Aktivitetsinställningar

Använd Activity Settings in Adobe Target för att hantera mål, prioritet och varaktighet för dina aktiviteter.

 1. Skriv anteckningar om aktivitetens mål.

  Skriv in information om din aktivitet som är användbar för dig själv eller andra teammedlemmar. Dra för att ändra storlek på Objective fält.

 2. Ange aktivitetsprioritet.

  Beroende på dina inställningar kan användargränssnittet och alternativen för Priority varierar. Du kan använda de äldre inställningarna Låg, Medel eller Hög, eller aktivera finkorniga prioriteringar mellan 0 och 999.

  Prioriteten används om flera aktiviteter tilldelas till samma plats med samma målgrupp. Om två eller flera aktiviteter har tilldelats platsen visas aktiviteten med den högsta prioriteten.

  Om det här alternativet inte är aktiverat i Administration > Reporting (standard), ange en prioritet: Låg, Medel eller Hög.

  Om du vill aktivera detaljerade prioriteringar klickar du på Administration > Reportingoch sedan växla Enable Fine-Grained Priorities till På-positionen.

  Om det här alternativet är aktiverat anger du ett värde mellan 0 och 999:

  • 0 = Låg
  • 999 = Hög

  För aktiviteter som skapats i tidigare versioner av Target Standard/Premium, Låg prioritet konverteras till 0, Medel konverteras till 5 och Hög konverteras till 10. Du kan justera dessa värden om det behövs.

  note note
  NOTE
  Innan du kan inaktivera det här alternativet efter att ha använt finkorniga prickar måste alla prioriteter återställas till 0, 5 och 10.
 3. Ange aktivitetens varaktighet.

  Du kan aktivera och inaktivera aktiviteten manuellt eller ange datum och tid för leverans av aktiviteten. Tidskontrollen använder en 24-timmars klocka, där 00:00 är midnatt. Tidszonen är inställd på den tidszon som har konfigurerats i webbläsaren. Om du vill använda en annan tidszon anger du en annan tidszon för webbläsaren och startar om webbläsaren.

  note note
  NOTE
  Schemaläggning av en aktivitet styr aktivitetens leveranstid. Aktiviteten måste dock aktiveras explicit innan den kan levereras enligt angivet schema.

The Goal & Settings sidan innehåller ytterligare inställningar som varierar beroende på vilken typ av aktivitet du skapar. Mer information om de här inställningarna finns i din aktivitetstyp:

Utbildningsvideo: Aktivitetsinställningar Självstudiemärke

Den här videon innehåller information om aktivitetsinställningar.

 • Ange ett mål för din aktivitet

 • Ange prioritetsnivå för dina aktiviteter

 • Schemalägg start- och sluttider för aktivitet

 • Lägg till målgrupper för rapportering för att skapa rapportfilter

 • Ange anteckningar för dina aktiviteter

  embed

  https://video.tv.adobe.com/v/17381

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654