Användningsfall - läs målgrupper

Förstå tillämpliga användningsfall för en resa som triggas av läsmålgruppsaktiviteten. Lär dig hur du bygger batchbaserade resor och vilka metodtips som ska användas.

recommendation-more-help
7e382214-bd30-4de2-bc8b-f6f6e7182305