IAB TCF 2.0 Consent fältgrupp för händelsescheman

IMPORTANT
Det här dokumentet innehåller IAB TCF 2.0 Consent schemafältgrupp för klassen XDM ExperienceEvent. Den här fältgruppen bör endast användas om du har för avsikt att följa upp händelser för tillståndsändring över tid.
Observera att medgivandevärden som registrerats i händelsedata inte respekteras i automatiska arbetsflöden för verkställighet. För att automatisk verkställighet ska kunna ske måste värdena för samtycke anges i klassen XDM Individual Profile och aktiveras för kundprofilen i realtid.
För fältgruppen som är avsedd för klassen XDM Individual Profile, se följande dokument i stället.

IAB TCF 2.0 Consent är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class används för att fånga in tidsstämplade IAB-strängar för medgivande för att spåra mönster för samtyckesändringar över tid.

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
consentStrings
Array med Samtyckessträngar
En array med strängvärden för samtycke som är associerade med händelsen.

Se guiden på Stöd för IAB TCF 2.0 i Platform om du vill ha mer information om hur den här fältgruppen används. Mer information om själva fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07