Versionsinformation om Experience Cloud

Banderoll

Maj 2023

På den här sidan kan du hålla dig uppdaterad om produktreleaser, evenemang och utbildningsmöjligheter på Experience League.

TIPS

Om du vill få ett månatligt e-postmeddelande om uppdateringar av den här sidan prenumererar du på Produktuppdatering för Adobe Prioritet. Kolla in det som händer i Adobe företagsapplikationer.

Behöver du hjälp?

Vägen till framgång börjar med Experience League. Bläddra i Adobe omfattande bibliotek med självhjälp produktdokumentation och guidad självstudievideor. Sök kurser för alla nivåer och roller, fråga frågor från vår webbsida community av andra och få expertis support när du behöver det.

Uppdateringar och händelser om produktreleaser

Senast uppdaterad: 30 maj 2023

Ikon Experience League händelser och uppdateringar

Ta reda på vad som händer på Experience League. Evenemang är en utmärkt plats att lära sig, interagera och få svar från produktexperter på Adobe!

Uppdaterat: 30 maj 2023

Förbättrad innehållssökning på Experience League: Du kan anpassa hur du filtrerar innehållssökresultat för de produkter du äger. Visa resultat baserat på:

 • Självstudiekurser
 • Kurser
 • Dokumentation
 • Produkter
 • Händelser
 • Certifieringar

Gå till Experience League och kolla in det!

 Kommande event
 • Experience Manager - Cloud Manager | DEM Champion Office Hours - AEM Cloud Manager | 31 maj kl. 7.30 PT | Registrera

 • Journey Optimizer | Adobe Journey Optimizer Community Q&A Coffee Break with Ivan Mironchuk Peter Fransen, Jason Hickey & Sandra Hausmann | 31 maj kl. 8.00 PT | Registrera

 • Audience Manager | Maximera värdet med Adobe Audience Manager: Navigering branschförändringar och övergång till RTCDP | 1 juni kl. 10:00 PT | Registrera

Mer…

Ikon Certifiering

Se till att alla Adobe är certifierade. Besök nya Experience Cloud Certifiering webbplats på Experience League.

 Information

Certifieringssajten är er enda butik för alla Experience Cloud Certifieringsrelaterat innehåll, inklusive:

 • Tillgängliga certifieringar
 • Certifieringsförnyelser för Adobe-lösningar
 • Uppdateringar av certifieringsprogram

Och mycket mer! Gå till Adobe-certifiering på Experience League och börja din certifieringsresa idag!

Ikon Adobe System Status

Läs om de senaste funktionerna och uppdateringarna i Adobe System Status.

 Information

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om avbrott i produkter och tjänster, avbrott och underhållshändelser i Adobe. Kolla in det på status.adobe.com.

Se Versionsinformation mars 2023 för Adobe Status för att se de senaste uppdateringarna.

Ikon Experience Cloud gränssnitt och administration

Hitta uppdateringar till Experience Cloud hemsida, administration (produkt- och användarhantering), inställningar för användarprofiler, sökning och cookies.

 Information

Inte uppdaterat i maj.

Mer information finns i Experience Cloud Interface and Administration Guide (inkluderar Customer Attributes och Audiences).

Ikon Experience Platform

Hitta den senaste versionsinformationen och den nya dokumentationen för Experience Platform och Mobile SDK. Visa nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar på Experience League.

 Information

Mobile SDK

Uppdaterat: 11 november 2022 - Se Versionsinformation och ändringsloggar för Adobe Experience Platform Mobile SDKs.

Ikon Real-Time Customer Data Platform

Hitta de senaste självstudiekurserna för Real-time Customer Data Platform på Experience League.

 Information

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Real-Time Customer Data Platform.

Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
Maj 2023 Konfigurera Adobe Target mål in Real-Time Customer Data Platform Video Lär dig hur du konfigurerar Adobe Target-målet i Real-Time Customer Data Platform för att börja skicka segment och profilattribut från Real-Time CDP till Adobe Target. Real-Time CDP, Adobe Target
Maj 2023 Dela segment och profilattribut Video Lär dig hur du delar segment och profilattribut från Adobe Real-Time Customer Data Platform till Adobe Target för att visa personaliserat innehåll i realtid på webbplatser, i mobilappar och andra digitala resurser. Adobe Target
Maj 2023 Använd CDP-segment i realtid i Target Video Lär dig använda Real-Time Customer Data Platform segment i Adobe Target för att leverera personaliserade upplevelser på er webbplats och i era mobilappar. Adobe Target

Ikon Analytics

Hitta den senaste versionsinformationen för Adobe Analytics och AppMeasurement. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

 Information

Lanseringsdatum: 10 maj 2023

AppMeasurement

Version: 2.23.0

Nytt Analytics självstudiekurser och kurser

Nya videokurser, artiklar och kurser publicerade för Adobe Analytics.

Datum Namn Typ Beskrivning
On demand Få igång datainsamling och händelsehantering med bara några klick! Videohändelse - Experience League Live Om du inte har använt Adobe moderna datainsamlingsverktyg tidigare och är nervös för att ge dig i kast med en grundläggande installation snabbare än någonsin, inklusive att skicka händelsedata till Meta på serversidan. Med bara några klick kan snabbstarta-arbetsflöden för Adobe datainsamling ställa in flera saker på backend för att spara tid och kontrollera att konfigurationen är korrekt.

Ikon Customer Journey Analytics

Hitta den senaste versionsinformationen för Customer Journey Analytics. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

 Information

Lanseringsdatum: 10 maj 2023

Självstudiekurser och kurser i nya Customer Journey Analytics

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för CJA.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2023 Vad är Customer Journey Analytics? Video Lär dig hur du analyserar kundens resa i olika kanaler med hjälp av alla data som är tillgängliga i Adobe Experience Platform.
Maj 2023 Använd filter som dimensioner i Analysis Workspace Video Lär dig hur du jämför och visualiserar filter när de används som dimensioner i Analysis Workspace-projekt.
Maj 2023 Introduktion till filter i Customer Journey Analytics Video Desc.
Maj 2023 Översikt över filter Video Lär dig mer om huvudkomponenterna i Filter Builder i Customer Journey Analytics.

Ikon Streaming Media Analytics

Lanseringsdatum: 10 maj 2023

Ikonen Audience Manager

Uppdateringar och nytt innehåll för Audience Manager.

 Information

Audience Manager supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Audience Manager.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
April 2023 Fel: Det går inte att ta bort eftersom segmentdelning är aktiverat Ny artikel Lär dig hur du löser problemet med Det går inte att ta bort eftersom segmentdelning är aktiverat fel.
April 2023 Oväntad åtkomst till AAM Ny artikel Lär dig hur du löser ett problem där användare har åtkomst till det AAM användargränssnittet men inte har specifika AAM.
April 2023 Alternativ för massexport Ny artikel Lär dig hur du exporterar data från Audience Manager i bulk.
April 2023 LiveRamp server-till-server-mål Ny artikel I den här artikeln finns en översikt över LiveRamp mål inom Audience Manager.

Självhjälp finns på Audience Manager dokumentation och självstudiekurser på Experience League.

Ikon Adobe Experience Manager

Läs om nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Experience Manager. Se de senaste självstudiekurserna och kunskapsbasartiklarna på Experience League.

 Information

Experience Manager färdplaner och videoklipp

Adobe rekommenderar att du besöker följande resurser för att hålla dig uppdaterad om versionsinformation:

Video om den senaste versionsöversikten

Titta på Video om versionsöversikt, februari 2023 för en sammanfattning av funktioner som lagts till i version 2023.02.0 (februari 2023).

Experience Manager Sites som Cloud Service

Nya funktioner

 • Exportera innehållsfragment från AEM som en molntjänst till Adobe som JSON erbjuder.
 • Stöd för sidnumrering och sortering i GraphQL, tillsammans med förbättringar för intern cachning, hjälper nu till att förbättra prestanda i fristående klientprogram när du hämtar stora innehållsuppsättningar från AEM med komplexa GraphQL-frågor och filter.

Experience Manager Assets som Cloud Service

Nya funktioner

 • Stöd för nytt protokoll (DASH - Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) har startats för adaptiv strömning i Dynamic Media (med CMAF aktiverat):
  • Adaptiv direktuppspelning (DASH/HLS) ger en bättre tittarupplevelse för videor.
  • DASH är det internationella standardprotokollet för strömning av adaptiv video och är en vida spridd bransch.
  • Finns i Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, aktiveras via en supportanmälan. Kommer snart i Europa-Mellanöstern-Afrika.
 • Stöd för WebP-bilder som automatiskt extraherar metadata, genererar miniatyrbilder och anpassade renderingar. Funktioner för smarta taggar och smart beskärning stöds nu även för dessa filer.

Experience Manager Forms som Cloud Service

Nya funktioner

Headless Adaptive Forms early adopter

Med Headless Adaptive Forms kan utvecklarna skapa, publicera och hantera interaktiva blanketter som kan öppnas och interagera med via API:er i stället för via ett traditionellt grafiskt användargränssnitt. Headless adaptive forms help you:

 • Bygg högklassiga flerkanalsblanketter i valfritt programmeringsspråk.
 • Integrera blanketter internt i dator- och mobilappar, webbplatser och chattapplikationer
 • Återanvänd era egna gränssnittskomponenter med blankettapplikationer
 • Använd kraften i Adobe Experience Manager Forms

Du kan skicka ett e-postmeddelande till aem-forms-headless@adobe.com från ditt officiella e-post-ID till att gå med i det tidiga adopterprogrammet.

Cloud Manager

Felkorrigeringar

 • När en certifikat upphör, domännamn och IP-tillåtelselista som är kopplade till certifikatet tas inte längre bort från CDN. I sådana fall går det fortfarande att nå webbplatsen.
 • Användargränssnittet i Cloud Manager innehåller mer synliga varningar som SSL-certifikat upphör snart att gälla.
 • En sällsynt situation har korrigerats där kunderna inte kunde skapa eller ta bort en miljö.

Workfront for Experience Manager förbättrad koppling

Releasedatum för den senaste versionen, 1.9.9, av Workfront för Experience Manager med utökad anslutning är 10 april 2023.

Frigör högdagrar

 • Experience Manager visar ett DateTimeParseException-undantag när det tar emot det senaste ändringsdatumet från Workfront när en länkad mapp skapas.
 • Problem vid skapande av flera länkade projektmappar på kort tid.
 • Det går inte att konfigurera en tröskelgräns för antalet nya uppsättningar av projektlänkade mappar.
VIKTIGT

Adobe rekommenderar att du uppgradera till den senaste 1.9.9-versionen för Workfront för Experience Manager förbättrade kontakter.

Kända fel

 • När projektlänkade mappar konfigureras med AEM 6.4, Experience Manager sparar inte värden för undermappar och Skapa länkad mapp i projekt med portfölj fält. Värdet för undermappar fältuppdateringar till undefined. Värdet för Skapa länkad mapp i projekt med portfölj fältuppdateringar till Portfolio automatiskt när konfigurationen har sparats.
 • När du använder den klassiska Workfront-upplevelsen är Skicka till finns i Mer I den nedrullningsbara listan kan du inte välja måldestinationen i Experience Manager. The Skicka till fungerar korrekt med Dokumentåtgärder nedrullningsbar lista. The Skicka till alternativet fungerar korrekt för Mer nedrullningsbar lista och Dokumentåtgärder nedrullningsbar lista som finns i nya Workfront.

Community

Versionsinformation för Experience Manager

Alla Experience Manager versionsinformation finns på:

Nya Experience Manager-kurser och självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
Maj 2023 Integrera Experience Platform Web SDK Video Lär dig hur du integrerar AEM as a Cloud Service med Experience Platform Web SDK. AEM Sites
Maj 2023 Anpassa textredigeraren i interaktiv kommunikation Video Anpassa textredigeraren i interaktiv kommunikation för att lägga till anpassade teckensnitt och storlekar. AEM Forms
Maj 2023 Reagera app med AEM Forms och Acrobat Sign Video Skapa ett interaktivt kommunikationsdokument med data som skickas från en intern svarsapp och presentera dem för slutanvändaren för signering med Acrobat signeringswidget AEM Forms
Maj 2023 Integrera Forms CS med Sharepoint Video Lär dig konfigurera och integrera AEM Forms CS med Microsoft® Sharepoint AEM Forms CS
Maj 2023 Spara formulärinlämning i OneDrive Video Konfigurera anpassningsbara formulär för att lagra formulärdata i OneDrive. AEM Forms CS
Maj 2023 Använda optimerade bilder från AEM Headless Video Lär dig hur du använder optimerade bilder i AEM Headless. AEM CS
Maj 2023 Arbeta med stora resultat i AEM Headless Video Lär dig hur du arbetar med stora resultatuppsättningar med AEM Headless. AEM CS

Experience Manager supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Experience Manager.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
April 2023 Ändringar i GraphQL-hantering av null-värden Ny artikel Lär dig hur du löser ett eventuellt oväntat beteende i programkoden (i Experience Manager as a Cloud Service) på grund av de senaste förbättringarna i GraphQL-implementeringen.
April 2023 Referenser som inte uppdaterats under utrullning för den inre aktiva kopian Ny artikel Lär dig hur du löser ett problem där referenser inte uppdateras under utrullning för den inre live-kopian.
April 2023 Det går inte att dra och släppa en mapp med resurser till AEM Assets Web UI Ny artikel Se lösningen på problemet med att dra och släppa en resursmapp till AEM Assets webbgränssnitt.
April 2023 Visa publicerade sidor med Query Builder API Ny artikel Lär dig hur du listar sidor som publicerats på en AEM författare.
April 2023 Anpassa tidsformatet för aktiveringsdatumet för Manage Publication Ny artikel Lär dig hur du anpassar tidsformatet för aktiveringsdatumet för Manage Publication.

Andra hjälpresurser för Experience Manager

Ikon Adobe Commerce

Få tillgång till versionsinformation, nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar för Adobe Commerce på Experience League.

 Information
OBSERVERA

Adobe Search&Promote tjänstslut inträffade 1 september 2022. För produkt- och e-handelssökning Live Search är Adobe sökprogram. Se sista giltighetsdag för mer information.

Nya självstudiekurser för Adobe Commerce

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2023 Headless Architecture session 1 Video Lär dig vad som är headless-arkitektur, sammanställ e-handel och personaliserade upplevelser.
Maj 2023 Fullständig demonstration på Live Search Video Se en fullständig demonstration av funktionerna och flexibiliteten i Live Search.
Maj 2023 Introduktion till Live Search Video Lär dig mer Live Search från Adobe Commerce ger en snabb, relevant och intuitiv sökupplevelse.
Maj 2023 Självvärdande Adobe Commerce - översikt Video Lär dig mer om de bästa metoderna att tänka på när du går över till en e-handelsplattform.

Commerce supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Commerce.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
April 2023 QPT (Quality Patches Tool) Nya artiklar Nya artiklar om hur du tillämpar korrigeringsfiler som finns i QPT 1.1.28, QPT 1.1.29 och QPT 1.1.30 har publicerats och finns i respektive avsnitt.
April 2023 Den nya domänen dirigeras om till standarddomänen Ny artikel Lär dig hur du åtgärdar ett problem där en ny domän omdirigeras till standarddomänen i den befintliga eller andra miljön.
April 2023 Hur ändrar man e-postadress på Magento.com-kontot när fältet är nedtonat? Ny artikel Lär dig hur du ändrar e-postadressen på din Magento.com när fältet är nedtonat.

Ikon Target

Få tillgång till förhandsversionsinformation, aktuell versionsinformation och nya självstudiekurser för Adobe Target.

 Information

Ikon Campaign

Få de senaste uppdateringarna för Adobe Campaign. Hitta nya självstudiekurser, kurser och supportartiklar i kunskapsbasen på Experience League.

 Information

Senaste produktreleaser för Campaign

Här finns de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Adobe Campaign:

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Campaign v7, Campaign v8och Campaign Standard versionsinformation.

Nytt Campaign självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Adobe Campaign.

Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
Maj 2023 Skapa en enkät Video Lär dig hur du skapar en enkät i Adobe Campaign v8. Campaign v8
Maj 2023 Skapa en enkät Video Lär dig hur du skapar en enkät i Adobe Campaign Classic. Campaign Classic
Maj 2023 Designa innehåll för e-postleverans Video Lär dig hur du konfigurerar, anpassar och testar innehåll för e-postleverans. Lär dig hur du använder mallar, laddar upp bilder, lägger till uttryckssymboler och bäddar in streckkoder och QR-koder. Campaign Classic
Maj 2023 Övervaka en leverans Video Förstå meddelandeloggar, jobbloggar och leveransloggar. Campaign Standard

Campaign supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Campaign.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
April 2023 Hämta data från en extern databas där värdena överskrider 255 tecken Ny artikel Lär dig hur du hämtar data från externa databaser där värdena överskrider 255 tecken.
April 2023 Fel: XSV-350064 i Google BigQuery externt konto Ny artikel Lär dig hur du åtgärdar XSV-350064 i Google BigQuery externt konto fel.
April 2023 Build 9356: Extern länk är fortfarande öppen i Internet Explorer efteruppgradering Ny artikel Lär dig hur du löser problemet där de externa länkarna fortfarande dirigeras till Internet Explorer i stället för Microsoft Edge efter uppgradering till 9356.

Campaign hjälpresurser

Ikon Journey Optimizer

Läs om den senaste releaseinformationen för Journey Optimizer. Se de senaste självstudiekurserna och supportartiklarna i kunskapsbasen på Experience League.

 Information

Senaste Journey Optimizer produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Versionsinformation för Journey Optimizer.

Nytt Journey Optimizer självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Journey Optimizer.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2023 Skapa en webbkampanj Video Lär dig hur du skapar en webbupplevelse med den visuella webbredigeraren i Journey Optimizer kampanjer.
Maj 2023 Skapa en webbkampanj Video Förstå vad en webbkampanj är. Lär dig hur du konfigurerar egenskaperna för webbkampanjer, granskar och publicerar dem.
Maj 2023 Exportera datauppsättningar till molnlagringsplatser Video Lär dig hur du exporterar en datauppsättning från Journey Optimizer till Amazon S3-mål.

Fler resurser för Journey Optimizer

Ikon Journey Orchestration

Få tillgång till den senaste versionsinformationen för Journey Orchestration på Experience League.

 Information

Senaste Journey Orchestration produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Journey Orchestration versionsinformation.

Fler resurser för Journey Orchestration

Ikon Marketo Engage

Läs den senaste versionsinformationen och releasematerialet för Marketo Engage.

 Information

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Den senaste produktdokumentationen finns i Marketo produktdokumentation home

Ikon Workfront

Läs om den senaste versionsinformationen för Adobe Workfront. Hitta nya självstudiekurser på Experience League.

 Information

New Adobe Workfront kurser och självstudiekurser

Nytt Workfront kurser och kollektioner av självstudiekurser på Experience League.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2023 Lägga till och hantera punkter via en layoutmall Video Lär dig vad ett stift är och hur du fäster viktiga eller relevanta sidor för en uppsättning användare med hjälp av layoutmallar.
Maj 2023 Skapa synlighet med Jira-integrering Artikel Få en glimt i hur Jira-integreringen kan skapa synlighet i vad ditt team gör.
Maj 2023 Beräkna målförlopp Artikel Lär dig hur målutvecklingen beräknas i Workfront-mål.
Maj 2023 Kommunicera målstatus Artikel Lär dig hur du kommunicerar med andra om hur dina mål utvecklas och hur de utvecklas i Workfront Goals.
Maj 2023 Förstå planerade timmar och tidslängdsvyer i Förbättrad analys Artikel I nedladdnings- och projekttreemap-scheman kan du visa informationen efter planerade timmar eller varaktighet.
Maj 2023 Lär dig fyra sätt att skapa ett projekt Video Lär dig hur du skapar ett projekt från en mall, skapar ett projekt från grunden, kopierar ett befintligt projekt eller importerar en Microsoft® Project-fil.
Maj 2023 Hitta dina projekt Artiklar och videoklipp Lär dig hur du söker efter projekt i Workfront med hjälp av stift, favoriter, kontrollpaneler och projektsidan.
Maj 2023 Förstå åtgärder i Förbättrad analys - hovra, klicka och dra, och klicka i Video Lär dig hur du får mer information genom att hovra över ett diagram, skapa en tidsram för ett diagram och hur du får fler diagram att visas, allt i Förbättrad analys.
Maj 2023 Resurshanteringsinställningar för användare Video Lär dig mer om de användarinställningar som behövs för att använda verktygen för resurshantering på rätt sätt.
Maj 2023 Introduktion till Workfront Analytics Video Läs om hur analyser och spännande funktioner blir möjliga med Joel Pettigrowth, produktchef för förbättrad analys.
Maj 2023 Uppdatera en begäran Video Lär dig hur du hittar de förfrågningar du har skickat och gör en uppdatering av förfrågningarna i Workfront.
Maj 2023 Förstå diagramavsnittet Video Lär dig hur du läser och tolkar målhälsningskartan och målstatusschemat i Mål.
Maj 2023 Konfigurera dina Workfront Fusion-övningsfiler Video Lär dig hur du hämtar övningsfilerna och överför dessa filer till en mapp i Workfront i Adobe Workfront Fusion.
Maj 2023 Dela ett projekt Video Lär dig hur du delar ett projekt så att intressenter och andra som är intresserade av projektet kan få insyn i det arbete som utförs med Workfront.
Maj 2023 Vanliga frågor om begärandeköer Artikel Få svar på vanliga frågor om köer i Workfront.
Maj 2023 Lär dig mer om resurskapaciteten i Förbättrad analys Video Lär dig hur resurskapaciteten visar antalet planerade timmar som tilldelats ett hemteam inom den filtrerade tidsperioden jämfört med teamets totala tillgängliga timmar.
Maj 2023 Förstå aktiviteten per teamdiagram i Förbättrad analys Artikel Läs om hur era egna team tillbringar sin tid i Workfront.
Maj 2023 Förstå teamkapacitet i Förbättrad analys Artikel Lär dig hur teamets kapacitetstabell visar när ett hemteam var övertilldelat eller undertilldelat.
Maj 2023 Stäng ett mål när det är klart Video Lär dig använda Goals för att stänga ett mål.
Maj 2023 Förstå grundläggande projektskapande Video Lär dig fyra steg för att komma igång med ett projekt, definitionen av ett projekt och de tre vanligaste sätten att skapa ett projekt.
Maj 2023 Uppdatera förloppet för resultat och aktiviteter Video Lär dig hur du uppdaterar framsteg för resultat och aktiviteter i Workfront-mål.
Maj 2023 Fyll i projektinformationen Artikel Lär dig vilka 12 projektinformationsfält Workfront rekommenderar att du fyller i när du skapar ett projekt.

Workfront supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Workfront.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
April 2023 Det går inte att redigera anpassade fält Ny artikel Lär dig hur du löser problemet där användare stöter på problem med att redigera anpassade fält.

Se Workfront produktreleaser för att få en sammanfattning av den senaste informationen om alla produkter.

Ikon Adobe

Versionsinformation för Adobe Advertising.

 Information

Nya funktioner i Advertising DSP

Läs om de senaste funktionerna för Adobe-reklam.

Senast uppdaterad: 30 maj 2023

Funktion Beskrivning
Campaigns (24 maj-utgåvan) Du kan nu pausa eller aktivera kampanjer, paket och annonser. Du kan redan pausa och aktivera placeringar.

Senast uppdaterad: 14 april 2023

Funktion Beskrivning
Campaigns (Microsoft® Advertising målgruppskampanjer, 15 april) Målgruppskampanjer kan nu använda anbudsstrategin"Manual CPM". Du kan ange bud i inställningarna för underordnade annonser.

Optimeringsstöd är inte tillgängligt för CPM-kampanjer.
Recommendations Sex nya (Google Ads rekommendationer är tillgängliga från Insights & Reports > Recommendations:
 • Responsive search improve ad strength: Förslag för att förbättra annonsstyrkan för en responsiv sökannons
 • Upgrade local campaign to performance max: Uppgradera en äldre lokal kampanj till en maximal resultatkampanj
 • Upgrade smart shopping campaign to performance max: Uppgradera en äldre smart shoppingkampanj till en maximalt resultatanpassad kampanj
 • Forecasting set Target ROAS: Öka budgeten före en säsongshändelse som planeras öka trafiken och ändra budgivningsstrategin från Maximize Conversion Value till Target ROAS
 • Raise Target CPA bid too low: Öka Target CPA med en rekommenderad mängd när den är för låg och det finns få eller inga konverteringar
 • Display expansion opt in: Utvidga räckvidden genom att uppdatera en kampanj för att använda displayexpansion
Eftersom det kan påverka resultatet om du lägger till och tar bort resurser, byter kampanjtyper och ändrar budgetar och budstrategier rekommenderar vi att du diskuterar för- och nackdelar med varje rekommendation med ditt Adobe-kontoteam så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Ikon Document Cloud

Nya självstudiekurser och kurser publicerade för Document Cloud, inklusive Acrobat Services och Acrobat Sign.

OBSERVERA

Varumärkesuppdatering: Adobe dokumenttjänster är nu Adobe Acrobat Services. Läs om det här.

 Information
Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
Maj 2023 Acrobat Sign + Workday nyanställda Video Du kan använda Acrobat Sign i andra program som din organisation redan använder, till exempel Microsoft, Salesforce, Workday och Marketo för att nämna några. Lär dig hur du kan förenkla e-signaturarbetsflödena i dessa integreringsguider och självstudiekurser. Acrobat Sign
Maj 2023 Skicka dokument för notering Video Lär dig hur du skickar ett dokument för notariering. Acrobat Sign

För Document Cloud självstudiekurser, se:

På denna sida