Media Event Information datatyp

Media Event Information är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver medieinformationsinformation som rör upplevelsehändelsen.

Ett diagram över datatypen Media Event Information.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
mediaCollection
mediaDetails
Medieinformation som rör upplevelsehändelsen. Den här datatypen används för båda mediedatainsamling och medierapporter.
mediaEventTimestamp
String
Den tid då en mediahändelse inträffade.
mediaEventType
String
Mediehändelsetypen.

Mer information om fältgruppen finns i publik XDM-databas

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07