List of States End datatyp

Datatypen List of states End Collection är en XDM-datatyp (Experience Data Model) som utformats för att representera information som relaterar till slutläget för olika spelarattribut. Den innehåller Player State Name egenskaper som anger det specifika attributtillståndet (till exempel "fullscreen", "mute", "closedCaptioning"). Den här datatypen används för att hämta och beskriva de ursprungliga villkoren för olika spelarlägen.

Ett diagram över datatypen List of states End Collection.

Visningsnamn
Egenskap
Datatyp
Obligatoriskt
Beskrivning
Player State Name
name
string
Nej
Namnet på spelarläget. Uppräknade: "fullscreen", "mute", "closedCaptioning", "pictureInPicture", "inFocus" med respektive innebörd.
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07