Lägg till användare

IMPORTANT
Om din organisation har anslutit sig till Adobe Admin Console måste du skapa systemadministratörer via Adobe Admin Console.
Instruktioner om hur du skapar systemadministratörer i Adobe Admin Console finns i Hantera systemadministratörer i Adobe Admin Console.
Gruppadministratörer i organisationer som har anslutit sig till Adobe Admin Console kan använda den här proceduren för att skapa användare och skicka in användaren för administratörsgodkännande.
En lista över procedurer som skiljer sig åt beroende på om din organisation har anslutit sig till Adobe Admin Console finns i Plattformsbaserade skillnader i administration (Adobe Workfront/Adobe Business Platform).

Du kan lägga till användare i Adobe Workfront genom att skapa enskilda användare från grunden eller genom att kopiera befintliga användare.

Mer information om hur du importerar flera användare samtidigt finns i Importera användare.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront
Alla
Adobe Workfront-licens

Nytt: Standard

eller

Aktuell: Planera

Konfigurationer på åtkomstnivå

Du måste ha något av följande:

 • Åtkomstnivån Systemadministratör. Mer information finns i Bevilja en användare fullständig administrativ åtkomst.

 • Användare i din åtkomstnivå har konfigurerats till Redigera åtkomst, med Skapa och minst ett av de två användaradministratörsalternativen som har aktiverats under Finjustera inställningarna .

  Om användaren Admin (gruppanvändare) är aktiverad måste du vara gruppadministratör för en grupp där användaren är medlem.

  Mer information om inställningen Användare på en åtkomstnivå finns i Bevilja åtkomst till användare.

Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.

Förutsättningar

Innan du lägger till en användare ska du samla in informationen om användaren som anges nedan och ta reda på vilken information du vill associera med användaren:

 • Vad är användarens personuppgifter? Du behöver minst följande:

  • Fullständigt namn
  • Ett användarnamn
  • Standardlösenord
  • E-postadress
  note note
  NOTE
  Du kan ange om användare ska kunna visa andra användares kontaktinformation genom att finjustera inställningen för användarvyn när du anger åtkomstnivåer för Workfront-objekt. Mer information finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.
 • Vilken position har den nya användaren i företaget? Har den här personen några direkta rapporter? Vem rapporterar den här personen till?

 • Vilken jobbroll fyller personen? Finns den här jobbrollen i Workfront? Finns det någon gräns för hur många personer som kan fylla den här jobbrollen? Mer information om hur du skapar jobbroller finns i Skapa och hantera jobbroller.

 • Vilken åtkomstnivå ska användaren ha? Finns den redan eller behöver du skapa en ny? Mer information finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

 • Vilken hemgrupp ska den här användaren vara i? Ska personen vara i mer än en grupp? Mer information om grupper finns i Översikt över grupper.

 • Vilket hemteam ska den här användaren vara i? Ska personen vara i mer än ett team? Mer information om team finns i Teams overview.

 • Vilken anpassad information behöver du associera med den här användaren?

  Om information om användare hämtas i anpassade fält som du har skapat måste du ha ett anpassat formulär när du skapar en användare. Mer information om anpassade formulär finns i Designa ett formulär med formulärdesignern.

Skapa en helt ny användare

 1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på Main Menu -ikonen Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Användare .

 2. Klicka på Ny användare > Ny användare om du vill lägga till en användare som ännu inte har lagts till i Workfront.

  eller

  Klicka på Ny användare > Importera användare om du vill lägga till användare genom att överföra en kalkylbladsimportfil.

  Om du importerar användare behöver du inte fortsätta med de här stegen. Mer information finns i Importera användare.

 3. I rutan Ny användare som visas klickar du på Visa avancerade alternativ och konfigurerar sedan de tillgängliga alternativen för att ange personens information.

  Mer information om de här alternativen finns i Redigera en användares profil.

 4. Gör något av följande:

  • Lämna Skicka en inbjudan via e-post till den här personen aktiverad. Om du gör det får användaren ett e-postmeddelande där han/hon kan följa en länk för att skapa ett eget lösenord för Workfront. Användare som inte accepterar e-postinbjudan och skapar ett Workfront-lösenord listas som Oregistrerade i Workfront.
  • Inaktivera Skicka en inbjudan via e-post till den här personen, skriv ett lösenord för personen och bekräfta det i rutan Bekräfta lösenord. Du måste dela det här lösenordet med användaren utanför Workfront.
  note note
  NOTE
  • Om Workfront-administratören har aktiverat en SSO-integrering med Workfront är fältet Tillåt endast <SSO-konfiguration>-autentisering dolt om du inaktiverar e-postinbjudan. Fältet Federations-ID eller <SSO-konfiguration>-användarnamn är fortfarande synligt.

  • Om din organisation har anslutit sig till Admin Console och du lägger till en användare via Workfront har du inte möjlighet att skicka en e-postinbjudan.

  För användare som redan har Adobe kan användaren få ett e-postmeddelande om att Workfront är tillgängligt eller inte. Detta är en inställning som styrs av Adobe-administratören för produkten.
 5. Klicka på Lägg till den här personen.

  eller

  Klicka på Lägg till person och starta en annan för att spara den nya användaren och lägga till en ny.

  note note
  NOTE
  Om du är gruppadministratör och lägger till en användare i en organisation som har anslutit till Adobe Admin Console är alternativen för det här steget Skicka användare för administratörsgodkännande och Skicka för godkännande och starta ett annat. Användaren skapas i en inaktiverad och väntande godkännandestatus. En Workfront-administratör måste godkänna användaren, som aktiverar användaren i Workfront och lägger till dem i Adobe Admin Console.

Kopiera en användare för att skapa en ny

Du kan skapa en användare genom att kopiera en befintlig användare.

NOTE
När du skapar en användare på det här sättet kopieras all information från den ursprungliga användaren till den nyskapade användaren förutom följande:
 • Informationen i avsnittet Personlig information.
 • Visa när jag loggar in: Standardstartfliken för åtkomstnivån är markerad i den här rutan.
 • Direktrapporter

Så här skapar du en ny användare genom att kopiera en befintlig:

 1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på Main Menu -ikonen Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Användare .

 2. Markera användaren som du vill kopiera och klicka sedan på ikonen Kopiera .

 3. I rutan Kopiera användare som visas redigerar du de fält som är tillgängliga för den nya användaren.

  Mer information om alla fält som är associerade med en användare finns i Redigera en användares profil.

 4. Klicka på Lägg till den här personen.

  eller

  Klicka på Lägg till person och starta en annan för att spara den nya användaren och lägga till en ny.

Detta skapar ett nytt konto i Workfront för användaren.

Om du har valt att skicka en inbjudan till användaren bör användaren få ett e-postmeddelande där han/hon kan följa en länk för att skapa sitt Workfront-lösenord.

NOTE
Om din organisation har anslutit sig till Admin Console och du lägger till en användare via Workfront har du inte möjlighet att skicka en e-postinbjudan.
För användare som redan har Adobe kan användaren få ett e-postmeddelande om att Workfront är tillgängligt eller inte. Detta är en inställning som styrs av Adobe-administratören för produkten.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43