API för frågetjänst

Lär dig hur du skriver och kör frågor, skapar schemafrågor och skapar en frågemall med Adobe Experience Platform Query Service API.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Skapa instrumentpaneler med frågetjänsten, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på Dokumentation för frågetjänsten.

På denna sida