[Ook van toepassing op v8]{class="badge positive" title="Ook van toepassing op campagne v8"}

De trackinglogboeken openen accessing-the-tracking-logs

Wanneer de levering is verzonden en het volgen geactiveerd, Tracking de technische werkstroom is belast met het ophalen van de volgende gegevens. Deze wordt standaard per uur uitgevoerd.

Deze informatie wordt weergegeven in het dialoogvenster Tracking tabblad van het profiel van de ontvangers voor wie de levering bestemd is, zoals in het volgende voorbeeld:

Het is ook toegankelijk via de Tracking tabblad van de levering.

NOTE
Als u de Tracking -tab van een levering, betekent dit dat het bijhouden van gegevens niet is geactiveerd. Zie deze sectie.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1