Datatypen Environment

Environment är en standard-XDM-datatyp som beskriver den omgivande miljön för en observerad händelse, särskilt detaljerad information om övergångar, till exempel nätverks- och programversioner.

IMPORTANT
Alla värden ska justeras mot databasen DeviceAtlas, som licensieras av Adobe.

{width="400"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
_dc
Objekt
Ett objekt som innehåller ett enskilt fält, language, som anger vilket språk i miljön som ska representera användarens språkliga, geografiska eller kulturella inställningar för datapresentation. Språk anges i språkkoden enligt definitionen i IETF RFC 3066.
browserDetails
Webbläsarinformation
Beskriver webbläsarspecifik information om miljön, t.ex. webbläsarnamn, version, JavaScript-version, användaragentsträng och språk.
ISP
Sträng
Namnet på användarens internetleverantör.
carrier
Sträng
Namnet på mobilnätets operatör eller MNO (även kallat trådlös tjänsteleverantör, trådlös operatör, mobilföretag eller mobilnätsoperatör) som säljer och levererar kommunikationstjänster till användaren.
colorDepth
Heltal
Antalet bitar som används för varje färgkomponent i en enda pixel.
connectionType
Sträng

Internetanslutningstypen. Godkända värden är:

 • dialup
 • isdn
 • bisdn
 • dsl
 • cable
 • wireless_wifi
 • mobile
 • mobile_edge
 • mobile_2g
 • mobile_3g
 • mobile_lte
 • t1
 • t3
 • oc3
 • lan
 • modem
domain
Sträng
Domänen för användarens Internet-leverantör.
ipV4
Sträng
Den numeriska etikett som tilldelats en enhet som deltar i ett datornätverk som använder Internet Protocol för kommunikation (32-bitars).
ipV6
Sträng
Den numeriska etikett som tilldelats en enhet som deltar i ett datornätverk som använder Internet Protocol för kommunikation (128-bitars).
operatingSystem
Sträng
Namnet på det operativsystem som användes när observationen gjordes. Attributet ska inte innehålla versionsinformation som 10.5.3, utan i stället innehålla versionsbeteckningar som Ultimate eller Professional.
operatingSystemVendor
Sträng
Namnet på operativsystemets leverantör som användes när observationen gjordes.
operatingSystemVersion
Sträng
Den fullständiga versionsidentifieraren för det operativsystem som användes när observationen gjordes. Versioner är vanligtvis numeriskt sammansatta men kan vara i ett leverantörsdefinierat format.
type
Sträng
Typ av programmiljö. Godkända värden finns i bilagan.
viewportHeight
Heltal
Den lodräta storleken i pixlar på fönstret som upplevelsen visades inuti. För en webbvyhändelse är detta höjden på webbläsarens visningsruta.
viewPortWidth
Heltal
Den vågräta storleken i pixlar på fönstret som upplevelsen visades inuti. För en webbvyhändelse är detta bredden på webbläsarens visningsruta.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

Bilaga

Följande avsnitt innehåller ytterligare information om datatypen Device.

Godkända värden för typ type

I följande tabell visas godkända värden för type och deras associerade betydelse:

Värde
Beskrivning
browser
Webbläsare
application
Program
iot
Sakernas internet
external
Externt system
widget
Programtillägg
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07