[Beta]{class="badge informative"}

Exportera datauppsättningar till molnlagringsplatser

Lär dig hur du exporterar en datauppsättning från Journey Optimizer till ett Amazon S3-mål.

AVAILABILITY
Exportfunktionen för datauppsättningar är i betaversion och tillgänglig för alla Adobe Journey Optimizer-användare. Kontakta din Adobe-representant om du vill få åtkomst till destinationer.
NOTE
Under betafasen är alla datauppsättningar synliga. När den här funktionen är allmänt tillgänglig begränsas den till enbart de systemgenererade datauppsättningarna.

Se produktdokumentation för mer information.

recommendation-more-help
7e382214-bd30-4de2-bc8b-f6f6e7182305