Målgruppsfilter för rapportering

Målgruppsfilter (eller målgrupper) i Adobe Target är grupper av besökare som delar en specifik egenskap eller uppsättning egenskaper.

Använd målgruppsfilter för att ange vilka målgrupper som ska användas för rapportering. Du kan välja en målgrupp och jämföra dess prestanda med den övergripande trafiken. Ni kanske vill förstå om era vinnare var annorlunda för de olika trafikkällorna jämfört med den allmänna trafiken. Målgruppsfilter hjälper er att identifiera målgrupper som kan vara inriktade på olika innehåll. En vinnare passar inte all trafik i många fall.

Besökare som kommer till din sida från en viss sökmotor kan till exempel vara en enda publik. Andra målgrupper kan baseras på kön, ålder, plats, registreringsstatus, inköpshistorik eller på någon annan information du kan samla in om besökarna. Använd målgruppsfilter för att dela upp besökstrafiken och jämföra upplevelseprestanda för varje trafiksegment.

Tänk på följande när du planerar att använda målgruppsfilter för en aktivitet:

  • Besökarna kan finnas i flera olika målgrupper. Om det finns två målgrupper (till exempel"nya besökare" och"besökare från Google") och en person uppfyller båda kriterierna, räknas och spåras besökaren i båda målgrupperna. Resultatet blir att besökarnas antal inte matchar antalet besökare i en aktivitet.
  • Ställ in målgrupper innan du startar aktiviteten. Det går inte att hämta målgruppsdata retroaktivt. Om du inte konfigurerar målgruppsfilter innan du startar aktiviteten och sedan bestämmer dig för att använda dem efter att aktiviteten har körts en stund, kommer du inte att samla in data för den tid som redan har gått.
  • Börja med två till fyra målgrupper. Fokusera på grundläggande information, t.ex. trafikkällan.
  • Byt namn på målgrupperna efter behov. Du kan byta namn på en målgrupp utan att påverka data för att göra målgruppsnamnet mer meningsfullt för de resultat som samlas in, även om aktiviteten är aktiv.
  • Ange exakta värden. Målgruppsfiltervärden är skiftlägeskänsliga. Om du t.ex. använder en målgrupp som filtrerar efter städer bör du använda ett "OR"-villkor för att inkludera eventuella stavnings- och skiftlägesvariationer, t.ex. "Wien", "vienn", "wien" och "Wien".
  • Målgrupper skapade från Audiences kan återanvändas. Målgrupper som skapats som en del av en aktivitet kan inte återanvändas.

I följande avsnitt finns mer information om hur du skapar och rapporterar om målgrupper:

Uppgift
Ämne
Skapa lämplig aktivitet eller test.
Verksamheter och tester
Skapa målgrupper, om det behövs.
Skapa en publik
Kombinera flera målgrupper, om det behövs.
Kombinera flera målgrupper
Använd målgrupper på aktivitetens sida med mål och inställningar.
A/B-test: Mål och inställningar
Automated Personalization: Automated Personalization
Experience Targeting: Mål och inställningar
Multivariata tester: Mål och inställningar
Recommendations: Recommendations aktivitetsinställningar
Aktivitetsinställningar: Aktivitetsinställningar
Visa rapporter med information om era målgruppsfilter.
Rapportinställningar
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654