Target dokumentation och resursöversikt

Adobe Target dokumentation och resurser finns i flera format, inklusive guider för användning av Target Användargränssnitt, utvecklarinformation (inklusive SDK och API:er), självstudiekurser, communityforum, videor och webbinarier.

Följande handböcker och resurser är tillgängliga för Target:

Dokumentationstyp Beskrivning
Adobe Target produktdokumentation
(Den här guiden)
Översikt över information, steg och skärmbilder som fokuserar på interaktion med Target via användargränssnittet. I den här handboken beskrivs alla tillgängliga åtgärder och alternativ, inklusive"gotchas" som ska undvikas. Det här är den mest detaljerade resursen för att arbeta med Target Gränssnitt.
Adobe Target självstudiekurser Videor och självstudiekurser som hjälper dig att lära dig de många komponenterna i Target.
Adobe Experience League Target-innehållsbibliotek En samling självstudiekurser och självstudiekurser som visar hur Target finns på Adobe Target Experience League sida.
Adobe Experience Platform Target-dokumentation Information om implementering Target använda taggar i Adobe Experience Platform, nästa generations tagghanteringsplattform från Adobe. Detta är den metod som rekommenderas för implementering Target.
Adobe kundtjänsttimmar Information om"Kontorstid", ett initiativ som leds av kundtjänstteamet på Adobe. Sessionerna är avsedda att informera deltagare och hjälpa dem att felsöka problem samt ge tips och råd för att lyckas med Adobe Experience Cloud lösningar, inklusive Target.
Grundläggande om webbseminarier Registreringsinformation och länkar till tidigare sessioner i Target Basics Webinar Series, en Customer Success Webinar Series som du får från communityn.
Adobe Target Developers Guide Information om Adobe Target Developers webbplats hjälper er att implementera Target på klientapplikationer, serverprogram, mobilappar, IoT med mera. Du kan också exportera Target data till tredjepartslösningar.
Ange Recommendations API:er Information om Recommendations API:er som gör att du programmässigt kan interagera med Target rekommendationsservrar. Dessa API:er kan integreras med en rad programstackar för att utföra funktioner som du vanligtvis gör via Target Gränssnitt.
API:er för leverans på serversidan Information om de resurser som utgör Adobe Target Delivery API.
SDK på serversidan Beskriver hur man distribuerar Target serversidan som använder SDK:er.
Adobe Experience Platform Mobile SDKs Information om implementering Target i mobilappar.

Förutom ovanstående resurser finns på Adobe Experience League Target Community, där du kan:

  • Läs mer om vad Target måste erbjuda
  • Kommunicera med kollegor och Adobe experter
  • Rösta eller skicka in en egen idé för en framtid Target release

På denna sida