Media Collection Details datatyp

Media Collection Details är en XDM-datatyp (Experience Data Model) som samlar viktig information om mediespelningshändelser. Använd Media Collection Details datatyp för att bland annat hämta information om exempelvis spelhuvudets position i innehållet, unika sessionsidentifierare och olika kapslade egenskaper för sessionen. Den här datatypen ger en omfattande översikt över uppspelningsupplevelsen som gör det möjligt att spåra och analysera mönster för mediekonsumtion och associerade händelser under uppspelningssessioner.

NOTE
Media Collection-fält samlar in data och skickar dem till andra Adobe-tjänster för vidare bearbetning. Media Reporting-fält används av Adobe-tjänster för att analysera de Media Collection-fält som skickas av användarna. Dessa data, tillsammans med andra specifika användarvärden, beräknas och rapporteras utifrån.
Välj för att visa ett diagram över Media Collection details datatyp.
Ett diagram över Media Collection details information datatyp.
Visningsnamn
Egenskap
Händelser som krävs för
Datatyp
Beskrivning
Advertising Details
advertisingDetails
adStart
advertisingDetails - Samling
Reklaminformationen avser specifik information om annonsaktiviteter under upplevelsehändelsen. Detta inkluderar annonsmetadata, målinriktningsinformation och resultatstatistik.
Advertising Pod Details
advertisingPodDetails
adBreakStart
advertisingPodDetails - Samling
Information om reklamrutor innehåller information om annonstavlor i upplevelsehändelsen. Det ger insikter om annonssekvenser, innehåll och engagemangsmått.
Chapter Details
chapterDetails
chapterStart
chapterDetails - Samling
Kapiteldetaljer samlar in data relaterade till kapitlen eller segmenterade delar av innehållet. Den innehåller information om kapitelmarkörer, tidslinjer och associerade metadata.
Error Details
errorDetails
error
errorDetails - Samling
Felinformation innehåller information om fel som uppstod under upplevelsehändelsen. Detta inkluderar felkoder, beskrivningar, tidsstämplar och relevanta sammanhangsberoende data.
List Of States End
statesEnd
Används i statesUpdate
statesEnd - Samling
Lägesslut innehåller en array som listar lägena när upplevelsehändelsen avslutas. Den innehåller information om de slutliga uppspelningslägena eller innehållsstatusen.
List Of States Start
statesStart
Används i statesUpdate
statesStart - Samling
Lägen Start tillhandahåller en array som listar lägena i början av upplevelsehändelsen. Den innehåller data om uppspelning, användaråtgärder eller innehållsinformation.
Qoe Data Details
qoeDataDetails
Valfritt för alla
qoeDataDetails - Samling
QoE (Quality of Experience) Information samlar in prestandarelaterade mått och användarupplevelsedata. Den ger insikter om kvalitet, lyhördhet och användarinteraktioner.
Session Details
sessionDetails
sessionStart
sessionDetails - Samling
Sessionsinformation omfattar omfattande information som är kopplad till upplevelsehändelsen och ger insikter om användarinteraktioner, varaktighet och sammanhangsberoende data som är relevanta för uppspelningssessionen.
The Custom Metadata
customMetadata
Valfritt för sessionStart, adStart, sessionStart
customMetadataDetails - Samling
Anpassade metadata innehåller användardefinierade eller extra metadata som är associerade med upplevelsehändelsen. Med dessa metadata kan personaliserade eller specifika data inkluderas i händelsekontexten.
Media Session ID
sessionID
Alla händelser utom sessionStart och nedladdat innehåll.
string
Media Session ID identifierar en instans av en innehållsström under en enskild uppspelningssession. Det fungerar som en distinkt identifierare för att spåra och hantera den specifika uppspelningsupplevelsen som är kopplad till en användare eller ett visningsprogram.
Obs!sessionId skickas för alla händelser utom sessionStart och för alla nedladdade händelser.__
Playhead
playhead
Alla händelser
heltal
Spelhuvudet representerar den aktuella uppspelningspositionen i medieinnehållet. För direktsänt innehåll anger den aktuella sekunden på dagen (0 <= spelhuvud < 86400). För inspelat innehåll återspeglas den aktuella sekunden av innehållets längd (0 <= playhead < innehållslängd).
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07