[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

Opties voor URL-tracking configureren personalizing-url-tracking

Geavanceerde instellingen voor het bijhouden van berichten zijn toegankelijk via Tracking & Images op de werkbalk van de wizard voor levering.

NOTE
Het beheer van afbeeldingen in e-mailberichten wordt ook in dit venster geconfigureerd. Zie Afbeeldingen toevoegen.

U kunt de volgende opties configureren:

  • URL-tracking voor alle berichten activeren/deactiveren.

    note caution
    CAUTION
    Wanneer 'tracking' niet wordt geactiveerd bij een levering (dat wil zeggen Activate tracking (optie niet geselecteerd), zijn rapporten en gegevens met betrekking tot het bijhouden niet beschikbaar: opent, houdt de Hot click en houdt URLs rapporten zal geen gegevens tonen, en Tracking logs Er worden geen tabbladen weergegeven voor deze levering.
  • Tracering activeren/deactiveren voor bericht wordt geopend.

De bijgehouden URL's worden in boomvorm weergegeven in het centrale venster.

U kunt het bijhouden van gegevens voor elke URL van het bericht afzonderlijk activeren of deactiveren. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

De Advanced kunt u de berekeningsformules van bijgehouden URL's en de openings-URL aanpassen.

CAUTION
Instellingen op dit tabblad kunnen alleen worden gewijzigd door deskundige gebruikers.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1