API för frågetjänst

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Queries
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

Lär dig hur du skriver och kör frågor, skapar schemafrågor och skapar en frågemall med Adobe Experience Platform Query Service API. Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

På denna sida