Privat mapp i Adobe Experience Manager Assets private-folder

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

Du kan skapa en privat mapp i Adobe Experience Manager Assets användargränssnitt som är tillgängligt enbart för dig. Du kan dela den här privata mappen med andra användare och tilldela andra användare olika behörigheter. Beroende på vilken behörighetsnivå du tilldelar kan användare utföra olika åtgärder i mappen, till exempel visa resurser i mappen eller redigera resurserna.

NOTE
Den privata mappen har minst en medlem med ägarrollen.

Skapa och dela privata mappar create-share-private-folder

Så här skapar och delar du en privat mapp:

 1. I Assets konsol, klicka Create i verktygsfältet och välj Folder på menyn.

  Skapa resursmapp

 2. I Create Folder anger du en rubrik och ett namn (valfritt) för mappen och väljer Private alternativ.

 3. Klicka på Create. En privat mapp skapas.

  chlimage_1-413

 4. Om du vill dela mappen med andra användare och tilldela behörigheter till dem markerar du mappen och klickar på Properties i verktygsfältet.

  infoalternativ

  note note
  NOTE
  Mappen visas inte för andra användare förrän du delar den.
 5. I Folder Properties väljer du en användare på sidan Add User lista, tilldela en roll till användaren i din privata mapp och klicka på Add.

  chlimage_1-415

  note note
  NOTE
  Du kan tilldela olika roller, till exempel Editor, Owner, eller Viewer till användaren som du delar mappen med. Om du tilldelar en Owner rollen för användaren har användaren Editor behörighet för mappen. Dessutom kan användaren dela mappen med andra. Om du tilldelar en Editor kan användaren redigera resurserna i din privata mapp. Om du tilldelar en visningsprogramroll kan användaren bara visa resurserna i din privata mapp.
  note note
  NOTE
  Den privata mappen har minst en medlem med Owner roll. Administratören kan därför inte ta bort alla ägarmedlemmar från en privat mapp. Om du vill ta bort befintliga ägare (och själva administratören) från den privata mappen måste administratören lägga till en annan användare som ägare.
 6. Klicka på Save. Beroende på vilken roll du tilldelar tilldelas användaren en uppsättning behörigheter i din privata mapp när användaren loggar in på Assets.

 7. Klicka Ok för att stänga bekräftelsemeddelandet.

 8. Användaren som du delar mappen med får ett delningsmeddelande. Logga in på Assets med inloggningsuppgifterna för användaren för att visa meddelandet.

  chlimage_1-416

 9. Klicka Notifications för att öppna en lista med meddelanden.

  Förteckning över meddelanden

 10. Klicka på posten för den privata mappen som delas av administratören för att öppna mappen.

NOTE
Om du vill skapa en privat mapp måste du läsa och ändra behörigheter för åtkomstkontroll i den överordnade mapp som du vill skapa en privat mapp i. Om du inte är administratör är dessa behörigheter inte aktiverade för dig som standard /content/dam. I så fall måste du först skaffa dessa behörigheter för ditt användar-ID/din grupp innan du försöker skapa privata mappar.

Borttagning av privata mappar delete-private-folder

Du kan ta bort en mapp genom att markera mappen och välja Delete på den översta menyn, eller genom att använda backstegstangenten på tangentbordet.

ta bort alternativ på den översta menyn

CAUTION
Om du tar bort en privat mapp från CRXDE Lite lämnas överflödiga användargrupper kvar i databasen.
NOTE
Om du tar bort en mapp med metoden ovan från användargränssnittet tas även de associerade användargrupperna bort.
Befintliga redundanta, oanvända och automatiskt genererade användargrupper kan dock tas bort från databasen med clean i JMX i författarinstansen (http://[server]:[port]/system/console/jmx/com.day.cq.dam.core.impl.team%3Atype%3DClean+redundant+groups+for+Assets).
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2