Privat mapp i Adobe Experience Manager Assets

Senaste uppdatering: 2023-12-05
 • Skapat för:
 • User
Version Artikellänk
AEM 6.5 Klicka här
AEM as a Cloud Service Den här artikeln

Du kan skapa en privat mapp i Adobe Experience Manager Assets användargränssnitt som är tillgängligt enbart för dig. Du kan dela den här privata mappen med andra användare och tilldela andra användare olika behörigheter. Beroende på vilken behörighetsnivå du tilldelar kan användare utföra olika åtgärder i mappen, till exempel visa resurser i mappen eller redigera resurserna.

OBSERVERA

Den privata mappen har minst en medlem med ägarrollen.

Du måste Read och Modify behörigheter för den överordnade mappen som du skapar en privat mapp i. Om du inte är administratör är dessa behörigheter inte aktiverade som standard /content/dam. I så fall måste du först skaffa dessa behörigheter för ditt användar-ID/din grupp innan du försöker skapa privata mappar.

Skapa och dela privat mapp

Så här skapar och delar du en privat mapp:

 1. I Assets klickar du på Create i verktygsfältet och välj Folder på menyn.

  Skapa resursmapp

 2. I Create Folder dialogruta, ange Title och Name (valfritt) för mappen.

  Välj Private kryssruta och klicka Create.

  chlimage_1-413

  En privat mapp skapas. Nu kan du lägga till resurser till mappen och dela mappen med andra användare eller grupper. Mappen visas inte för andra användare förrän du delar den och tilldelar behörigheter till dem.

 3. Om du vill dela mappen markerar du mappen och klickar på Properties i verktygsfältet.

 4. I Folder Properties väljer du en användare eller grupp på sidan Add User lista, tilldela en roll (Viewer, Editor, eller Owner) i din privata mapp och klicka på Add.

  assign-user-group

  Du kan tilldela olika roller, till exempel Editor, Owner, eller Viewer till användaren som du delar mappen med. Om du tilldelar en Owner rollen för användaren har användaren Editor behörighet för mappen. Dessutom kan användaren dela mappen med andra. Om du tilldelar en Editor kan användaren redigera resurserna i din privata mapp. Om du tilldelar en visningsprogramroll kan användaren bara visa resurserna i din privata mapp.

  OBSERVERA

  Den privata mappen har minst en medlem med Owner roll. Administratören kan därför inte ta bort alla ägarmedlemmar från en privat mapp. Om du vill ta bort befintliga ägare (och själva administratören) från den privata mappen måste administratören lägga till en annan användare som ägare.

 5. Klicka på Save & Close. Beroende på vilken roll du tilldelar tilldelas användaren en uppsättning behörigheter i din privata mapp när användaren loggar in på Assets.

 6. Klicka Ok för att stänga bekräftelsemeddelandet.

 7. Användaren som du delar mappen med får ett delningsmeddelande i användargränssnittet.

 8. Klicka Notifications för att öppna en lista med meddelanden.

  meddelande

 9. Klicka på posten för den privata mappen som delas av administratören för att öppna mappen.

Borttagning av privata mappar

Du kan ta bort en mapp genom att markera mappen och välja Delete på den översta menyn, eller genom att använda backstegstangenten på tangentbordet.

ta bort alternativ på den översta menyn

FÖRSIKTIGHET

Om du tar bort en privat mapp från CRXDE Lite lämnas överflödiga användargrupper kvar i databasen.

OBSERVERA

Om du tar bort en mapp med metoden ovan från användargränssnittet tas även de associerade användargrupperna bort.

Befintliga redundanta, oanvända och automatiskt genererade användargrupper kan dock tas bort från databasen med clean i JMX i författarinstansen (http://[server]:[port]/system/console/jmx/com.day.cq.dam.core.impl.team%3Atype%3DClean+redundant+groups+for+Assets).

Se även

På denna sida