Consent String datatyp

Consent String är en standard-XDM-datatyp som beskriver ett strängvärde som representerar kundens samtycke. Den innehåller sammanhangsberoende information som standarden för medgivandesträngen (till exempel IAB Transparency and Consent Framework (TCF) 2.0).

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
consentStandard
Sträng
Standardvärdet för medgivandesträngen. Detta hjälper till att fastställa formatet för medgivandesträngen enligt de olika tjänsterna för hantering av samtycke.
consentStandardVersion
Sträng
Den version av medgivandestandarden som används för att korrekt definiera formatet för medgivandesträngen enligt de tjänster som tillhandahålls av samtyckeshantering.
consentStringValue
Sträng
Den fullständiga medgivandesträngen som tillhandahålls av tjänsten för hantering av samtycke. consentStandard och consentStandardVersion hjälper till att definiera hur den här strängen ska tolkas.
containsPersonalData
Boolean
När det här fältet är sant betyder det att den här medgivandesträngen måste bearbetas för att medgivandet ska kunna verkställas.
gdprApplies
Boolean
När det här fältet är sant innebär det att samtycke kommer med personuppgifter.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07