Versionsinformation om Experience Cloud

Senaste uppdatering: February 2024

På den här sidan kan du hitta följande självhjälpsresurser för företagsprogrammen Experience Cloud och Adobe:

 • Versionsinformation och produktdokumentation
 • Stöd för artiklar i kunskapsbasen
 • Kommande event på Experience League
 • Senaste videokurser

Logga in på Experience League och anpassa sökupplevelsen i Adobe kostnadsfria bibliotek med dokumentation, kurser, händelser, communityforumoch support.

Om du vill få ett månatligt e-postmeddelande om uppdateringar av den här sidan prenumererar du på Produktuppdatering Adobe Priority.

Februari 2024

Senaste uppdatering: 14 februari 2024

Ikon Experience League händelser och uppdateringar

Läs om spännande event på Experience League. Det är en fantastisk plats att lära sig, interagera och få svar från produktexperter på Adobe!

Händelser på Experience League

Uppdaterat 14 februari 2024

 Information
 • WORKFRONT | Q & A Chatt | Fråga kundsupport - Felsöka vanliga layoutmallar och visa problem | Gå med i Workfront kundsupport för en"Ask the Expert"-session där du får lära dig bästa praxis och felsökningstips om layoutmallar och vyer. | 22 februari kl. 9:00 PT | Registrera

 • ADOBE SUMMIT | Digital Experience Conference | Utveckla dina färdigheter, upptäck de senaste trenderna och utforska framtiden för upplevelsestyrd tillväxt | Lär dig av ledande varumärken, upptäck framtiden för generativ AI och gör dig redo för upplevelsestyrd tillväxt. | 25-28 mars på Las Vegas och på webben | Registrera

Visa mer kommande event eller bläddra inspelningar av händelser på Experience League.

Ikon Adobe GenStudio

Adobe GenStudio är en totallösning för att snabba upp och förenkla innehållsleveranskedjan med generativ AI och intelligent automatisering.

 Information
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2024 GenStudio Tutorials Videor Visa självstudiekurser för Experience League på nya Adobe GenStudio. GenStudio är en totallösning för att snabba upp och förenkla innehållsleveranskedjan med generativ AI och intelligent automatisering.

Ikon Certifiering

Se till att alla Adobe är certifierade. Besök Experience Cloud Certifiering webbplats på Experience League.

 Information

The Experience Cloud-certifiering -sajten är er enda butik för alla Experience Cloud Certifieringsrelaterat innehåll och uppdateras regelbundet med:

 • Tillgängliga certifieringar
 • Certifieringsförnyelser för Adobe-program
 • Uppdateringar av certifieringsprogram

Och mycket mer! Gå till Adobe-certifiering på Experience League och börja din certifieringsresa idag!

Ikon Adobe System Status

Läs om de senaste funktionerna och uppdateringarna i Adobe System Status.

 Information

Adobe System Status innehåller detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om produkter och tjänster från Adobe. Få meddelanden om driftavbrott, avbrott och underhållshändelser. Kolla in det på status.adobe.com.

Utgivningsdatum: 30 januari 2024

Nyheter

 • Meddelanden ingår nu i status-API:er.
Funktion Beskrivning
Antecknings-API:er
 • Meddelanden är globala meddelanden, molnmeddelanden eller meddelanden på produktnivå som har större effekt. Ett exempel från det förflutna är ett Covid-19-meddelande. Andra exempel kan vara globala säkerhetsluckor som log4j och support center ned osv. Meddelanden är inte kopplade till något problem eller underhåll. De används för att kommunicera med kunder om uppdateringar på moln- eller produktnivå.
 • Meddelanden ingår nu i samlingen Status API. Kunderna kan ställa frågor och få meddelanden som de kan integrera med sina interna kontrollpaneler. Kolla in de nya slutpunkterna här.
Felkorrigeringar
 • Förbättrade gränssnittsprestanda.

Information om den senaste versionen finns i:

Ikon Experience Cloud - centralt gränssnitt och central administration

Läs mer om Experience Cloud centrala gränssnittskomponenter och administration. Hantera produkter och användare, konfigurera profilinställningar och -inställningar, söka efter Experience Cloud-objekt och hantera cookies.

 Information
Funktion Beskrivning
Inloggningssida Inloggningssidan roterar automatiskt bakgrundsbilder vid varje inläsning. (Inga nya funktioner.)

Hjälp om komponenterna i det centrala gränssnittet i Experience Cloud finns i Experience Cloud Interface and Administration Guide (inkluderar Customer Attributes, Experience Cloud Assetsoch Audiences).

Ikon Experience Platform

Hitta den senaste versionsinformationen och den nya dokumentationen för Experience Platform och Mobile SDK. Visa nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar på Experience League.

 Information

Nytt Experience Platform självstudiekurser och kurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Experience Platform.

Publicerad Program Namn Typ Beskrivning
Februari 2024 Real-time Customer Data Platform, Journey Optimizer Använd fallspelningsböcker Flera videor Läs om hur Use Case Playbooks kan hjälpa kunder som använder Real-time Customer Data Platform och Journey Optimizer att få snabbare time-to-value. Use Case Playbooks är en katalog med dussintals mallar som täcker olika branscher och marknadsföringsmål.
Februari 2024 Taggar Använda taggmiljöer och bädda in koder Video Lär dig hur du använder utvecklings-, staging- och produktionsmiljöer samt bäddar in koder för att utveckla och validera taggegenskaperna.

Nytt Experience Platform supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Experience Platform.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Januari 2024 Hur utvecklare kan se Assurance loggar via API Ny artikel Läs om hur utvecklare kan se Assurance loggar via API.
Januari 2024 Data fylls inte i för nyligen tillagda attribut Ny artikel Lär dig hur du löser problemet när du har uppdaterat ett schema och inhämtat data i Adobe Experience Platform, fylls inte ett nydefinierat attribut i, vilket orsakar produktionsproblem.
Januari 2024 AEP Datainsamling - Error: “has maximum number of rule components” när en anpassad händelse läggs till i en regel Ny artikel Lär dig lösningen på problemet när du lägger till händelser till en regel i en Experience Platform Data Collection -egenskap, om ett fel inträffar med följande: har maximalt antal regelkomponenter.

Ikon Real-Time Customer Data Platform

Hitta de senaste självstudiekurserna för Real-Time Customer Data Platform på Experience League.

 Information

Ikon Analytics

Hitta den senaste versionsinformationen för Adobe Analytics och AppMeasurement. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

 Information

Analytics Releasedatum: 16 februari 2024

AppMeasurement

Version: 2.24.0

Nytt Analytics självstudiekurser och kurser

Nya videokurser, artiklar och kurser publicerade för Adobe Analytics.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2024 Konfigurera allmänna inställningar för Analytics tillägg i Experience Platform-taggar Uppdaterad video Lär dig mer om de allmänna konfigurationsalternativen för Analytics-tillägget i taggar, inklusive inställning av spårningsservern.
Februari 2024 Konfigurera spårning av slutlänk i Experience Platform-taggar Uppdaterad video Lär dig spåra avslutningslänkar på din webbplats (länkar som leder till en annan webbplats) med bara några klick i Adobe Analytics-tillägget i Experience Platform-taggar.
Februari 2024 Använd ett datalager för att ange Analytics variabler i Experience Platform-taggar Uppdaterad video Lär dig hur du tar bort värden från datalagret och använder dem i Experience Platform-taggar för att fylla i variabler i Adobe Analytics. Att använda ett datalager för Analytics och andra Experience Cloud-lösningar är en god vana.
Februari 2024 Konfigurera länkspårning för hämtning i Experience Platform-taggar Uppdaterad video Spåra nedladdningslänkar på din webbplats (länkar som laddar ned filer som inte kommer från webbläsaren till din dator) med bara några klick i Adobe Analytics-tillägget i Experience Platform-taggar.
Februari 2024 Använd doPlugins och implementeringsplugins i Experience Platform-taggar Uppdaterad video Lär dig mer om fördelarna med att använda funktionen doPlugins och lägg till plugin-program för Analytics-implementering för att förbättra datainsamlingen.
Februari 2024 Skapa Experience Platform-taggar för specialsidor Video Förutom data som samlas in på varje sida har du andra data som måste samlas in på specifika sidor. I den här videon visas hur du sammanfogar data med gemensamma data och skickar dem till Adobe Analytics.

New Adobe Analytics supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Analytics.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Januari 2024 Användare som inte är administratörer kan inte hämta data för specifika eVars Ny artikel I den här artikeln finns en detaljerad översikt över varför icke-adminanvändare inte kan hämta data för specifika eVars in Adobe Analytics. Administratörsanvändare kan tilldela dimension eller mappa dimensionen till Media Analytics workspace.

Ikon Customer Journey Analytics

Hitta den senaste versionsinformationen för Customer Journey Analytics. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

 Information

Customer Journey Analytics Releasedatum: 16 februari 2024

Nytt Customer Journey Analytics självstudiekurser och kurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Customer Journey Analytics.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2023 CJA-sökningar efter sök- och profildata Video Lär dig hur du lägger till sökdata i uppslags- och profildatauppsättningar och planerar och mappar nyckelfält.

Ikon Streaming Media Analytics

Hitta den senaste versionsinformationen för Streaming Media Analytics. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

 Information

Ikon Adobe Experience Manager

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Experience Manager. Adobe rekommenderar att kunder med lokal driftsättning driftsätter de senaste patcharna för att säkerställa högre stabilitet, säkerhet och prestanda.

 Information

Experience Manager färdplaner och videoklipp

Adobe rekommenderar att du besöker följande resurser för att hålla dig uppdaterad om versionsinformation:

Video om den senaste versionsöversikten

Titta på Video om versionsöversikt, januari 2024 för en sammanfattning av funktioner som lagts till i version 2024.01.0 (januari 2024).

Experience Manager Sites som Cloud Service

EXTENSION MANAGER i AEM SITES

Utforska nya EXTENSION MANAGER i AEM SITES så att du kan anpassa AEM genom att konfigurera gränssnittstillägg.

Extension Manager i AEM Sites gör det möjligt för utvecklare och yrkesverksamma att få tillgång till, hantera och anpassa Gränssnittstillägg inbyggd med Adobe App Builder för att förbättra AEM Sites funktionalitet.

Med Extension Manager kan du göra följande:

 • Aktivera eller inaktivera tillägg per instans.
 • Konfigurera tilläggsparametrar;
 • Förhandsgranska tillägg och generera en delbar förhandsgranskningslänk.
 • Upptäck funktioner för användargränssnittets utbyggbarhet via interaktiva demos.
 • Få tillgång till Adobe experimentella funktioner via förstahandstillägg.

Adobe söker aktivt efter feedback och nya användningsexempel för UI-tillägg. Om du vill ansluta skickar du ett mejl till uix@adobe.com.

Experience Manager Assets som Cloud Service

Administratörsvy förhandsversionsfunktioner

 • Förhandsgranska återgivningar för alla videotyper som stöds - Experience Manager Assets genererar nu förhandsgranskningsåtergivningar av alla videotyper som stöds som standard utan att en bearbetningsprofilskonfiguration krävs

Nya funktioner i resursvyn

 • Smarta taggar blocklist - Med Assets Essentials kan du nu definiera en blockeringslista som består av ord som du inte vill lägga till som smarta taggar till resurser när de överförs till databasen. Med den här funktionen kan ni upprätthålla varumärkets efterlevnad och minska arbetet med att moderera smarta taggar.

Experience Manager Forms som Cloud Service

Tidiga Adobe-program

Om du vill testa några av de kommande funktionerna kan du vara en del av programmet Adobe tidiga införande.

 • Skicka ett anpassat formulär till Adobe Workfront Fusion Scenario - Forms as a Cloud Service har färdiga alternativ för smidig anslutning av adaptiva formulär till Adobe Workfront. Detta förenklar processen att skicka in ett adaptivt formulär till ett Adobe Workfront-scenario, vilket gör att du kan utlösa ett Workfront Fusion-scenario när ett adaptivt formulär skickas in.

 • Stöd för språk från höger till vänster - Adaptiv Forms som bygger på kärnkomponenter kan nu presenteras på höger-till-vänster-språk (RTL) som arabiska, persiska och urdu. RTL-språken talas av mer än 2 miljarder människor globalt. Genom att använda ett formulär på RTL-språk kan ni utöka räckvidden för era adaptiva formulär så att de kan anpassas till dessa olika målgrupper och väljas ut på RTL-marknader. I vissa regioner är det också ett juridiskt mandat att tillhandahålla blanketter på det lokala språket. Genom att ta hand om lokala språk kan ni inte bara öppna dörrar för en bredare publik utan också säkerställa att relevanta lagar och bestämmelser följs.

 • Protect dina dokument med DocAssurance API:er (del av kommunikations-API:er) - Med API:erna för DocAssurance kan du skydda känslig information genom att signera och kryptera dokumenten. Genom kryptering omvandlas innehållet i ett dokument till ett oläsligt format så att bara behöriga användare kan få åtkomst till det. Detta förstärkta skydd skyddar inte bara värdefulla data från obehöriga ögon, utan ger även sinnesro. Med signatur-API:erna kan din organisation skydda säkerheten och sekretessen för Adobe PDF-dokument som den distribuerar och tar emot. Den här tjänsten använder digitala signaturer och certifiering för att säkerställa att endast avsedda mottagare kan ändra dokument.

Du kan skriva till aem-forms-early-adopter-program@adobe.com från ditt officiella e-post-ID för att gå med i det tidiga adopterprogrammet och begära åtkomst till funktionen.

Experience Manager som Cloud Service Foundation

Stöd för Dynatrace

 • Dynatrace-kunder kan övervaka AEM - Läs om för att begära anslutning till din Dynatrace-miljö för övervakning av programprestanda. New Relic APM, som är tillgängligt för alla kunder, slutar samla in data om Dynatrace är aktiverat.

Tidiga Adobe-program

Cloud Manager

Nya funktioner

 • Molnhanteraren validerar nu förfallodatumen inte bara för huvudsidan certifikat, men även för mellanliggande certifikat.
 • CDN loggar returneras nu i ett komprimerat format.

Tidiga Adobe-program

Om du vill testa några av de kommande funktionerna kan du vara en del av programmet som används av Adobe tidigt.

 • Klientsidessamling med hjälp av Real User Monitoring (RUM) - Använd Real User Monitoring (RUM) Data Service för att aktivera klientsidessamling för AEM as a Cloud Service.

  Real User Monitoring (RUM) Data Service ger en mer exakt återgivning av användarinteraktioner och säkerställer ett tillförlitligt mått på webbplatsengagemanget. Det är en utmärkt möjlighet att få avancerade insikter om hur sidan fungerar. Detta är fördelaktigt för kunder som använder antingen CDN som hanteras av Adobe eller CDN som inte hanteras av Adobe. För kunder som använder ett icke-Adobe-hanterat CDN kan automatiserad trafikrapportering nu aktiveras för dem, vilket eliminerar behovet av att dela trafikrapporter med Adobe.

  Om du vill testa den här nya funktionen och dela med dig av dina synpunkter skickar du ett e-postmeddelande till aemcs-rum-adopter@adobe.com från den e-postadress som är kopplad till din Adobe ID. Inkludera domännamnet för produktions-, scen- och utvecklingsmiljöer i e-postmeddelandet. Tillgången till programmet för tidig användning av den här funktionen är begränsad.

 • Hämta din egen GitHub - Om du använder GitHub för att hantera dina databaser, du kan validera kod direkt i dina GitHub-databaser via Cloud Manager. Integreringen eliminerar behovet av att konsekvent synkronisera kod med Adobe-databasen och gör att du kan verifiera pull-begäranden innan du sammanfogar dem i huvudgrenarna.

  Om du vill testa den här nya funktionen och dela med dig av dina synpunkter skickar du ett e-postmeddelande till Grp-CloudManager_BYOG@adobe.com från den e-postadress som är kopplad till din Adobe ID.

 • Självbetjäning för återställning av innehåll - En ny självbetjäningsfunktion för innehållsåterställning erbjuder nu säkerhetskopiering för återställning i upp till sju dagar och är tillgänglig för tidiga användare i utvärderingssyfte som omfattar:

  • Säkerhetskopiering vid bestämda tidpunkter för de senaste 24 timmarna
  • Återställningar i upp till sju dagar

  Om du vill testa den här nya funktionen och dela med dig av dina synpunkter skickar du ett e-postmeddelande till aemcs-restorefrombackup-adopter@adobe.com via e-post som är kopplad till din Adobe ID.

  • Det tidiga adopterprogrammet är begränsat till utvecklingsmiljöer.
  • Tillgången till programmet för tidig användning av den här funktionen är begränsad.
  • Den här funktionen används för att återställa innehåll som har tagits bort av misstag och är inte avsedd för katastrofåterställning.
 • Kontrollpanelen för Experience Audit - Kontrollpanelen för Experience Audit i Cloud Manager innehåller en trendvy över dina sidresultatspoäng tillsammans med insikter och rekommendationer som hjälper dig att förbättra dem. Experience Audit ingår som ett steg i Cloud Managers produktionsflöde.

  Kontrollpanelen använder Google Lightroom, ett automatiserat verktyg med öppen källkod som förbättrar kvaliteten på dina webbprogram. Du kan köra det mot alla webbsidor, offentliga webbplatser eller autentiseringar. Den har granskningar av prestanda, tillgänglighet, progressiva webbprogram, SEO med mera.

  Är du intresserad av att testa den nya instrumentpanelen? Skicka ett e-postmeddelande till aem-lighthouse-pilot@adobe.com via e-post som är kopplad till din Adobe ID.

Felkorrigeringar

 • Ett fel korrigerades där konfigurationsförloppet skulle misslyckas vid byggsteget med ett oklart felmeddelande om platsen för konfigurationsfilerna inte var korrekt inställd. Felmeddelandet är nu klart och anger att användaren bör kontrollera att platsen för konfigurationsfilerna är korrekt.
 • När ett byggsteg avslutas med status FAILED på grund av BUILD_MAVEN_TRANSFER_ARTIFACT_ERROR, beskrivs det nu korrekt som ett fel på grund av sammanslagningskonflikter med målgrenen.

Workfront for Experience Manager förbättrad koppling

Releasedatum för den senaste versionen, 1.9.16, av Workfront för den förbättrade anslutningen för Experience Manager var 19 januari 2024.

Frigör högdagrar

I den senaste versionen av den förbättrade anslutningen för Workfront för Experience Manager finns följande felkorrigeringar:

 • Workfront-konfigurationen i CRX DE lagrar för närvarande inte project ID, vilket orsakar fel när skrivskyddad behörighet används. Läs mer om hur konfigurera behörigheter.
 • Det finns ingen offentlig dokumentation om hur du lägger till anpassade egenskaper i indexdefinitionen. Läs mer om lägga till anpassad egenskap.
 • Om du tar bort anslutningskonfigurationer på den utökade kopplingen påverkas händelsprenumerationer och andra sparade konfigurationer avsevärt, vilket gör att de pekar på en gammal URL.
 • När du installerar tilläggspaketet för formulär installeras inte Växla router, vilket leder till fel i växlingsfunktionen för WFEC AMS-miljön.
 • Om du aktiverar händelseprenumerationer på EWC-konfiguration uppstår upprepade API-anrop som inte fungerar med HTTP 400 fel när Workfront Enhanced Connector konfigureras för första gången.
 • Om du tar bort kommentarer om länkade mappresurser på Workfront går det inte att hitta den länkade mappsökvägen på AEM.
 • Otillräckligt stöd för stora filresurser i AEM orsakar ett problem med 4 byte-storlek.
 • Ingen begärandetidsbearbetning för kritiska flöden i länkad mapp, dokumentuppdatering och anteckningsuppdatering.
OBSERVERA

AEM 6.4 upphör nu med utökat stöd. Mer information finns i Adobe teknisk supportperiod. Hitta versioner som stöds här.

VIKTIGT

Adobe rekommenderar att du uppgradera till den senaste 1.9.16-versionen för Workfront för Experience Manager förbättrade kontakter.

Kända fel

 • När projektlänkade mappar konfigureras med AEM 6.4, Experience Manager sparar inte värden för undermappar och Skapa länkad mapp i projekt med portfölj fält. Värdet för undermappar fältuppdateringar till undefined. Värdet för Skapa länkad mapp i projekt med portfölj fältuppdateringar till Portfolio automatiskt när konfigurationen har sparats.
 • När du använder den klassiska Workfront-upplevelsen Skicka till som finns i Mer I den nedrullningsbara listan kan du inte välja måldestinationen i Experience Manager. The Skicka till fungerar korrekt med Dokumentåtgärder listruta. The Skicka till alternativet fungerar korrekt för Mer nedrullningsbar lista och Dokumentåtgärder nedrullningsbar lista som finns i nya Workfront.

Community

Versionsinformation för Experience Manager

Alla Experience Manager versionsinformationen finns på följande sidor:

Nytt Experience Manager självstudiekurser och kurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Experience Manager.

Publicerad Program Namn Typ Beskrivning
Februari 2024 AEM Sites Journalföring och AEM Video Lär dig hur du hämtar den första uppsättningen AEM händelser från journalen och utforskar detaljer om varje händelse.
Februari 2024 AEM Sites AEM händelsehantering med Adobe I/O Runtime Action Video Lär dig hur du bearbetar mottagna AEM med Adobe I/O Runtime Action.
Februari 2024 AEM Sites Adobe I/O Runtime Action and AEM Events Video Lär dig hur du tar emot AEM händelser med Adobe I/O Runtime Action och granska händelseinformation som nyttolast, huvuden och metadata.
Februari 2024 AEM Assets Använda massimport Video Lär dig att använda verktyget för massimport på AEM as a Cloud Service för att importera resurser från molnlagring på ett säkert och effektivt sätt.
Februari 2024 AEM Assets Sök efter liknande bilder Video Lär dig mer Find Similar Image in AEM Assets gör det enkelt att hitta den bästa bilden för dina behov.
Februari 2024 AEM Assets Växla vy Video Lär dig hur du effektivt växlar mellan vyer i AEM Assets as a Cloud Service, vilket ger smidig filhantering.
Februari 2024 AEM Forms Fyll i anpassat formulär i förväg med data från Share Point List Video Lär dig hur du förifyller anpassningsbara formulär med hjälp av formulärdatamodell som backas upp av en lista med delningspunkter.
Februari 2024 AEM CS AEM Flera videor Lär dig mer om AEM, vad det är, varför och när du ska använda det och exempel på det.
Februari 2024 AEM Forms Utveckla med Output och Forms Services i AEM Forms Video Lär dig hur du utvecklar med Output och Forms Service API i AEM Forms.
Februari 2024 AEM Assets Blockerade taggar Video Lär dig hur du förbättrar resurshanteringen i AEM genom att använda blockerade taggar för att förhindra användning av kulturellt känsliga, irrelevanta eller kontroversiella smarta taggar.
Februari 2024 AEM Headless Exempel på uppdatering av massegenskaper Video Ett exempel AEM tillägget Content Fragments Console som i stor utsträckning uppdaterar en egenskap för Content Fragments.
Februari 2024 AEM Headless Generera AEM bildresurser med OpenAI Video Lär dig hur du genererar en bild med OpenAI eller DALL ・ E 2 och överför den till AEM DAM för snabb innehållshantering.

Nytt Experience Manager supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Experience Manager.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Januari 2024 Bildstorlek med Smart Imaging på Dynamic Media Ny artikel Lär dig hur du använder Smart Imaging på Dynamic Mediakan bildstorleken ibland vara större än förväntat.
Januari 2024 Ändringar i användargruppen i Admin Console återspeglas inte i AEM Ny artikel Lär dig lösningen på problemet när du ändrar användargrupperna i Admin Consolekan det hända att ändringarna inte visas omedelbart i Adobe Experience Manager (AEM).
Januari 2024 Det går inte att flytta experience fragments Ny artikel Lär dig lösningen på problemet när någon försöker flytta en content fragment in Adobe Experience Manager 6.5, UI kommer att snurra och flyttåtgärden bearbetas inte helt.
Januari 2024 Fel org.apache.sling.api.request.TooManyCallsException i anpassad konsol Ny artikel Lär dig att lösa org.apache.sling.api.request.TooManyCallsException fel i anpassad konsol.
Januari 2024 Replication Queue blockerad i AEMaaCS Ny artikel Lär dig lösningen på problemet när Replication Queue in Adobe Experience Manager as a Cloud Service (AEMaaCS) blockeras.
Januari 2024 Target mode visas inte på Sites Ny artikel Lär dig lösningen för AEMaaCS när Target mode visas inte i Sites.
Januari 2024 Återställa en borttagen innehållssökväg i AEM as a Cloud Service Ny artikel Lär dig lösningen på problemet när du behöver hitta olika sätt att återställa en specifik innehållssökväg i Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Andra hjälpresurser för Experience Manager

Ikon Adobe Commerce

Få tillgång till versionsinformation, nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar för Adobe Commerce på Experience League.

 Information

Nya självstudiekurser för Adobe Commerce

Nya självstudiekurser för Adobe Commerce på Experience League.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2024 Skapa en presentkortsprodukt Video Lär dig hur du skapar en presentkortsprodukt med REST API och Commerce Admin.
Februari 2024 Integrera Adobe Commerce och Adobe Journey Optimizer Video Lär dig hur du integrerar Adobe Commerce och Adobe Journey Optimizer.
Februari 2024 Visa och ange administratörskonfigurationer med kommandoraden Video Lär dig hur du visar och anger administratörskonfigurationer med kommandoraden.
Februari 2024 Konfigurera Adobe Commerce Services Connector Video Lär dig hur du konfigurerar Adobe Commerce Services Connector för användning med Commerce SaaS-produkter och hur du löser vanliga problem.
Februari 2024 Konfigurera betaltjänster för Adobe Commerce Video Lär dig hur du konfigurerar Adobe Commerce betaltjänster.

Nytt Commerce supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Commerce.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Januari 2024 Quality Patches Tool (QPT) Nya artiklar Nya artiklar om hur du använder korrigeringsfiler som finns i QPT 1.1.40, QPT 1.1.42 och QPT 1.1.43 publicerades och finns i respektive avsnitt.
Januari 2024 SendGrid begränsning för Adobe Commerce Cloud Nya artiklar Den här artikeln innehåller tillfälliga lösningar för SendGrid begränsningar för Adobe Commerce vad gäller molninfrastruktur.
Januari 2024 Det går inte att ändra sökmotorn i app/etc/env.php Nya artiklar I den här artikeln finns en lösning på problemet där du försöker ta bort sökmotorkonfigurationen från app/etc/env.php filen, men efter omdistributionen återställs konfigurationen till den tidigare inställningen eller ändras till OpenSearch som standard.
Januari 2024 Distributionsfel där korrigeringar inte hittas Nya artiklar Den här artikeln innehåller en lösning på problemet när du uppgraderar instansen, distributionen misslyckas och du ser ett fel i distributionsloggarna: Det gick inte att hitta nästa patchar: MDVA-XXXXX, ACSD-XXXXX. Kontrollera med"status"-kommandot att dessa patchar är tillgängliga för den aktuella Magento-versionen.

Ikon Target

Få tillgång till förhandsversionsinformation, aktuell versionsinformation och nya självstudier för Adobe Target.

 Information

Ikon Campaign

Få de senaste uppdateringarna för Adobe Campaign. Hitta nya självstudiekurser, kurser och supportartiklar i kunskapsbasen på Experience League.

 Information

Senaste kampanjproduktreleaser

Nytt Campaign självstudiekurser och kurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Campaign.

Publicerad Version Namn Typ Beskrivning
Februari 2024 Version Introduktion till Adobe Campaign V8 Uppdaterad video Förstå hur Adobe Campaign passar in i Adobe Digital Experience-portfolion och lär dig om de primära funktionerna och kapaciteterna.

Nytt Campaign supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Campaign.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Januari 2024 BigQuery Fel: Fält iMessageType har ändrat typ från INTEGER tillBOOLEAN Ny artikel Lär dig lösningen om du får en BigQuery fel vid försök att infoga INT8 bitdatatyp från Adobe Campaign Classic till GCP BigQuery databas.
Januari 2024 Det gick inte att hitta nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Neolane \ NL_5 \ nlclient \ error Ny artikel Lär dig hur du kör klientkonsolen som administratör för att lösa inloggningsproblemet på Adobe Campaign Classic v7.
Januari 2024 Spegelsidlänken i leveransloggarna läses inte in Ny artikel Lär dig lösningen om en länk för spegelsida i leveransloggarna inte läses in.
Januari 2024 Tidszonen är inte korrekt för Google BigQuery schema) Ny artikel Lär dig lösningen på problemet när du är Adobe Campaign Classic v8.5, när data läses från en kolumn i en Google BigQuery tabell definierad som datetimetz på schemanivå, om det visade datumet och timmen inte inkluderar operatorns tidszonsinformation.
Januari 2024 mcSync arbetsflöden misslyckas med deadlock-fel Ny artikel Lär dig lösningen på problemet när du är Adobe Campaign Classic v7, när mcSync arbetsflödet misslyckas med ett dödlåsningsfel.
Januari 2024 OOTB function nms.eventHisto.GetMirrorUrl returnerar inga URL eller returnerar felaktigt URL Ny artikel Lär dig lösningen på problemet i ett arbetsflöde med en JS aktivitet när du anropar Out-of-the-box (OOTB) function nms.eventHisto.GetMirrorUrl, den returnerar inga URL eller returnerar ett felaktigt URL.
Januari 2024 Åtkomst till SFTP mappar /usr/local/neolane/nl6 eller /usr/local/neolane/nl6/var/ Ny artikel Läs mer om vad du ska göra om du behöver åtkomst SFTP mappar /usr/local/neolane/nl6 eller /usr/local/neolane/nl6/var/ in Adobe Campaign Classic.
Januari 2024 Det går inte att redigera varumärkningskonfigurationen i ACS Ny artikel Läs om en lösning för Campaign Standard när du inte kan redigera varumärkeskonfigurationen i ACS.

Campaign hjälpresurser

Ikon Journey Optimizer

Läs om den senaste releaseinformationen för Journey Optimizer. Se de senaste självstudiekurserna och supportartiklarna i kunskapsbasen på Experience League.

 Information

Senaste Journey Optimizer produktreleaser

Läs om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Versionsinformation för Journey Optimizer.

Nytt Journey Optimizer självstudier

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Journey Optimizer.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2024 Förhandsgranska, granska och publicera Video Lär dig hur du testar e-poståtergivning i olika inkorgar med Litmus, hur du förhandsgranskar anpassade e-postmeddelanden mot testprofiler, skickar korrektur och publicerar e-postmeddelanden.
Februari 2024 Publicera en rese- och resestatus Video Förstå olika tillstånd för en resa och effekten av publicering.
Februari 2024 Mobilfunktioner för marknadsförare Video Förstå vilka mobilfunktioner Adobe Journey Optimizer erbjuder marknadsförare.
Februari 2024 Dubbel anmälan för Sinch och Infobip Video Lär dig hur du konfigurerar dubbel anmälan för SMS.
Februari 2024 Viktiga funktioner och användargränssnittet Video Förstå Journey Optimizer nyckelfunktioner och personligheter. Lär dig navigera i användargränssnittet.
Februari 2024 Introduktion till att skapa en resa Video Förstå grunderna för att skapa en resa på researbetsytan.

Fler resurser för Journey Optimizer

Ikon Journey Orchestration

Få tillgång till den senaste versionsinformationen för Journey Orchestration på Experience League.

 Information

Senaste Journey Orchestration produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Journey Orchestration versionsinformation.

Fler resurser för Journey Orchestration

Ikon Marketo Engage

Läs den senaste versionsinformationen och releasematerialet för Marketo Engage.

 Information

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Nya Marketo självstudiekurser och kurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Adobe Marketo.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2024 Förfallotid för marknadsattribuering Video Lär dig av experter om hur MOP-teamen går från ingen attribueringsrapportering till hur Fortune 100-företag använder Marketo Measure.

Den senaste produktdokumentationen finns i Marketo produktdokumentation home

Ikon Workfront

Läs om den senaste versionsinformationen för Adobe Workfront. Hitta nya självstudiekurser på Experience League.

 Information

New Adobe Workfront kurser och självstudier

Nytt Workfront självstudiekurser på Experience League.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Februari 2024 Nyheter i Workfront självstudiekurser Flera videor Se de senaste självstudiekurserna som släppts den senaste månaden.

Se Workfront produktreleaser för att få en sammanfattning av den senaste informationen om alla produkter.

Ikon Adobe Mix Modeler

 Information

På följande sidor finns den senaste informationen:

Ikon Adobe Advertising

Versionsinformation för Adobe Advertising.

 Information

Nya funktioner i Advertising DSP

Se Nyheter i Advertising DSP

Se Nyheter i Advertising Search, Social, & Commerce

Ikon Adobe Pass

Adobe Pass är en TV-plattform för flera skärmar som hjälper radio/TV-bolag, kabelnätverk och tjänsteleverantörer att skapa och tjäna pengar på engagerande, personaliserade tittarupplevelser.

 Information
OBSERVERA

Adobe Primetime​är nu​_Adobe Pass_. Du kan se båda varumärkesnamnen i dokumentationen så snart som varumärkesändringen är klar.

Se Versionsinformation för Adobe Pass för att hitta versionsspecifik information, systemkrav, begränsningar, åtgärdade problem och kända fel.

Ikon Document Cloud

Nya självstudiekurser och kurser publicerade för Document Cloud, inklusive Acrobat Services och Acrobat Sign.

 Information

För Document Cloud självstudier, se:

Ikon Creative Cloud för företag

Nya videoklipp, självstudiekurser eller kurser som publicerats för program i Adobe Creative Cloud for enterprise.

Uppdaterat Februari 2024

 Information
Publicerad Program Namn Typ Beskrivning
Februari 2024 Adobe Express Tutorials för Adobe Express Videor Kom igång med att skapa fantastiskt material som sticker ut med genererande AI med Adobe Firefly. Designflygblad, TikToks, återupptas och Reels med Adobe Express.

Se Självstudiekurser för Creative Cloud for enterprise för de senaste självstudiekurserna.

Ikon Kunddatahantering - Voices

Voices om kunddatahantering är er destination som ledande inom teknik och marknadsföring och specialist inom hantering av kunddata. Den här samlingen självstudiekurser är den självstudiekurs du behöver för att höra från kollegor, få inspiration och lära dig mer om utvecklingen i MarTech. Ingen registrering behövs. Klicka bara och titta.

Ikon Digital Experience-utkast

Digital Experience-utkast är repeterbara implementeringar som gör att ni kan hantera strategier och snabbt lösa etablerade affärsproblem. Varje utkast innehåller en serie artefakter som förklarar de mest värdefulla problemen, arkitekturer, implementeringssteg, tekniska överväganden och länkar till relevant dokumentation.

På denna sida