Custom Metadata Details Samlingsdatatyp

Custom Metadata Details Samlingen är en XDM-datatyp (Experience Data Model) som definierar en struktur för lagring av anpassade metadata. Använd Custom Metadata Details Samlingsdatatyp för att samla in information som namn och värde på anpassade metadata som är associerade med innehåll eller interaktioner.

Ett diagram över datatypen Custom Metadata Details Collection.

Visningsnamn
Egenskap
Datatyp
Obligatoriskt
Beskrivning
Custom Metadata Field Name
name
string
Nej
Namnet på det anpassade fältet.
Custom Metadata Field Value
value
string
Nej
Värdet för det anpassade fältet.
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07