Använd anslutna kort på ritytor

Du kan lägga till ett kort på din anslagstavla som är kopplat till befintliga uppgifter och problem i Workfront.

När någon av följande uppgifter uppdateras för kortet på en plats uppdateras det automatiskt på den andra platsen:

 • Name
 • Description
 • Assignees
 • Status
 • Planned completion date
 • Estimation / Story Points
 • Subtasks
 • Documents
NOTE
En enda ansluten uppgift eller ett enstaka problem kan bara läggas till en gång per anslagstavla. Samma uppgift eller problem kan anslutas till flera anslagstavlor.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront plan Alla
Adobe Workfront licens

Nytt: Medarbetare eller högre

eller

Aktuell: Begäran eller senare

Konfigurationer på åtkomstnivå Visa eller öka åtkomsten till uppgifter och problem
Objektbehörigheter

Visa eller högre behörigheter för Workfront-aktiviteten eller -utgåvan

Obs! Användare med behörigheten Visa för en uppgift eller ett problem kan inte vidta några åtgärder för kort som är anslutna till den, inklusive att flytta kortet till en annan kolumn på kortet. Visa användare kan bara öppna kortet för att se dess egenskaper och öppna den anslutna uppgiften eller utgåvan. Om du vill begära ytterligare åtkomst öppnar du uppgiften eller utgåvan och begär åtkomst dit.

Mer information om tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

Lägg till ett anslutet kort

 1. Klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om tillgängligt), klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Boards.

 2. Gå till en styrelse. Mer information finns i Skapa eller redigera en anslagstavla.

 3. Klicka Add card>Connected card.

 4. Välj ett projekt och välj sedan en uppgift eller ett problem som ska läggas till som ett kort på ritytan.

  Du kan markera flera objekt och de kommer att läggas till som separata kort.

  note note
  NOTE
  • Endast objekt som du har behörighet att använda är tillgängliga i sökresultatet. Om ett objekt är nedtonat har det redan lagts till på anslagstavlan.
  • När du filtrerar efter Projects I Own eller Projects I’m On, inkluderas inte projekt som motsvarar en fullständig, inaktuell eller avvisad status. Du kan fortfarande söka efter dessa projekt med All filter.
 5. Klicka på Add.

  Sök efter uppgift eller problem att ansluta

  Kortet läggs till längst ned i kolumnen längst till vänster. Den anslutna Workfront objektet och dess tilldelningar visas på kortet.

  Anslutet kort

 6. Klicka Öppna uppgift eller ärende för att öppna Workfront uppgifter eller problem på en ny flik i webbläsaren.

 7. Om du vill redigera kortinformationen klickar du på kortet (inte i kortnamnet).

  eller

  Klicka på More meny Menyn Mer på kortet och välj Edit.

 8. I Card Details lägger du till eller uppdaterar följande information:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-0 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Name Om du ändrar namnet ändras även namnet på den anslutna enheten Workfront -objekt.
  Description Om du ändrar beskrivningen ändras även beskrivningen på den anslutna enheten Workfront -objekt. Du kan lägga till URL:er i beskrivningen och de blir klickbara länkar när kortet sparas.
  Column Markera kortets kolumn.
  Status

  Välj en status för kortet. Standardvärdena är New, In Progressoch Complete, men alla anpassade statusvärden som har definierats för objektet i Workfront finns också.

  Om du har aktiverat kolumnprofiler för att uppdatera fältvärden flyttas kortet automatiskt till motsvarande kolumn om du ändrar statusen på kortet. Mer information finns i"Definiera kolumninställningar och -profiler" i artikeln Hantera kortkolumner.

  Klicka Mark Complete högst upp på kortet ändras statusen automatiskt till Fullständigt.

  Planned Completion Om du ändrar det här datumet ändras även det planerade slutförandedatumet på den anslutna Workfront -objekt.
  Estimation

  Antal timmar som kortet ska fyllas i.

  Om du ändrar uppskattningen ändras även artikelpunktsvärdet på den anslutna Workfront -objekt.

  Assignments

  Om du vill tilldela fler personer eller ett team till kortet klickar du på Add Assignment och börja skriva ett namn i sökfältet. Markera den sedan när den visas i resultatlistan. Du kan lägga till både enskilda personer och team. Endast ett teamuppdrag tillåts på ett anslutet kort.

  Alla tilldelningar du väljer tilldelas även uppgiften eller utgåvan i Workfront.

  Tags

  Sök efter och välj taggar för kortet.

  Mer information om hur du skapar nya taggar finns i Lägg till taggar.

  Custom fields

  Alla anpassade fält som du lägger till visas i det här området.

  Mer information finns i Anpassa vilka fält som visas på ett kort.

  Subtask

  Alla befintliga underaktiviteter för aktiviteten visas i det här avsnittet. Klicka Add Subtask för att lägga till en ny underaktivitet.

  Räknaren högst upp i avsnittet visar antalet slutförda underaktiviteter och det totala antalet underaktiviteter.

  Mer information om underaktiviteter finns i Hantera underaktiviteter på anslagstavlor.

  Checklist

  Klicka på Add checklist item. Skriv sedan objektets titel och tryck på Retur. Ett annat objekt läggs till automatiskt. Fortsätt att ange titlar för att lägga till fler objekt.

  Räknaren högst upp i checklistan visar antalet slutförda objekt och det totala antalet objekt.

  Mer information om objekt i checklistor finns i Hantera checklisteobjekt på kort.

  Documents För ett befintligt dokument håller du pekaren över dokumentminiatyrbilden och klickar på Förhandsgranska för att visa filen i webbläsaren eller Ladda ned för att hämta filen till datorn. Information om ett nytt dokument finns i Lägg till dokument på kort.
  Hours Se"Logga in timmar på ett anslutet kort" nedan.
  Comments

  Klicka på New comment och skriv din kommentar. Formatera texten med formateringsverktygen och klicka på Lägg till bilaga icon Ikon för bifogad fil för att bifoga en fil till kommentaren. Om du vill tagga en person eller ett team använder du sökrutan längst ned i kommentarsområdet. Användaren behöver inte vara medlem i styrelsen. Taggade användare på anslutna kort får e-postmeddelanden.

  Klicka Submit för att lägga till kommentaren på kortet.

  OBS! Kommentarsområdet på kort använder Adobe Workfront nya kommentarsfunktion. Mer information finns i Uppdatera arbete.

  System activity

  Om du har Systemaktivitet aktiveras som kortavsnitt och aktiviteten visas i det här området.

  Mer information finns i Anpassa vilka fält som visas på ett kort och Systemspårade uppdateringar.

  Använd den vänstra navigeringspanelen för att flytta mellan fältavsnitt på kortinformationen.

 9. Klicka Close för att gå tillbaka till styrelsen.
  Det anslutna objektet, tilldelningar, taggar, förfallodatum, räknare för checklistor, beräknade timmar och status visas på kortet.

  Kort tillagt på kortet

Koppla från ett anslutet kort

Du kan koppla loss ett anslutet kort från Workfront-objektet och kortet finns kvar på kortet som ett särskilt kort som du kan redigera.

Så här kopplar du från på styrelsenivå:

 1. Gå till styrelsen.
 2. Klicka på More meny Menyn Mer på det anslutna kortet och välj Disconnect.
 3. Klicka Disconnect på bekräftelsemeddelandet.

Så här kopplar du från på kortnivå:

 1. Gå till kortet och öppna det anslutna kortet.
 2. Klicka på More meny Menyn Mer under Anslutning av kortinformationen och välj Disconnect.
 3. Klicka Disconnect på bekräftelsemeddelandet.

Konvertera ett särskilt kort till ett anslutet kort

När du har skapat ett ad hoc-kort kan du konvertera det till ett anslutet kort. Mer information om ad hoc-kort finns i Lägga till ett ad hoc-kort till en anslagstavla.

 1. Gå till styrelsen och öppna ad hoc-kortet.

 2. Kontrollera kortets namn och beskrivning. De läggs till i uppgiften eller utgåvan som du skapar i Workfront.

 3. I Connection området med kortinformationen, klicka Connect with Workfront.

 4. På Connect Card väljer du om du skapar en uppgift eller ett problem.

 5. Sök efter och välj ett projekt som uppgiften eller utgåvan ska läggas till i.

  note note
  NOTE
  • Endast objekt som du har behörighet att använda är tillgängliga i sökresultatet.
  • När du filtrerar efter Projects I Own eller Projects I’m On, projekt som motsvarar en Complete, Dead, eller Rejected status inkluderas inte. Du kan fortfarande söka efter dessa projekt med All filter.
 6. Klicka på Connect.

  Anslut ad hoc-kort till Workfront

  Projektnamnet visas i området Connection på kortinformationen.

 7. Klicka Close för att gå tillbaka till styrelsen.

Logga timmar på ett anslutet kort

Du måste ha rätt behörighet för att kunna logga timmar på den anslutna aktiviteten eller problemet.

Fälten för tidsloggning visas inte på anslutna kort som standard. Du måste aktivera Timmar i Configure areal under Cards. Mer information finns i Anpassa vilka fält som visas på ett kort.

 1. Ange antalet timmar för uppgiften eller utgåvan.

 2. Välj en Hour Type på den nedrullningsbara menyn, om den inte är standard.

 3. Klicka Loggtid.

  Logga timmar på kortet

  Den tid som är inloggad på kortet sparas också på den anslutna aktiviteten eller problemet.

Loggningstiden på kortet är densamma som loggningstiden för en uppgift eller ett problem. Mer information finns i"Logga tid för ett projekt, en uppgift eller ett problem" i artikeln Loggtid.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43