Chapter Details Samlingsdatatyp

Chapter Details Samlingen är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver olika attribut som relaterar till kapitel eller segment i medieinnehållet. Använd Chapter Details Samlingsdatatyp för att samla in information som kapitelnamn, förskjutning, varaktighet och kapitelindex. Fält för mediainsamling hämtar data och skickar dem till andra Adobe-tjänster för vidare bearbetning.

Ett diagram över datatypen Chapter Details Collection.

NOTE
Varje visningsnamn innehåller en länk med mer information om dess ljud- och videoparametrar. De länkade sidorna innehåller information om videoannonser som samlats in av Adobe, implementeringsvärden, nätverksparametrar, rapporter och viktiga överväganden.
Visningsnamn
Egenskap
Datatyp
Obligatoriskt
Beskrivning
Chapter Length Or Duration
length
heltal
Ja
Kapitelns längd i sekunder.
Chapter Name
friendlyName
string
Nej
Namnet på kapitlet och/eller segmentet.
Chapter Offset
offset
heltal
Ja
Kapitelns förskjutning i innehållet (i sekunder) från början.
Chapter Position
index
heltal
Ja
Placeringen (index, heltal) av kapitlet inuti innehållet.
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07