Geo interaction details datatyp

Geo interaction details är en standard-XDM-datatyp som beskriver det aktuella läget för inkludering i ett geografiskt definierat område.

{width="400"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
geoShape
Geo Shape
Beskriver den geografiska formen för det område som interagerar med. Det här fältet kan beskriva en ruta, en cirkel eller en polygon.
deviceGeoAccuracy
Dubbel
Noggrannheten hos geomätningsanordningen eller -mekanismen, mätt i meter.
distanceToCenter
Dubbel
Avståndet till geocentrum i fråga om en geocirkel, mätt i meter.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07