Skapa eller redigera en anslagstavla

Från boards kan du skapa en ny panel eller redigera en befintlig panel.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront plan Alla
Adobe Workfront licens

Nytt: Medarbetare eller högre

eller

Aktuell: Request eller högre

Mer information om tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

Skapa en ny anslagstavla

 1. Klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om tillgängligt), klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Boards.

 2. Klicka på Add board.

 3. Välj en mall för styrelsen.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
  Mall Beskrivning
  Grundläggande bräde

  Tre standardkolumner finns på ritytan. Du kan lägga till nya kolumner och byta namn på eller ta bort standardkolumnerna.

  Tre standardkolumner finns på ritytan. Du kan lägga till nya kolumner och byta namn på eller ta bort standardkolumnerna.

  Kanban board

  Följande kolumner finns på ritytan: Backlog, New, In Progress, Complete och On Hold (Väntande). Du kan lägga till nya kolumner och byta namn på eller ta bort standardkolumnerna.

  Om du vill använda eftersläpningen måste du ställa in filter för inloppskolumnen. Mer information finns i Lägga till en inloppskolumn på en anslagstavla.

  Om du vill granska standardprofilerna för varje kolumn klickar du på Mer meny i en kolumn och markera Redigera. Du kan ändra vilken profil som helst av dessa förinställda profiler. Mer information finns i Hantera kortkolumner.

  Retrospektivkort

  Följande kolumner finns i styrelsen: Vad gick bra? Vad skulle kunna förbättras? Vem ska vi fira? Vad kan vi göra för att gå fortare? Du kan lägga till nya kolumner och byta namn på eller ta bort standardkolumnerna.

  Inga kolumnprinciper används.

  Dynamiskt kort

  Följande kolumner finns på ritytan: Avmarkerad, Ny, Pågår, Väntande och Fullständig. Du kan lägga till nya kolumner och byta namn på eller ta bort standardkolumnerna. (Kolumnen Omarkerad kan byta namn men inte tas bort. Den här kolumnen innehåller alla kort med en status som inte matchar någon av de andra kolumnstatusarna.)

  Standardkolumnprinciperna tilldelar kort till kolumner baserat på deras status. Mer information finns i Hantera kortkolumner.

 4. För ett dynamiskt kort följer du stegen i installationsguiden:

  1. Ange ett namn för styrelsen och klicka på Nästa.

  2. Sök efter och markera Workfront Projekt för att lägga in uppgifter och frågor i styrelsen.

  3. Sök efter och markera Uppdrag för att lägga in uppgifter och frågor i styrelsen.

   Alla objekt visas på kortet som anslutna kort.

   The Kort som läggs till räknaren visar hur många kort som kommer att finnas ombord. Om du till exempel markerar ett projekt med 100 uppgifter och ärenden visas 100 i räknaren. Om du lägger till en användartilldelning och den personen tilldelas 5 uppgifter i projektet visas 5.

   note note
   NOTE
   Kortgränsen för dynamiska kort är 700 uppgifter och 700 utgåvor, totalt 1 400 kort. Ett stort antal kort på kortet kan påverka kortets prestanda.
  4. (Valfritt) Välj Arkivera inte färdiga kort för att lägga till slutförda uppgifter och ärenden till styrelsen som synliga kort i kolumnen Slutfört. När det här alternativet inte är markerat hämtas färdiga kort när styrelsen skapas till styrelsen som arkiverade kort.

   note note
   NOTE
   Som standard visas inte arkiverade kort på anslagstavlan. Om du vill visa arkiverade kort måste du aktivera en konfigurationsinställning och sedan filtrera ritytan så att arkiverade kort visas. Mer information finns i Anpassa vilka fält som visas på ett kort och Filtrera och söka på en anslagstavla.
  5. (Valfritt) Klicka på Använd avancerade filter om du vill visa ytterligare filteralternativ.

   Detta är samma process som när du skapar ett filter för en inloppskolumn. Mer information finns i Lägga till en inloppskolumn på en anslagstavla.

   Om du uppdaterar filtren på ett dynamiskt kort efter att det har skapats, återställs kortinställningar som inte ingår i Workfront-aktiviteten eller -problemet (till exempel taggar).

  6. När du lagt till filtren klickar du på Skapa anslagstavla.

 5. Ange ett namn för styrelsen i Board och tryck på Retur.

 6. Konfigurera styrelsen efter behov.

  Mer information finns i Lägga till eller ta bort medlemmar från en anslagstavla, Hantera kortkolumner, Lägga till ett ad hoc-kort till en anslagstavlaoch Använd anslutna kort på ritytor.

 7. Klicka All Boards för att gå tillbaka till panelernas kontrollpanel.

  Du kan också hitta den nedrullningsbara menyn som är märkt med namnet på aktuell anslagstavla och klicka på den för att växla till en annan anslagstavla.

  Förteckning över styrelser

Redigera en befintlig styrelse

 1. Klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om tillgängligt), klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Boards.

 2. På kontrollpanelen väljer du den panel som ska öppnas.

 3. Redigera styrelsen efter behov. Du kan klicka på styrelsens namn för att byta namn på det.

  Mer information finns i Lägga till eller ta bort medlemmar från en anslagstavla, Hantera kortkolumneroch Lägg till ett kort till en anslagstavla.

 4. Klicka All Boards för att gå tillbaka till panelernas kontrollpanel.

  Du kan också hitta den nedrullningsbara menyn som är märkt med namnet på aktuell anslagstavla och klicka på den för att växla till en annan anslagstavla.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43