Point of interest details datatyp

Point of interest details är en standard-XDM-datatyp som beskriver geografiska data där en händelse observerades.

{width="550"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
beaconInteractionDetails
Beacon
Beskriver de beacon-detaljer som är aktiva för POI-interaktionen.
geoInteractionDetails
Geo interaction details
Beskriver de geografiska detaljer som är aktiva för POI-interaktionen.
category
Sträng
En allmän kategori som tilldelats för att organisera POI-poster av administratören för POI-definitioner.
distanceToPOICenter
Dubbel
Det beräknade avståndet från POI-centret i meter.
locatingType
Sträng

Mekanismen som används för att fastställa plats. Godkända värden är:

  • beacon
  • gps
  • ip
  • ip+wifi
  • wifi-triangulation
name
Sträng
Ett namn som POI får.
poiID
Sträng
En unik identifierare för POI.
type
Sträng
Den allmänna typen av POI med ett typningsschema som valts av administratören för POI-definitionerna.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07