Skapa en instrumentpanel

Du kan skapa kontrollpaneler för att snabbt komma åt information i Adobe Workfront. Rapporter, kalendrar och externa sidor kan läggas till på kontrollpaneler som du kan dela med andra för optimalt samarbete.

Mer information om instrumentpaneler finns i Kom igång med instrumentpaneler.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront Alla
Adobe Workfront-licens*

Aktuell: Planera

eller

Nytt: Standard

Åtkomstnivåkonfigurationer Redigera åtkomst till rapporter, instrumentpaneler och kalendrar
Objektbehörigheter Du får behörigheten Hantera för de instrumentpaneler du skapar

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har. Mer information finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.

Förutsättningar

Du måste skapa något av följande objekt innan du kan lägga till dem på en kontrollpanel:

Du kan lägga till befintliga externa sidor på en kontrollpanel eller skapa en från den nya kontrollpanelen. Mer information om hur du skapar externa sidor finns i Bädda in en extern webbsida i en kontrollpanel.

Skapa en instrumentpanel

 1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på Main Menu -ikonen Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Dashboards.

 2. Klicka på Ny instrumentpanel.
  Dialogrutan Ny instrumentpanel visas.

 3. Ange följande:

  table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Namn

  Det här är namnet på instrumentpanelen.

  Om du inte anger något namn blir namnet på den första rapporten på kontrollpanelen som standard kontrollpanelens namn.

  Beskrivning (valfritt) Det här är en beskrivning av instrumentpanelen.
 4. Välj en layout genom att klicka på alternativknappen som motsvarar den högst upp i avsnittet Välj layout/Lägg till rapporter/Lägg till kalendrar. Det är den layout som rapporter, kalendrar och externa sidor visas i på kontrollpanelen.

  Layouten med en kolumn är standard.

  Mer information om rapportlayout på kontrollpaneler finns i Förstå hur rapporter visas på en kontrollpanel.

 5. Sök efter rapporter, kalendrar eller externa sidor i fältet Sök efter namn eller typ … och dra dem sedan till layoutfönstret när de visas i listan.

  note note
  NOTE
  När du söker efter ett objekt returneras de 2 000 senast skapade rapporterna. Rapportnamn som innehåller Unicode-tecken returneras inte i sökresultaten. Det är en god vana att undvika att ta med Unicode-tecken när du namnger objekt i Workfront genom att skriva namn i stället för att kopiera och klistra in namn från en annan källa.

  Sök efter rapporter

 6. (Valfritt) Klicka på Lägg till extern sida om du vill lägga till en ny extern sida på instrumentpanelen.

  Mer information om hur du skapar externa sidor och bäddar in dem i kontrollpaneler finns i Bädda in en extern webbsida i en kontrollpanel.

 7. Klicka på Spara + Stäng.

  En tidsstämpel visas i det övre högra hörnet av instrumentpanelen. Tidsstämpeln innehåller datum, tid och tidszon när instrumentpanelen senast uppdaterades.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43