Place context datatyp

Place context är en standard-XDM-datatyp som beskriver platsen för en observerad händelse, inklusive intressepunktsinformation och geografiska koordinater.

{width="500"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
POIinteraction
Point of interest interaction
Beskriver information om POI-interaktionen (point-of-interest).
activePOIs
Array med Point of interest details
Beskriver de POI:er som orsakade händelsen.
geo
Geo
Beskriver den geografiska plats där upplevelsen levererades.
localTime
DateTime
En tidsstämpel i RFC 3339 format, som anger lokal tid med en angiven tidszonsförskjutning. Formateringsmönstret är yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssXXX (till exempel 2001-07-04T12:08:56-07:00).
localTimezoneOffset
Heltal
Aktuell lokal tidszonsförskjutning i minuter från UTC för localTime värde. Detta bör inkludera aktuell DST-förskjutning om tillämpligt.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07