web zoals vormen en online onderzoeken worden gebruikt.

Meer informatie in de Campaign Classic v7-documentatie

Opt-out voor tracking van een webapplicatie

Met de optie Web application tracking kunt u het webgedrag van eindgebruikers die zich afmelden voor het volgen van gedragingen, niet meer volgen. U kunt de mogelijkheid opnemen om een banner weer te geven in webtoepassingen of om pagina's te landen, zodat gebruikers zich kunnen afmelden.

Meer informatie in de Campaign Classic v7-documentatie

Rapporten bijhouden tracking-reports

Trackingstatistieken

Dit rapport bevat statistieken over openen, klikken en transacties en geeft u inzicht in de marketingeffecten van de levering.

Meer informatie in de Campaign Classic v7-documentatie

URL's en klikpaden

Dit rapport bevat de lijst met bezochte pagina's na een levering.

Meer informatie in de Campaign Classic v7-documentatie

Persoon/personen en ontvangers

Met dit voorbeeld kunt u beter het verschil zien dat personen en ontvangers in Adobe Campaign kunnen bijhouden.

Meer informatie in de Campaign Classic v7-documentatie

Trackingsindicatoren

Dit rapport combineert de belangrijkste indicatoren voor het volgen van het gedrag van ontvangers bij het ontvangen van de levering zoals open, klikthrough tarieven en klikstromen.

Meer informatie in de Campaign Classic v7-documentatie

Indicatoren berekenen

De verschillende tabellen geven u de lijst van indicatoren die in de verschillende rapporten worden gebruikt en hun berekeningsformule afhankelijk van het leveringstype.

Meer informatie

Controlerichtlijnen

Adobe Campaign biedt een reeks mogelijkheden om uw processen en uw omgeving te controleren.

Uw leveringen controleren

Het controleren van uw leveringen nadat deze zijn verzonden, is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat uw marketingcampagnes efficiënt zijn en uw klanten bereiken.

Leer meer over de informatie u na het verzenden van een levering kunt controleren, begrijp hoe de leveringsmislukkingen en quarantines binnen worden beheerd Campaign Classic v7-documentatie

Uw workflows controleren

Leer hoe u de uitvoering van de workflow kunt controleren in deze pagina

Uw instantie controleren

Richtlijnen voor Instance Monitoring zijn beschikbaar in Campaign Classic v7-documentatie

Gebruik de zelf-dienst interface van het spoor van de Controle om veranderingen te controleren die binnen uw instantie worden aangebracht. Met het audittrail wordt in real-time een uitgebreide lijst met acties en gebeurtenissen in uw Adobe Campaign-instantie vastgelegd. U kunt tot een geschiedenis van gegevens toegang hebben helpen vragen zoals beantwoorden: wat er met uw workflows is gebeurd en wie deze voor het laatst heeft bijgewerkt of wat uw gebruikers in dat geval hebben gedaan.

Meer informatie over audittrail in Campaign Classic v7-documentatie

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b