Dela en kontrollpanel

Din Adobe Workfront-administratör ger användarna åtkomst till att visa eller redigera kontrollpaneler när de tilldelar åtkomstnivåer. Mer information om hur du beviljar åtkomst till problem finns i Ge åtkomst till rapporter, instrumentpaneler och kalendrar.

Förutom den åtkomstnivå som användare har beviljats kan du även ge dem behörighet att visa eller hantera specifika instrumentpaneler som du har åtkomst till att dela. Mer information om åtkomstnivåer och behörigheter finns i Hur åtkomstnivåer och behörigheter fungerar tillsammans.

Behörigheterna är specifika för ett objekt i Workfront och definierar vilka åtgärder man kan vidta för det objektet.

NOTE
En Workfront-administratör kan lägga till eller ta bort behörigheter för alla objekt i systemet, för alla användare, utan att vara ägare av dessa objekt.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande för att kunna dela objekt:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*
Granska eller högre
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Visa åtkomst eller högre till rapporter, instrumentpaneler, kalendrar

Obs! Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Visa behörigheter eller högre på kontrollpanelen

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Förutsättningar

Kontrollpanelen måste skapas innan du kan dela den.

Mer information om hur du skapar kontrollpaneler finns i Skapa en instrumentpanel.

Att tänka på när det gäller att dela kontrollpaneler

Förutom övervägandena nedan, se även Dela rapporter, kontrollpaneler och kalendrar.

 • Den som har skapat en kontrollpanel har som standard behörigheten Hantera.

 • Du kan dela kontrollpaneler som du skapar med andra personer, team, grupper, jobbroller eller företag. Du kan också dela kontrollpaneler som andra har skapat och som delats med dig.

 • Du kan också dela dem med hela organisationen genom att göra dem synliga i hela systemet.

 • Du kan dela en enskild kontrollpanel eller dela flera kontrollpaneler från en lista.

 • När du delar en kontrollpanel ärver användarna som standard behörigheten Visa till alla rapportobjekt på kontrollpanelen.

  Mer information om objekthierarkin i Workfront finns i Förstå objekt i Adobe Workfront.

  Mer information om hur du visar ärvda behörigheter finns i Visa ärvda behörigheter för objekt.

Dela en kontrollpanel

Att dela en eller flera kontrollpaneler från en lista är identiskt.

 1. Gå till en lista med kontrollpaneler och välj en eller flera kontrollpaneler. Klicka sedan på Dela .

  eller

  Klicka på namnet på en kontrollpanel och klicka sedan på Instrumentpanelsåtgärder >Delning.

 2. I Lägg till personer, team, roller, grupper eller företag …  börjar du skriva namnet på den användare, det team, den roll, den grupp eller det företag som du vill dela instrumentpanelen med och klickar sedan på namnet i listrutan.

 3. (Valfritt) Om du vill göra kontrollpanelen tillgänglig för alla användare i systemet klickar du på Inställningar ikonen i det övre högra hörnet av delningsdialogrutan och välj Gör detta synligt för hela systemet.

 4. Klicka Spara.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43