Krav för Experience Cloud Identity Service requirements-for-the-experience-cloud-id-service

Granska det här avsnittet för att kontrollera att du använder rätt lösningar, tjänster och kodversioner som krävs av Experience Cloud identitetstjänst.

Krav för att säkerställa att implementeringen lyckas och stöds section-15e54a9e9ad2443cb9dc950b4a78f1f1

En lyckad implementering som stöds uppfyller (eller överskrider) kodkraven och följer instruktionerna som de visas i Adobe hjälp. En implementering som inte stöds ger oväntade resultat och förhindrar kundtjänst och våra tekniker från att hjälpa till med felsökning eller lösningar av dina problem med ID-tjänsten.

Standardimplementeringar

Se Experience Platform-taggar för standardimplementeringen.

Implementeringar som inte är standard

För icke-standardiserade eller manuella implementeringar måste du konfigurera ID-tjänsten enligt anvisningarna i den här handboken. Precis som med DTM-riktlinjerna ovan skapar felaktig kodplacering och inläsning en implementering som inte stöds.

Krav för Experience Cloud: Organisations-ID section-a02f537129a64ffbb690d5738d360c26

Om du vill använda ID-tjänsten måste ditt företag vara aktiverat för Experience Cloud och har ett organisations-ID. Kontrollera följande lista om du är osäker på företagets Experience Cloud status och behöver hitta ditt organisations-ID.

IMPORTANT
Organisations-ID är skiftlägeskänsligt och måste användas exakt som angivet.
Status för Experience Cloud
Beskrivning
Aktiverad
Om ditt företag är aktiverat för Experience Cloud men du har inte ditt organisations-ID, se Organisations-ID (rulla ned till avsnittet Hitta ditt företags-ID).
Osäker
Om du inte känner till ditt företags Experience Cloud status, fråga vem som hanterar ditt Adobe-konto om medlemmar i ditt företag kan logga in på marketing.adobe.com med en Adobe ID. Om du kan det är du aktiverad och en administratör kan visa ditt organisations-ID. Information om organisation-ID finns i avsnittet Administrationssida i Experience Cloud Administration.
Ej aktiverad
Om ditt företag inte är aktiverat för Experience Cloud finns mer information i Bastjänster - Möjliggör dina lösningar för att komma igång.

Analyskrav: Regional datainsamling (RDC) section-7d04bb013bc84a25bae3b148bc0ca25f

Alla spårningsservrar har konverterats till RDC, så det finns inget behov av att ändra analysspårningsservern. Mer information…

Kodbibliotek och versionskrav section-ad7542a4317d430fa79fc6b095beb84d

I följande avsnitt listas de lägsta kodversionerna som krävs för att använda Experience Cloud ID-tjänst.

TIP
Vi rekommenderar att du använder de senaste kodversionerna i stället för de nödvändiga minimumen.

JavaScript

Experience Cloud Solution
Kodbibliotek
Versionskrav
Experience Cloud ID-tjänst
VisitorAPI.js
2.0 eller senare
Analytics

AppMeasurement.js

Se AppMeasurement for JavaScript.

1.6.4 eller senare.
s_code.js

H.27

Obs! Analyser s_code version H.27 stöds inte längre i ID-tjänstversionen 1.6.0. Uppgradera koden till den senaste versionen av AppMeasurement.

Videopulsslag

Se Video Heartbeat 2.x for JavaScript.

2.0
Audience Manager

dil.js

Se Data Integration Library (DIL).

5.0
Målgrupp

mbox.js

Se mbox Code.

61

at.js

Se at.js-implementering.

0.9.1

SDK-krav för Android och iOS section-73b2446fba8e463888642c7d7dfd94f1

Åtminstone ID-tjänsten kräver SDK-versionerna som listas nedan.

  • Android: 4.11.0
  • iOS: 4.11.0
TIP
Vi rekommenderar att du använder de senaste kodversionerna i stället för de nödvändiga minimumen.

SDK-koden måste vara aktiverad för ID-tjänsten. Aktivera och hämta den senaste SDK-koden för varje app från Adobe Mobile Services konto. Se även:

recommendation-more-help
9c9e8ca9-9f7e-42c9-a5d5-a0d82776362a