Environment Details schemafältgrupp

NOTE
Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Environment Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class används för att samla in information om miljödetaljer som rör en upplevelsehändelse, t.ex. enhetsinformation, webbläsarinformation, lokal tid och annan geografisk information.

{width="500"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
device
Enhet
Beskriver en identifierad enhets-, program- eller enhetsläsarinstans som kan spåras mellan sessioner, vanligtvis via cookies.
environment
Miljö
Beskriver information om situationsförhållanden för händelseobservationen, särskilt med detaljerad information om övergångar, t.ex. nätverks- eller programversioner.
placeContext
Montera kontext
Beskriver de övergående omständigheter som rör händelseobservationen. Exemplen omfattar språkområdesspecifik information som väder, lokal tid, trafik, veckodag, arbetsdag kontra semester och arbetstimmar.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07