MediaAnalytics Interaction Details schemafältgrupp

MediaAnalytics Interaction Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class. Använd den här fältgruppen för att samla in datafält som innehåller omfattande övervakning och analys av interaktioner med mediematerial på olika plattformar eller i olika kanaler.

Ett schemadiagram över MediaAnalytics Interaction Details schemafältgrupp.

Visningsnamn
Egenskap
Datatyp
Beskrivning
Media Collection Details
mediaCollection
Media Collection details
Attribut som är relaterade till en samling medieobjekt. Använd Media Collection-fälten för att hämta in data och skicka dem till andra Adobe-tjänster för vidare bearbetning.
Media Reporting Details
mediaReporting
Media Reporting details
Rapporteringsinformation och mätvärden som är kopplade till medieinnehållet. * Media Reporting-fält används av Adobe-tjänster för att analysera de Media Collection-fält som skickas av användarna. Dessa data, tillsammans med andra specifika användarvärden, beräknas och rapporteras utifrån.
List Of Media Collection Downloaded Content Events
mediaDownloadedEvents
Array av mediaEvent
Händelser som spårar nedladdningen av innehåll i mediesamlingen.
TIP
Du kan dölja fält som inte används av Media Edge API. Om du döljer dessa fält blir schemat enklare att läsa och förstå, men det är inte nödvändigt. Dessa fält refererar endast till fälten i MediaAnalytics Interaction Details fältgrupp. Följ instruktionerna i Media Analytics-dokumentation om hur du döljer oanvända fält.
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07